Ruukki Polska Sp. z o.o.

1.7 Dodaj merytoryczną opinię

Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

 

WYBIERAMY BEZPIECZEŃSTWO

Działamy zgodnie z filozofią „Bezpieczeństwo przede wszystkim”.

Chcemy być najbezpieczniejszym producentem materiałów budowlanych na świecie, którego celem jest zero wypadków czy chorób związanych z pracą. Najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników, wykonawców i gości.


 

Wartości, którymi się kierujemy:

Zaangażowanie - Wspólnie tworzymy wartość

 • Pracujemy, aby budować wartość
 • Razem pracujemy na sukces
 • Dążymy do realizacji wyznaczonych celów

Wiarygodność - Postępujemy właściwie

 • Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem
 • Szanujemy ludzi
 • Działamy uczciwie

Przyszłość - Myślimy o przyszłości

 • Chcemy być coraz lepsi w tym co robimy
 • Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania
 • Podejmujemy działania na rzecz lepszego świata


 

KRYTERIA – WIEMY Z KIM CHCEMY PRACOWAĆ

Kryteria wyrażają nasze oczekiwania wobec naszych pracowników. Mówią o tym, co nas charakteryzuje. Opisuje nasze zachowania. Jasno określa, jakie warunki należy spełnić, aby stać się częścią zespołu Ruukki.

Jeśli uważasz, że to co przeczytasz poniżej określa Ciebie i jest to ważne dla Ciebie to właśnie na Ciebie czekamy:

Wykazuje samoświadomość

 • Zna swoje mocne i słabe strony
 • Ma cierpliwość, aby wysłuchać rozmówcy, zanim wyrazi swoją opinię
 • Informację zwrotną przyjmuje jako sugestię do dalszego rozwoju

Potrafi pracować w zespole

 • Wspiera rozwój pracowników i zespołów
 • Udziela konstruktywnych informacji zwrotnych i prowadzi coaching
 • Zachęca do dzielenia się wiedzą

Dąży do doskonalenia

 • Tworzy środowisko pracy sprzyjające nieustannemu doskonaleniu
 • Zachęca do wyciągania wniosków z sukcesów i porażek
 • Wykazuje ciekawość, otwartość umysłu i inicjatywę
 • Zachęca do współpracy pomiędzy zespołami i działami

Jest wzorem do naśladowania

 • Na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo
 • Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi oraz wartościami i kodeksem postępowania SSAB
 • Szanuje inne osoby i dąży do różnorodności

Generuje energię

 • Wzbudza entuzjazm i inspiruje innych
 • Nawiązuje dialog
 • Pozwala sobie na radość z pracy

Osiąga wyniki

 • Wyjaśnia kluczowe cele
 • Ma odwagę podejmować decyzje i wcielać je w życie
 • Dba o zadowolenie klientów (wewnętrznych i zewnętrznych)

 

www.ruukki.com

 
Ruukki Polska Sp. z o.o.