Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

 • dzisiaj
  ProLicht Reklama (19 opinie)
  ua-flag наймемо працівників з України
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
  ikona Rekrutacja zdalna
 • dzisiaj
  Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c. (36 opinie)
  ikona 3010 - 4000 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • dzisiaj
  FARM TRANS EASTERN EUROPE SP. Z O.O. (9 opinie)
  ikona Umowa o dzieło Umowa zlecenie Kontrakt B2B Inny Umowa o pracę
 • dzisiaj
  Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c. (36 opinie)
  ikona 3010 - 4000 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna

Praca księgowa - oferty pracy

Księgowa to jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w każdej firmie i instytucji. Specjalistka ta kontroluje finanse przedsiębiorstwa, dlatego musi doskonale znać przepisy prawa podatkowego, biegle posługiwać się skomplikowanymi programami finansowo-księgowymi oraz cechować się dokładnością i skrupulatnością. Czym jeszcze zajmuje się księgowa? Jakie wykształcenie musi posiadać osoba na tym stanowisku? Czy certyfikaty są niezbędne do rozpoczęcia pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Praca księgowy - kim jest i czym się zajmuje?

Każda firma ma obowiązek bieżącego dokumentowania swojej działalności, zwłaszcza finansowej. Za to zadanie odpowiada dział księgowości, który tworzą księgowi. W swojej codziennej pracy zajmują się oni rzetelnym prowadzeniem ewidencji księgowej, sprawdzaniem poprawności zapisów księgowych, dokonywaniem odpowiednich zapisów w księgach i uzgadnianiem ich ze sobą, a także chronologicznym zapisywaniem wszelkich operacji gospodarczych. Od umiejętności księgowej często zależy płynność finansowa danego przedsiębiorstwa oraz jego bezpieczeństwo. Ewentualne błędy w dokumentach mogą skutkować ogromnymi karami finansowymi. Z tego powodu pełni ona jedną z najważniejszych oraz najbardziej odpowiedzialnych ról w każdym przedsiębiorstwie.

Jakie są główne obowiązki księgowej?

Głównym obowiązkiem osoby na stanowisku księgowej jest prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT). Poza tym zajmuje się ona:

 • sporządzaniem sprawozdań finansowych,

 • opisywaniem, dekretowaniem i księgowaniem dokumentów księgowych,

 • kontrolą i uzgadnianiem kont księgowych,

 • przygotowywaniem sprawozdań finansowych, na przykład rachunków zysków i strat, bilansów, a także sprawozdań do GUS,

 • nadzorem nad obiegiem dokumentów księgowych,

 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych,

 • wykonywaniem przelewów bankowych,

 • naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

 • nadzorem nad aktami osobowymi pracowników,

 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej pracowników,

Do innych obowiązków księgowej należy również uzgadnianie sald z kontrahentami i kontrola ich rozrachunków.

Kto może zostać księgową?

Wiedza, kompetencje i umiejętności miękkie są bardzo ważne, ale nie wystarczą do rozpoczęcia pracy w zawodzie księgowej. Jak wynika z art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości, czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,

 • zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Praca księgowa - jakie wykształcenie musi mieć osoba na tym stanowisku?

Na stanowisku księgowej może pracować zarówno osoba, która posiada kierunkowe wykształcenie średnie (np. ukończone technikum ekonomiczne, liceum o profilu ekonomicznym lub szkołę policealną), jak i ta z wykształceniem wyższym. Nie ulega jednak wątpliwości, że pracodawcy znacznie chętniej wybierają kandydatów z ukończonymi studiami na kierunkach takich jak finanse i rachunkowość, zarządzanie lub ekonomia. W grę wchodzą również inne specjalizacje związane z matematyką i ekonomią. Studia humanistyczne także nie są przeszkodą do podjęcia pracy w zawodzie księgowego, o ile kandydat posiada pierwsze doświadczenie zawodowe. Z tego powodu świeżo upieczony absolwent uczelni wyższej powinien zacząć od praktyk lub stażu w biurze rachunkowym. Trzeba jednak mieć na względzie, że nie jest to łatwa praca – księgowy musi być sumienny, skrupulatny i odporny na stres. Warto szlifować te umiejętności już w trakcie edukacji.

Czy księgowa musi posiadać certyfikat?

Certyfikat księgowego Ministerstwa Finansów nie jest wydawany od 10 sierpnia 2014 roku. Przepisy ustawy o rachunkowości, na podstawie których wydawane były certyfikaty księgowe, zostały uchylone przez przepisy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Warto jednak pamiętać, że osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne lub certyfikaty księgowe wydawane przez Ministerstwo Finansów, nadal mogą posługiwać się nimi w celu potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Chociaż certyfikat państwowy nie jest już konieczny do podjęcia pracy w zawodzie księgowej, wciąż możliwe jest osiągnięcie stopnia kwalifikacji przydatnego w rozwoju zawodowym. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wyróżnia cztery stopnie, które można zdobyć na organizowanych przez nich kursach:

 • I - księgowy,

 • II - specjalista ds. rachunkowości,

 • III - główny księgowy,

 • IV - dyplomowany księgowy.

Jakie cechy powinna posiadać dobra księgowa?

W pracy księgowej znaczenie mają zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się skrupulatnością, dokładnością oraz rzetelnością. Kluczowa jest również umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, a także dobra organizacja czasu. Od księgowej wymaga się także doskonałej znajomości przepisów prawa podatkowego (nierzadko również administracyjnego, cywilnego i prawa spółek), myślenia analitycznego, umiejętności obsługi komputerowych systemów finansowo-księgowych i narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów. Poza tym pracodawcy zwracają uwagę na umiejętność pracy w zespole, wysoką kulturę osobistą oraz pragnienie ciągłego rozwoju.

Ile zarabia księgowa?

Zarobki księgowej zależą od wielu różnych czynników. Wśród nich wymienia się wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poziom stanowiska, miasto oraz miejsce zatrudnienia. W zależności od stażu pracy oraz kwalifikacji, księgowa może zarabiać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Większość firm oferuje swoim pracownikom również benefity pozapłacowe w postaci prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, programu kafeteryjnego, bezpłatnych lunchów i wielu innych – a to jedynie część zalet, jakie może dać Ci ta praca. Księgowa nie bez powodu staje się coraz popularniejszym zawodem na rynku.

Zarobki w zależności od poziomu/rodzaju stanowiska

Jak wynika z informacji podanych na portalach branżowych, młodszy księgowy może liczyć na zarobki wynoszące od 3,5 do 5 tys. złotych brutto. Najczęściej oferowaną stawką jest 4,5 tys. złotych brutto. Większą pensję otrzymuje z kolei księgowy z doświadczeniem - osoba na tym stanowisku zarabia od 4,5 do 7 tys. złotych brutto.

Wynagrodzenia samodzielnego księgowego, czyli specjalisty, który odpowiedzialny jest za obsługę jednego lub kilku obszarów księgowości (np. środków trwałych, podatków i zobowiązań) mieszczą się w przedziale od 7,5 do 11 tys. złotych brutto. Starszy specjalista, który często również obsługuje więcej niż jeden dział, otrzymuje z kolei od 7 do 10 tys. złotych brutto.

Na jeszcze większe zarobki może liczyć główny księgowy. Osoba na tym stanowisku jest zwierzchnikiem pozostałych księgowych. Do jej najważniejszych obowiązków należy kontrolowanie wszystkich operacji finansowych, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie. Musi ona doskonale znać przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości. Z uwagi na dużą odpowiedzialność, która ciąży na głównym księgowym, otrzymuje on pensję w wysokości od 11,5 do nawet 20 tys. złotych brutto miesięcznie. Marzy Ci się intratna praca? Księgowy to zawód dla Ciebie!

Jak z kolei kształtuje się wynagrodzenie księgowego, który prowadzi własną działalność gospodarczą? Osoba, która zdecyduje się na otwarcie własnego biura rachunkowego może liczyć nie tylko na znacznie większą swobodę pracy, ale również wyższe zarobki. W zależności od liczby obsługiwanych klientów, przychód biura rachunkowego wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Obsługa księgowości firm kosztuje od 300 do nawet 1,3 tys. złotych. Cena rośnie proporcjonalnie do liczby dokumentów, które generuje dane przedsiębiorstwo.

Praca zdalna – księgowa. Jakie perspektywy?

Praca za biurkiem, choć może być wyczerpująca intelektualnie, to jednak wydaje się bardzo wygodną opcją. Jak się okazuje, można tę opcję jeszcze bardziej uprzyjemnić – w sukurs przychodzi tutaj praca zdalna. Księgowa to profesja, w którym wszelkie obowiązki zawodowe można bez przeszkód wykonywać w domowym zaciszu. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku lat, rzeczone rozwiązanie nie tylko zyskało na popularności, ale wręcz stało się formą preferowaną. Nie do przecenienia są zalety, w jakie w tym przypadku obfituje praca zdalna – księgowa może lepiej skupić się na wykonywanych czynnościach, pracując przez to efektywniej, a więc, siłą rzeczy, zarabiając więcej. Jeżeli więc nie straszny Ci jest stos papierów i formularzy, to może być idealna dla Ciebie praca – księgowa jest nadto zawodem, na który popyt praktycznie nigdy nie spada.

Oferty pracy dla księgowej - gdzie ich szukać?

Oferty pracy dla księgowej najłatwiej znaleźć w Internecie, zwłaszcza na stronie Serwisu Pracy GoWork.pl. Jego użytkownicy samodzielnie wybierają oczekiwaną wysokość zarobków, formę umowy i rodzaj etatu. Następnie otrzymują najbardziej dopasowane wyniki i mogą przystąpić do wysyłania dokumentów aplikacyjnych do wybranych pracodawców.

Księgowe chętnie zatrudniają biura rachunkowe, działy księgowości w przedsiębiorstwach, banki i instytucje finansowe, firmy z branży rozrywkowej, a także instytucje zarządzane przez państwo, np urzędy skarbowe. Księgowa może również założyć własną działalność gospodarczą i obsługiwać prywatnych klientów.