Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Główny Księgowy

- 35 oferty pracy
 • wczoraj

  Główny Księgowy

  TaxCoach sp. z o.o. (55 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • wczoraj

  Główny Księgowy / Księgowa

  Rutkowski Development Sp.J. (54 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • wczoraj

  Główna księgowa / Główny księgowy

  Fundacja ADRA Polska (17 opinie)
  ikona Umowa o pracę Umowa o dzieło Kontrakt B2B
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
  ikona Rekrutacja zdalna
 • wczoraj

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Gadus Sp. z o.o. (63 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • przedwczoraj

  Główna księgowa / Główny księgowy

  Kt-24 Sp. z o.o. (148 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 27.11.2022

  Główny Księgowy

  Qsp Sp. z o.o. (4 opinie)
  ua-flag наймемо працівників з України
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 13.11.2022

  Główny Księgowy/a

  GRH (456 opinie)
  ikona Umowa o pracę Kontrakt B2B
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 02.11.2022

  Główny Księgowy

  Loginex Sp. z o.o. (59 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 23.10.2022

  Główna Księgowa / Główny Księgowy do sklepu internetowego

  Polymer Group Sp. z o.o. (sprawdź opinie)
  ikona 4000 - 8000 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 18.10.2022

  Główna Księgowa/Główny Księgowy

  GRH (456 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 12.10.2022

  Główny Księgowy

  INDROL sp. z o.o. sp.k. (60 opinie)
  ikona 14000 - 18000 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • 12.10.2022

  Główna Księgowa / Główny księgowy

  Bamet (113 opinie)
  ikona
  Kraków ikona
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
 • 06.10.2022

  Główny/a Księgowy/a

  Blirt S.A. (22 opinie)
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • wczoraj

  Główny / Samodzielny -Księgowy/Księgowa

  Kss-Group Sp. z o.o. (sprawdź opinie)
  ikona Średnie wynagrodzenie: 4500 - 6700 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • wczoraj

  główny księgowy

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
  ikona Średnie wynagrodzenie: 9600 - 14400 zł / miesiąc
  ikona Pełny etat
 • wczoraj

  główny księgowy

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
  ikona Średnie wynagrodzenie: 9600 - 14400 zł / miesiąc
  ikona Pełny etat
 • wczoraj

  Głowna księgowa / Główny księgowy

  ikona 7500 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • przedwczoraj

  główny księgowy

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
  ikona Średnie wynagrodzenie: 9600 - 14400 zł / miesiąc
  ikona Pełny etat
 • 17.11.2022

  Główny Księgowy

  ikona
  Gdańsk ikona
  ikona Średnie wynagrodzenie: 3800 - 5800 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
 • 03.11.2022

  Główny księgowy/główna księgowa

  ikona Średnie wynagrodzenie: 4500 - 6700 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna

Praca główny księgowy — oferty pracy

Główny księgowy to pracownik, który należy do tzw. kadry zarządzającej. To z nim konsultowane są wszelkie decyzje dotyczące firmowych finansów. Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić, aby myśleć o tym stanowisku. Czy zarobki głównych księgowych rekompensują odpowiedzialność, jaką dźwigają ci pracownicy?

Za co odpowiada główny księgowy? Krótki opis stanowiska

Główny księgowy lub główna księgowa odpowiadają za prowadzenie pełnej księgowości spółki. Ich rolą jest zarządzanie zespołem księgowym oraz ścisła współpraca z innymi działami firmy i kierownictwem.

To po stronie głównego księgowego leży przygotowywanie prognoz finansowych, planowanie budżetu przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie, aby wszelkie operacje finansowe i podatkowe były wykonywane należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a także ustawą o rachunkowości.

Główny księgowy zarządza podległymi mu pracownikami — wyznacza ich zakres obowiązków. Poza funkcjami koordynującymi również wykonuje zadania przypisane do innych księgowych. Może to być m.in.:

 • sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.) deklaracji podatkowych,
 • uzgadnianie kont księgowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie dotacji,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • księgowanie bieżących operacji płatniczych firmy,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych dla kadry zarządzającej.

Z uwagi na charakter pracy biurowej głównie z wykorzystaniem komputera, w zawodzie głównego księgowego możliwa jest praca hybrydowa oraz praca zdalna. W wielu firmach od 2020 roku stało się to standardowym benefitem pracowniczym.

Obowiązki głównego księgowego w jednostce budżetowej

Zakres zadań oraz warunki, które trzeba spełnić, aby zostać głównym księgowym w instytucji publicznej, określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obowiązki, które piastuje osoba zatrudniona w tzw. budżetówce, są podobne, a najczęściej tożsame z tymi, które wykonuje się także w sektorze prywatnym. Ustawa wskazuje jednak dokładnie na:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów traktujących o tych operacjach.

Czy główny księgowy ma nienormowany czas pracy?

Główny księgowy jest typem pracownika, który wchodzi w skład kadry zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Wobec takich osób stosuje się nieco inne regulacje dotyczące czasu wykonywania obowiązków zawodowych.

Może zdarzyć się, że główny księgowy będzie musiał świadczyć pracę nie tylko na pełny etat, ale jeżeli wyniknie taka potrzeba, również "po godzinach". Co więcej, nie będzie mu z tego tytułu przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Głównego księgowego nie obowiązują przepisy o zachowaniu dobowej normy wypoczynku, czyli minimum 11-godzinnej przerwy pomiędzy wykonywaniem zadań służbowych. Charakter obowiązków głównego księgowego pozwala także na ustalenie z tym pracownikiem zadaniowego trybu pracy.

Jak zostać głównym księgowym?

Stanowisko głównego księgowego lub głównej księgowej pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność za całość operacji finansowych i podatkowych firmy. Jest to jeden z pracowników, który ściśle współpracuje z właścicielami i kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Stanowi on istotne wsparcie, konsultuje i doradza przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Dlatego też głównym księgowym nie może zostać każdy absolwent finansów i rachunkowości. Musi to być osoba, która posiada bogate doświadczenie zawodowe, biegle posługuje się prawem podatkowym i finansowym, a także cechują ją umiejętności zarządzające.

Od kandydatów wymaga się kierunkowego wykształcenia wyższego (finanse i rachunkowość, ekonomia itp.) oraz najczęściej minimum trzech lat stażu w zawodzie. Często awans na tego pracownika dostaje księgowy, który pracuje w firmie wystarczająco długo, by stać się ekspertem, a ponadto wykazał się rzetelnością, uczciwością i zaangażowaniem.

Praca dla głównej księgowej w instytucji publicznej

Tak, jak w przypadku zakresu zadań, tak i wymagania stawiane kandydatom, zarówno w prywatnych, jak i publicznych firmach, są bardzo podobne.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych traktuje dokładnie, że "głównym księgowym jednostki budżetowej może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 • spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów".

Dostępność wakatów dla głównych księgowych

Barometr Zawodów podaje, że w 2022 roku w całym kraju bardzo brakuje samodzielnych księgowych oraz pracowników ds. księgowości i rachunkowości. Oznacza to, że chętny do pracy, doświadczony i wykwalifikowany księgowy nie powinien mieć problemów ze znalezieniem wielu adekwatnych ofert pracy.

Od podejmowania zatrudnienia w zawodzie wielu kandydatów odstrasza m.in. duża odpowiedzialność, wymóg ciągłego poszerzania kwalifikacji, konieczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych oraz, zmieniające się nieustannie, przepisy prawa finansowego i podatkowego.

Szczególnie duże zapotrzebowanie na księgowych mają takie obszary Polski, jak m.in.:

 • powiat goleniowski w województwie zachodniopomorskim
 • powiat człuchowski i starogardzki w województwie pomorskim,
 • powiat sępoleński w województwie kujawsko-pomorskim,
 • powiat pilski w województwie wielkopolskim,
 • powiat górowski i lubański w województwie dolnośląskim,
 • Krosno i powiat krośnieński w województwie podkarpackim.

Ile zarabia główny księgowy i główna księgowa?

Mediana zarobków głównego księgowego i głównej księgowej to, według wskazań Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak, 8 tys. zł brutto miesięcznie. 25 proc. najlepiej opłacanych pracowników pobiera kwotę przekraczającą 11,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia głównych księgowych różnicuje kilka czynników — m.in. województwo, w którym działa zakład pracy, jego wielkość, sektor i branża, a także przymioty samego pracownika: doświadczenie, staż pracy czy wykształcenie.

Portal wynagrodzenia.pl podaje, jakie są najczęściej przyznawane benefity pozapłacowe na tym stanowisku: telefon komórkowy do użytku prywatnego, możliwość pracy zdalnej oraz finansowanie dodatkowych szkoleń i kursów podnoszących kompetencje pracowników. Badanie wskazuje, że 86 proc. osób zajmujących stanowisko głównego księgowego to kobiety.

Najnowsze oferty pracy dla głównego księgowego

Główny księgowy i główna księgowa znajdą pracę na portalu GoWork.pl. Strona umożliwia przeglądanie nowych ofert pracy z każdego rejonu kraju. Każda super oferta może być zapisana w osobistym koszyku. Osoby, które założą swoje konto na GoWork.pl, mają możliwość wrócić do przeglądanego ogłoszenia w dowolnym momencie.

GoWork.pl udostępnia filtry do wybierania najbardziej preferencyjnych ofert zatrudnienia. Użytkownik może określić interesujące go stanowisko, lokalizację (np. Siemianowice Śląskie, województwo małopolskie itp.), typ umowy (np. umowa zlecenie itp.), formę etatu (pełny etat lub część) oraz przedział, możliwego do rozważenia, wynagrodzenia.

Jedną z istotniejszych zalet portalu GoWork.pl jest firmowe forum, na którym byli i obecni pracownicy tysięcy firm funkcjonujących w kraju zostawiają swoje oceny dotyczące rzeczywistych warunków zatrudnienia, przebiegów procesów rekrutacyjnych, atmosfery panującej między współpracownikami oraz wszelkich innych kwestii, które nurtują osoby poszukujące pracy.