logo UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Łódź

Wywiadu udzieliła:
Katarzyna Rudzka-Kowalska
Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Ukończyła studia wyższe prawnicze na UMK w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania, szkoły coachingu i trenera biznesu. Wykłada na Politechnice Warszawskiej. Odpowiada za obszar HR nieprzerwanie od 1995 r., a od ponad 10 lat stale związana z branżą ubezpieczeniową. Ze swoimi pracodawcami zdobyła tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi i tytuły Solidnego Pracodawcy (tym dla firmy UNIQA). W UNIQA na stanowisku dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich od 2012 r.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Rok założenia: 1990
Adres:
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Branże:
  • Konsulting - Prawo - Ubezpieczenia
O firmie:
Grupa UNIQA jest koncernem o międzynarodowym zasięgu i jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Sprawuje pieczę nad ponad 16 milionami umów ubezpieczeniowych. UNIQA jest aktywna w sprzedaży ubezpieczeń z wszystkich grup - jest liderem na rynku ubezpieczeń osobowych oraz jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii. Oferuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji – sieci oddziałów, przedstawicielstw i agencji generalnych, brokerów, banków i instytucji finansowych, a także poprzez sprzedaż bezpośrednią.

 

Tworzymy barwny zespół specjalistów, których łączy wspólny cel

 

UNIQA jest liderem na rynku ubezpieczeń osobowych oraz jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii. Co wpłynęło na tak wysoką pozycję firmy?

Zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala zmienić wizję w rzeczywistość. UNIQA z dumą spogląda wstecz na ponad 200-letnią historię i każdego dnia czerpie z długoletnich doświadczeń w branży ubezpieczeniowej. 40 spółek prowadzi działalność w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 22 tys. naszych pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. Jesteśmy wiodącym towarzystwem ubezpieczeń w Austrii i marką cieszącą się największym zaufaniem na rynku macierzystym, a nasz udział w rynku wynosi 14,5 proc. UNIQA nieustannie dąży do tworzenia produktów i oferowania usług o najwyższej jakości. Jednocześnie chcemy być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów. Jesteśmy po to, aby ich wspierać, niezależnie od okoliczności, dodawać im pewności siebie i odwagi, czyli pozwalać im cieszyć się życiem. Pochodzimy z wielu różnych krajów, mówimy różnymi językami, różni nas pochodzenie etniczne i płeć. Tworzymy barwny zespół specjalistów, których łączy wspólny cel: oferowanie bezpieczeństwa naszym klientom, dzięki któremu ich życie i życie ich bliskich staje się prostsze.

Jaka jest misja firmy?

Jako członkowie rodziny czujemy się zobowiązani wobec naszych klientów, by zapewnić im bezpieczeństwo. Kierujemy się czterema wartościami korporacyjnymi: przyciągamy, tworzymy, działamy otwarcie, dotrzymujemy obietnic. Wartości te wyrosły z prowadzonej działalności i to one determinują nasze podejście we wszystkich obszarach.

Co Państwa wyróżnia od konkurencji?

Stawiamy czoła wyzwaniom, które niesie przyszłość i na nowo definiujemy model biznesowy oraz produkty i procesy leżące u jego podstaw, patrząc na nie z perspektywy klienta. Z naszą ofertą chcemy docierać jeszcze bliżej w tych obszarach, w których nasi klienci intuicyjnie oczekują bezpieczeństwa i powiązanych z nim usług. W Polsce UNIQA reprezentują dwie spółki – towarzystwo majątkowe i towarzystwo ubezpieczeń na życie. W 2015 r. obchodziliśmy 25-lecie istnienia spółek wchodzących w skład grupy. Na tle konkurencji wyróżnia nas stabilność, konsekwentna polityka personalna, inwestowanie w poprawę warunków pracy, właściwy dobór kadry, a w konsekwencji bardzo niska fluktuacja i dobra atmosfera pracy. Ponadto ważna jest dla nas terminowość wypłat, warunki pracy i warunki socjalne. W 2014 r. UNIQA otrzymała tytuł „Solidny Pracodawca Roku”. Kapituła konkursu doceniła m.in. stabilność firmy na rynku jako pracodawcy. Zwróciła uwagę na dobry kierunek zmian w firmie tj. od fundamentów, czyli m.in. zmian w systemach wynagrodzeń po zmiany w obszarze rozwoju pracowników, poprzedzone badaniem zaangażowania osób zatrudnionych. Badanie jest pytaniem o opinię samych zainteresowanych, co nie jest standardem na rynku pracy.

Które Państwa ubezpieczenia cieszą się największym zainteresowaniem w Polsce?

UNIQA jest liderem sektora ubezpieczeń dedykowanych wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i ich mieszkańcom oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Od ponad 20 lat rozwija współpracę z sektorem mieszkalnictwa w Polsce w oparciu o doświadczenia i tradycje założonego w 1992 r. TU FILAR, które w 2004 r. stało się częścią grupy UNIQA. Ubezpieczenia dla sektora mieszkalnictwa stanowią jedną z najważniejszych linii biznesowych UNIQA. Obecnie ubezpieczamy 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych oraz ponad 500 tys. mieszkań.

Gdzie zazwyczaj szukają Państwo pracowników?

Głównym źródłem pozyskiwania kandydatów do pracy jest dla nas oczywiście Internet. Czerpiemy też wiedzę o potencjalnych pracownikach z poleceń. W przypadku poszukiwania osób na stanowiska, które nie wymagają doświadczenia zawodowego, jesteśmy obecni w prasie studenckiej,  współpracujemy także z uczelniami wyższymi. Zdarza się, że korzystamy ze wsparcia firm specjalizujących się w pozyskiwaniu kandydatów.

Na jakie stanowiska najtrudniej znaleźć pracowników w Polsce?

W tej chwili, podobnie jak inne firmy z różnych branż, borykamy się z problemem znalezienia kandydatów do pracy głównie z obszaru IT. Wynika to przede wszystkim z ogromnego zapotrzebowania rynku na wysokiej klasy specjalistów z tej dziedziny. Liczba specjalistów IT jest nieadekwatna do popytu na rynku pracy. Inną grupą pracowników, których bardzo trudno pozyskać na dłużej, są pracownicy Call Center. Duża rotacja na tych stanowiskach (choć akurat nie dotyczy to UNIQA) wynika ze specyfiki pracy na stanowisku konsultanta Call Center, tj. presji czasu i stresu związanego z ciągłym kontaktem z klientem.

Czyli obecnie poszukują Państwo szczególnie pracowników z branży IT.

Obecnie poszukujemy pracowników IT, technicznej likwidacji szkód, ubezpieczeń związanych z mieszkalnictwem oraz Call Center.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Oprócz wymagań merytorycznych indywidualnych dla każdego stanowiska, umiejętnościami, które są dla nas bardziej istotne to: biegła znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, programowanie VBA, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w zespole i doświadczenie w uczestnictwie i/lub prowadzeniu projektów. Zgodnie z naszymi wartościami, stawiamy na osoby z pasją i zaangażowaniem.

Nasi czytelnicy często pytają o samą rekrutację. Proszę opowiedzieć, jak wygląda ona w Państwa firmie.

Proces rekrutacji jest uzależniony od stanowiska, na które rekrutujemy. Zawsze dokonujemy selekcji otrzymanych CV i przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi osobami (jedno, dwa bądź więcej spotkań, w zależności od stanowiska). Dodatkowo, kolejnymi etapami procesu mogą być Assessment Center i testy. Te etapy dotyczą przede wszystkim stanowisk menedżerskich, w szczególności tych raportujących bezpośrednio do członków zarządu. Kandydaci powinni być przygotowani do odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące dotychczasowych miejsc pracy i zadań, za jakie byli odpowiedzialni. Pytamy również o oczekiwania wobec nowego pracodawcy, idealne wdrożenie do pracy czy największe obawy związane ze zmianą pracy.

  

Czy poza regularną rekrutacją w każdej chwili można zostać Państwa agentem ubezpieczeniowym?

Zdecydowanie tak. Departament Szkoleń UNIQA dla kandydatów na agentów organizuje co miesiąc szkolenia i egzamin, który zgłaszany jest do KNF (dla nowych pośredników egzaminy odbywają się co dwa miesiące). UNIQA zaprasza do współpracy zarówno agentów wyłącznych, multiagentów  i OFWCA (osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne). Kandydaci mogą zgłaszać się do najbliższej jednostki terenowej UNIQA (adresy jednostek na stronie www.uniqa.pl) lub wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.uniqa.pl, bądź wysłać swoją aplikację na adres zostan.agentem@uniqa.pl

Jak wygląda przygotowanie do tego zawodu?

Wystarczy 6 kroków, aby zostać agentem w UNIQA:

Krok 1. to zgłoszenie. Wystarczy kontakt mailowy lub telefoniczny z UNIQA. Złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) pozwala nam dodatkowo poznać umiejętności i doświadczenie kandydata.

Krok 2. to rozmowa. Z kandydatami kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną.

Krok 3. – spotkanie. Menedżer UNIQA przedstawia system szkoleń oraz wyjaśnia najistotniejsze kwestie związane z podjęciem współpracy, m.in. przygotowania określonych dokumentów koniecznych do rejestracji w KNF.

Krok 4. – szkolenie. Przygotowanie do zawodu i egzaminu odbywa się w czasie warsztatów, zajęć praktycznych oraz kursów e-learningowych.

Krok 5. To egzamin. Spotkanie przed egzaminem trwa 2 dni. Egzamin odbywa się w formie testu 100 pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu UNIQA rejestruje kandydata w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych. Proces rejestracji trwa ok. 30 dni.

Ostatni krok 6. to umowa z UNIQA. Po podpisaniu umowy agencyjnej osoba rozpoczyna pracę jako agent wyłączny lub multiagent UNIQA.

Jak wygląda ścieżka rozwoju agenta ubezpieczeniowego w Państwa firmie?

W ramach współpracy z agentami proponujemy jasno określoną ścieżkę rozwoju agenta wyłącznego, której uwieńczeniem jest stworzenie prywatnego przedsiębiorstwa działającego pod szyldem UNIQA.

Na stronie firmy widnieje informacja, że oferują Państwo bogatą ofertę programów stażowych z podziałem na studentów I i II roku oraz starszych.

Oferujemy bezpłatne, miesięczne praktyki dla studentów I i II roku, głównie kierunków ścisłych tj. matematyka, ekonometria, statystyka. Zapraszamy studentów do centrali w Łodzi i głównego biura w Warszawie. Jeśli jest zapotrzebowanie na wsparcie studentów w naszych jednostkach terenowych, również jest taka możliwość. Tego rodzaju praktyki umożliwiają poznanie podstaw świata ubezpieczeń i zasad pracy w międzynarodowej korporacji. Dla studentów III, IV i V roku mamy z kolei ofertę płatnych, dwumiesięcznych praktyk w Warszawie i Łodzi. Oferujemy udział w ciekawych projektach, rozwój kompetencji i dotychczas zdobytych umiejętności, przygotowujemy do pracy w firmie, o której na rynku mówi się „korporacja”.

Czy istnieje szansa na zatrudnienie po odbytych praktykach?

Przyjmując studentów na praktyki, nie możemy zapewnić ich o możliwości zatrudnienia po odbytych praktykach. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje jednak, że najlepsi praktykanci otrzymują propozycje pozostania w UNIQA bezpośrednio po praktykach lub jeśli tylko pojawia się możliwość zatrudnienia.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy Państwa firmy?

Nasi pracownicy mają do dyspozycji kafeterię benefitową (m.in. kartę multisport, bilety do kina, bony zakupowe do niektórych sklepów, np. EMPIK, rabaty na usługi turystyczne) oraz prywatną opiekę medyczną. Ponadto UNIQA dofinansowuje aktywności sportowe, takie jak piłka nożna i siatkowa. Wspieramy drużynę biegaczy UNIQA Runners. Nasi pracownicy chętnie korzystają z tych aktywności po godzinach. Uczestniczą w turniejach i wygrywają! Prężnie działa u nas także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w ramach którego pracownicy mogą otrzymać pożyczki mieszkaniowe na atrakcyjnych warunkach oraz dofinansowania do wypoczynku dla dzieci.

W jakiego typu szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych uczestniczą pracownicy UNIQA Polska?

Od kilku lat działa Akademia Umiejętności Menedżerskich. Dodatkowo Departament Szkoleń realizuje szkolenia z nowych produktów ubezpieczeniowych oraz tematów merytorycznych. Od czasu wprowadzenia nowego modelu kompetencji UNIQA – są prowadzone szkolenia wzmacniające i rozwijające kluczowe umiejętności wymagane w pracy w naszej firmie, a rozmowy oceniające są jednym z głównych źródeł określenia potrzeb szkoleniowych. Mamy również specjalną ofertę szkoleniową dla nowych pracowników lub osób z krótkim stażem zwaną „UNIQA dla Ciebie” – to program z niezwykłą dawką informacji w pigułce, którego celem jest uporządkowanie informacji o firmie. Dla niektórych jest to niepowtarzalna okazja, by usłyszeć bezpośrednio z ust członków zarządu i dyrektorów departamentów, jakie są plany strategiczne na kolejne lata, czy i z jakich wyników firmy jesteśmy zadowoleni, czego zarząd i kadra menedżerska wymaga od osoby, która zdecydowała się dołączyć do rodziny UNIQA. Warto podkreślić, że większość z wymienionych ofert rozwojowych i benefitowych jest rezultatem inicjatyw ostatnich 3 lat. Do tego w planie mamy m.in. uruchomienie projektu szkoleniowego dla kadry menedżerskiej centrali, który ruszy w tym roku. Zakończyliśmy przegląd stanowisk i wynagrodzeń, konstruujemy politykę płacową.  Nie wszystkie plany udało się już wdrożyć, niektóre przedsięwzięcia są nadal przed nami. Nieustannie jednak zmieniamy naszą firmę, wszyscy wiemy, że to niezbędne – to znak naszych czasów.

Dziękuję za rozmowę.