GoWork.pl
3 989 6 1

Opinie o GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca
@incepcja 05.01.2018 22:21

Bardzo się cieszymy, że chcesz dołączyć do zespołu GoWork.pl Nasze aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdziesz tu: https://www.gowork.pl/praca/gowork.pl;pr Z pewnością wybierzesz dla siebie ciekawą ofertę. CV można też przesłać bezpośrednio do naszych rekruterów na adres: hr@gowork.pl Zapraszamy do aplikowania! Zachęcamy też do zapoznania się z historią i misją firmy tu https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/o_firmie (obiecujemy to nie jest nudne ;) ) Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Janeczka90

Witam, ja byłam z Goworkiem na zleceniu w Niemczech jako opiekunka osoby starszej i w samych superlatywach wspominam zlecenie. Zostałam na święta - było to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo może dla mnie nie było to taki piękny czas jak w Polsce w domu, ale przynajmniej podopieczna zaznała pierwszy raz atmosfery bożego narodzenia, za co bardzo dziękowała, Starałam się wszystko tak zorganizować, jak to jest u Nas, zaprosiliśmy na boże narodzenie rodzinę i widać było że byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo u nich relacje są dość oziębłe. Ale wszystko się udało i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pojechać do takiej fajnej rodziny. Polecam organizacja super :)

Ania

Właśnie wróciłam z Niemiec. Pracowałam jako opiekunka osób starszych. Jestem zadowolona ze współpracy Polecam wszystkim.

Robert W.

Właśnie zakońzyłem swoją współpracę z GoWork.pl Zmieniam pracę z powodu przeprowadzki, inaczej z przyjemnością bym tam ostał na dłużej :) Fantastyczny, zgrany zespół sprawia, że do pracy chce się przychodzić. Prowizje są dość wysokie, więc finansowo też byłem zadowolony. Pozdrawiam kolegów i koleżanki z biura i dziękuję za wspólną przygodę zawodową!

Właściciel biznesu

"Go work" to portal z dobrym pomysłem na biznes lecz oparty na fatalnych założeniach dającym możliwość BEZIMIENNEGO (TCHÓRZLIWEGO) wypowiadania się na temat realnych firm i ich ocenianie. Jako właściciel biznesu widzę, że albo konkurencja, albo ktoś kto prawdopodobnie został zwolniony lub nawet ktoś nie związany z biznesem może się wypowiadać w dowolnym tonie. To jakiś absurd! Prawo do wolnej wypowiedzi jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie przy własnym imieniu i nazwisku bo firma o której się wypowiada jest z z Nazwy wymieniona i właściciela też można sobie wyszukać. Czekam tylko aż jakaś firma z większym budżetem odważy się pozwać Go Work do sądu.

Voss der Boss
@Właściciel biznesu 06.09.2018 23:19

Witam, znam ten temat. To samo wszędzie tych pracowników co się nie nadają i ich się zwalnia później wypisują. Ja idę z nimi do sodu i zobaczymy.

GoWork.pl
pracodawca
@Voss der Boss 18.09.2018 22:01

Szanowny Panie, na naszym portalu opinie mogą zamieszczać nie tylko byli pracownicy. Jeśli Pan jako pracodawca nie zgadza się z treścią komentarzy, zachęcamy do podjęcia dyskusji z użytkownikami forum i przedstawienia realnego obrazu funkcjonowania Pana firmy. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

osoba fizyczna

Dzień dobry, proszę o kontakt do Państwa IODO (jeżeli został powołany zgodnie z RODO) lub o wskazanie adresu e-mail lub innego, na który mam się zwrócić o usunięciu z Państwa portalu mojego profilu (jednoosobowej działalności gospodarczej), który według przepisów stanowi moje dane osobowe i zgodnie z zapisami RODO mam prawo m.in do ich sprostowania lub usunięcia. Nadmieniam, że nie zakładałem profilu osobiście, ani też nie wyrażałem ŻADNEJ zgody na przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych pozwalających zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku braku odpowiedzi w tej sprawie, będę zmuszony poinformować o tym Prezesa UODO, za pośrednictwem mojego Pełnomocnika. PS. Jeżeli nie ma możliwości na usunięcie profilu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą proszę o podanie podstawy prawnej takiego działania lub barku jego zaniechania. Skróci to ewentualny czas na dalszą korespondencję. Pozdrawiam

GoWork.pl
pracodawca
@osoba fizyczna 01.06.2018 15:24

Dzień dobry, Serwis Pracy GoWork.pl przetwarza dane osobowe na zasadach i w celu określonym w regulaminie oraz na podstawie art. 5,6,9 oraz 17 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 39b ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r .poz.2168), zgodnie z którym do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec powyższego ustawa z dnia Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 38 wprowadza zasadę jawności formalnej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane przetwarzane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. Ust 1 z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania , o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej (pkt 1). Jeśli chodzi o zgłoszenie bezprawnych opinii, zgodnie z § 10 regulaminu dostępnego pod http://www.gowork.pl/regulamin właściwym adresem jest admin@gowork.pl Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania z zakresu ochrony danych osobowych zapraszam do kontaktu z naszym IOD Piotrem Matuszewskim pod adresem mailowym iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

anonymous
@osoba fizyczna 01.06.2018 15:24

Brawo, tak trzymać!!!

CIEKAWSKA
@GoWork.pl 01.06.2018 16:18

Nie do końca odpowiedź jest prawidłowa. CIDG udostępnia dane, ale kto zezwolił na publikowanie danych na platformie GO WORK. Czy gowork ma zgodę firm na publikowanie ich danych? To że są one dostępne w CIDG nie oznacza, że można je wykorzystywać do własnych celów. Z ciekawości przekażę tą sprawę moim radcom prawnym i jak tylko uzyskam odpowiedź to zaraz ją opublikuję. Oczywiście na GO WORK :).

GoWork.pl
pracodawca
@CIEKAWSKA 04.07.2018 21:47

@Ciekawska, prezentowane informacje dotyczą wyłącznie danych przedsiębiorców, które na podstawie regulacji dotyczących powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców - NIE STANOWIĄ DANYCH OSOBOWYCH i podlegają wyłączeniu ochrony. Administratorem końcowym danych firm jest KRS i GUS . Prezentowane dane aktualizowane są w zasobach w/w instytucji w czasie rzeczywistym, nie stanowią danych osobowych i podlegają wyłączeniu ochrony. Rozporządzenie RODO reguluje stosunek osoby fizycznej w obszarze ochrony jego prywatności, swobodnego dostępu do własnych danych podlegających przetwarzaniu oraz nieograniczonej możliwości modyfikacji własnych danych. Poszczególne państwa członkowskie na mocy wewnętrznych regulacji dookreślają zakres wyłączeń. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy regulują zasady powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców oraz czas trwania otwartego do nich dostępu. Treść cytowanej ustawy znajduje się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647 Rozdział 7 Udostępnianie danych przez CEIDG Art. 45. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. 2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG. 3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia: 1) udostępnianie danych i informacji; 2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania. Art. 47. 1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych. Art. 49. 1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia. 3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył. 4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 26 i art. 27, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy zgodnie z art. 25 pkt 1. Art. 50. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie dobro i interes przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed upływem terminu udostępniania danych wdrożyliśmy procedurę umożliwiającą ukrycie danych na platformie gowork.pl składając reklamację lub pisząc do naszego Inspektora Ochrony Danych. Co do obowiązku informacyjnego na który zapewne się Pani powoła: Podobnie jak w przypadku byłych regulacji także RODO przewidziało wyjątki od obowiązku informacyjnego. Osoby, której dane dotyczą, nie trzeba informować, jeżeli dysponuje już ona tymi informacjami. Ten sam wyjątek ma zastosowanie do podmiotów, których dane zostały pozyskane od innych osób, ale w tym wypadku obowiązek informacyjny nie musi być spełniany także gdy: - udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, - pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii Europejskiej bądź prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, - dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Nikt dostarczał nam żadnych danych kontaktowych, przez co nie mieliśmy możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego. Na gruncie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy administrator posiada podstawę prawną takiego przetwarzania. Jedną z takich podstaw, w oparciu o którą GoWork.pl przetwarza dane osobowe, jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki: - występuje prawnie uzasadniony interes administratora danych lub podmiotu trzeciego, - prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesu administratora danych lub podmiotu trzeciego, - przetwarzanie danych jest niezbędne do osiągnięcia celów zamierzonych przez administratora lub stronę trzecią. Prawnie uzasadniony interes to interes zgodny z przedmiotem działalności spółki, mający gospodarcze i prawne uzasadnienie. Uzasadnionym interesem GoWork jest prowadzenie działalności w formie informacyjnej. W zakresie swojej działalności GoWork.pl zajmuje się pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji panującej w przedsiębiorstwach. Spółka świadczy dodatkowo usługi w zakresie employer marketingu, ofert pracy i marketingu. W ramach prowadzonej działalności GoWork.pl wykorzystuje dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dane wspólników w spółkach osobowych. Przetwarzanie tych danych pozostaje w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Zatem osoby te mogą się spodziewać, że ich dane osobowe będą wykorzystane przez innych przedsiębiorców do oceny prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, w szczególności jej wiarygodności i rzetelności jako partnera biznesowego lub pracodawcy. GoWork.pl , jako podmiot profesjonalny, wdraża także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z RODO, zapobiegające wyciekom danych i udostępnieniu ich osobom nieuprawnionym. Spółka podejmuje również wszelkie niezbędne działania, aby przetwarzane i udostępnianie dane osobowe były poprawne i aktualne, a prawa osób których dane dotyczą skutecznie realizowane. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczenie użytkownikom kompleksowych i rzetelnych informacji na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych sektorach, a także zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego. W kwestii szerszych informacji dotyczących RODO i Serwisu Pracy GoWork.pl jeszcze raz zapraszamy do Inspektora Ochrony Danych : iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

IMS
@GoWork.pl 01.06.2018 16:18

Witam, jako osoba fizyczna nie wyrażam zgody na zamieszczanie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska. BEZ MOJEJ ZGODY zamieścili Państwo taki wpis na swojej stronie!!! JAKIM PRAWEM?!!!

GoWork.pl
pracodawca
Jak najlepiej integrują się mężczyźni? Oczywiście pod wpływem adrenaliny! Jeden z naszych zespołów postawił wczoraj na spędzenie czasu na torze gokartowym. 

Ale, ale - w GoWork.pl największym znawcą samochodów jest .... Kobieta!!!! Ciekawi? Opowiemy o tym następnym razem :-)
   
GoWork.pl
pracodawca
Domy Zagadek to świetna forma integracji zespołu, o czym ostatnio przekonali się GoWorkowicze. Musieli współpracować ze sobą, by opuścić pokój w wyznaczonym czasie. 
Ale najważniejsze, że fajnie się przy tym bawili!

A Wy lubicie Domy Zagadek?
   
Leon

Czy to prawda,że udostępnianiacie IP uzytkownikow bez żadnych formalności? Czyli,jeśli ktoś zrobi negatywny wpis takie dane mogą być przekazane każdemu?

GoWork.pl
pracodawca
@Leon 04.09.2018 04:08

Szanowny Panie Leonie, ma Pan nieprawdziwe informacje o funkcjonowaniu naszego portalu. Adresy IP użytkowników portalu są udostępniane wyłącznie na wniosek organów ścigania. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

joan

mam pytanie... czy udostepniapnie czyjegos imienia i nazwiska na Waszym portalu jest dozwolone? co na to Rodo?

GoWork.pl
pracodawca
@joan 29.08.2018 10:20

Szanowny Panie, Jeśli zauważył Pan wystąpienie imienia i nazwiska w treści komentarza na naszym forum, prosimy o złożenie wniosku z prośbą o usunięcie takiej opinii do Inspektora ochrony danych osobowych na adres: iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca
Niedawno GoWork bawił się na wyjściu integracyjnym, zorganizowanym dość spontanicznie. Wiecie, co jest fajne? Że po 8 godzinach w biurze - chętnie spotkamy się także poza nim.

Jak myślicie, jak duże znaczenie ma atmosfera w pracy? Bo naszym zdaniem jej wpływ na wyniki jest naprawdę ogromny.

Zobaczcie, jak GoWorkowicze bawią się po pracy.

#GoNotOnlyWork
   
Himeryk

Miny coś nietęgie.

Pracownik

Ale wam fajnie! U mnie nikt się po pracy nie umawia - wszyscy pędzą do domu...

GoWork.pl
pracodawca
@Pracownik 29.08.2018 10:35

Szanowny Panie, Być może to oznacza, że nadszedł czas na zmianę pracy;) ? Zachęcamy do obejrzenia naszych ofert tu: https://www.gowork.pl/ W GoWork.pl dbamy o atmosferę w pracy, dzięki temu nasi pracownicy chętnie spotykają się też po godzinach. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Robert W.

Właśnie zakońzyłem swoją współpracę z GoWork.pl Zmieniam pracę z powodu przeprowadzki, inaczej z przyjemnością bym tam ostał na dłużej :) Fantastyczny, zgrany zespół sprawia, że do pracy chce się przychodzić. Prowizje są dość wysokie, więc finansowo też byłem zadowolony. Pozdrawiam kolegów i koleżanki z biura i dziękuję za wspólną przygodę zawodową!

GoWork.pl
pracodawca
@Robert W. 29.08.2018 09:53

Panie Robercie, dziękujemy za dobre słowa pod adresem naszej firmy. Cieszymy się, że dobrze się Panu z nami pracowało i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze zawodowej. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Lolek
@GoWork.pl 29.08.2018 10:28

Myślałem że macie luźną atmosferę i wszyscy są na "Ty".

GoWork.pl
pracodawca
@Lolek 29.08.2018 11:50

Jesteśmy) Natomiast mamy duży szacunek do osoby "po drugiej stronie ekranu komputera" stąd taka forma zwrotu grzecznościowego. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Karolina

Kończę praktyki w dziale Rekrutacji w Warszawie i jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam przyspieszoną, dużą dawkę wiedzy w praktyce. Praktyki na pewno należą do wartościowych i godnych polecenia osobom, które chcą postawić swoje pierwsze kroki w rekrutacji i sprawdzić się na tego typu stanowisku. Kilka argumentów, dlaczego warto spróbować swoich sił na praktykach w GoWork: -profesjonalne przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miłej atmosferze -traktowanie na równi z innymi pracownikami, te same obowiązki i brak „ulg” :) -prowadzenie procesów rekrutacyjnych od początku do końca -duża otwartość i pozytywność przełożonych, którzy chętnie dzielą się wiedzą, potrafią ją przekazać i są cierpliwi -możliwość dodatkowego rozwoju dzięki oferowanym kursom -przemiła atmosfera pracy w młodym, zgranym i lubiącym się zespole -super lokalizacja

ajm

Witam a dlaczego pomimo, iż pisemnie mailowo oraz telefonicznie zgłaszałem brak zgody na kontakt w celach marketingowych i sprzedawania nam ofert wizytówek, pakietów itd. Gowork nadal wydzwania z ofertami do naszej firmy i to nagminnie średnio 1-2 razy w tygodniu? Czy ktoś w firmie w ogóle przyjmuje odmowy czy raczej GOWORK ma w poważaniu to czego klient chce a czego nie?

GoWork.pl
pracodawca
@ajm 09.08.2018 14:00

Dzień dobry, a czy próbowali Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GoWork.pl? Mogą Państwo zgłosić sprawę mailowo, wysyłając zgłoszenie do wypisania firmy z bazy kontaktów na adres: iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Ewka333

Dobra firma.

MW

Serdecznie polecam ! Gwarancja jakości usług :) :)

JacekK

Mam pytanie - jeśli ktoś coś napisze a potem uzna, że jednak przesadził - czy jest możliwość prośby o usunięcie/edycję własnego wpisu?'

GoWork.pl
pracodawca
@JacekK 13.07.2018 10:13

@ JACEKK, użytkownicy mają prawo złożyć reklamację do naszych administratorów z prośbą o usunięcie opinii, której są autorami. Wystarczy napisać e-mail pod adres: admin@gowork.pl i poczekać cierpliwie na odpowiedź, zwykle to trwa parę dni - realizujemy reklamacje w kolejności zgłoszeń. Nasi administratorzy przychylnie patrzą na takie wnioski i jeśli adres IP przejdzie pozytywną weryfikację, opinia zostaje zarchiwizowana i nie pojawia się w serwisie. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pracująca Mężatka
@GoWork.pl 16.07.2018 09:14

Czy Administrator usunie każdą wypowiedź na prośbę autora po weryfikacji IP, na przykład pozytywną również, czy tylko jak pisze Jacek, jeśli autor paszkwila rozmyśli się kiedy ochłonie?

GoWork.pl
pracodawca
@Pracująca Mężatka 18.07.2018 23:23

Tak, użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie każdej swojej opinii. W poprzedniej odpowiedzi podawaliśmy adres e-mail do naszych administratorów: admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

MA-T

Najlepszy portal do szkalowania pracodawców. Pracownik może pomówić każdego szefa, pozmyślać, okłamać, a dochodzenie prawdy nie jest takie proste. Poza tym serwis nie odpisuje na pytania mailowe. Mega misja polskiej przedsiębiorczości. GRATULACJE! Trzeba być dumnym z udostępnienia możliwości opluwania szefa nawet niezgodnie z prawdą!

anonymous
@MA-T 28.03.2018 10:24

Bzdura. Jeśli pracodawca jest ok to nikt nie zadaje sobie trudu żeby go pomawiać...

GoWork.pl
pracodawca
@MA-T 28.03.2018 10:24

Szanowny Panie, Misją portalu GoWork.pl jest umożliwienie użytkownikom przedstawienia rzeczywistego wizerunku pracodawcy. Nasz portal jest miejscem, w którym każdy użytkownik ma możliwość wyrażenia swojej opinii o pracodawcach, niezależnie czy są one pozytywne, czy negatywne – zależy nam na przedstawianiu rzetelnych informacji związanych z pracodawcami. Na naszym serwisie istnieje ogromna ilość wątków, wśród których znajdują się zarówno firmy cieszące się dobrymi opiniami, jak i te, co do których pracownicy mają jakieś zastrzeżenia. Jeśli chodzi możliwość kontaktu z nami, to Administratorzy serwisu w ciągu maksymalnie 21 dni rozpatrują każde zgłoszenie. Zachęcamy zatem do przesłania swoich uwag odnośnie do wpisów (z dokładnym opisem sytuacji) na adres mailowy admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Sol id
@GoWork.pl 03.04.2018 10:58

Czy prawdą jest lub też nie, że dajmy na to firma X może "wykupić" sobie prawo do ingerowania/blokowania/pozyskiwania ip o dających opinie o firmie, albo że np. ikonka pod opinią "pomocna" jest cały czas zero co niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością? jak to jest

GoWork.pl
pracodawca
@Sol id 07.05.2018 17:02

Szanowny Panie, Na portalu GoWork.pl nie można wykupić dostępu do adresu IP użytkowników. Taki adres jest udostępniany tylko i wyłącznie na wniosek organów ścigania. Jeśli chodzi o liczbę kliknięć „like” czy „pomocna” to jak najbardziej są one realne i zależą od aktywności użytkowników na poszczególnych wątkach. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Dociekliwy
@GoWork.pl 08.05.2018 09:05

Ale skąd wiecie, że np. “pomocną” nie można manipulować albo np. że jedna osoba nie może zniszczyć komuś reputacji publikując np. 20 fikcyjnych postów ? Jak to sprawdziliście? Gdzie można poczytać jak gowork.pl jest zabezpieczony przed umyślną manipulacją treścią… Jest się chyba czym pochwalić?. To może ciekawić kowalskiego, który szuka roboty jak i firmy, które płacą Wam za profil.

GoWork.pl
pracodawca
@Dociekliwy 25.06.2018 16:16

Szanowny Panie, Dbamy o jakość i merytorykę wpisów zamieszczanych na naszym portalu. Co do treści opinii, tu każdy użytkownik ma swobodę wypowiedzi, natomiast zawsze zachęcamy pracodawców do odpowiadania na komentarze i wchodzenia w dialog z naszymi użytkownikami. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

moderator
@anonymous 30.03.2018 21:12

to dlaczego jesteś tak aktywny u wielu pracodawców?

Pracująca Mężatka
@anonymous 30.03.2018 21:12

Zdziwiłbyś się ile czasu i energii może mieć wylany z pracy frustrat. U mojego męża w pracy najwięcej do powiedzenia miał gościu z którym nie przedłużono umowy po próbnym bo był debilny i wszyscy to wiedzieli. Jak myślał że zostanie to praca super. Jak mu podziękowali to nagle firma - koszmar się zrobiła. Co pare tygodni wypracowanie na każdy wątek, co najmniej przez rok pisał i chyba dalej pisze. A tak pisze, że wszyscy widzą jest autorem, bo głupi.

Nie_Jest_Dobrze

Drogi serwisie, ile średnio trwa odp. od waszych adminów, jeżeli bierzemy pod uwagę, że coś złego dzieje się na profilu firmy? Mamy tu na myśli sprawę, gdzie samemu zgromadziło się pewne dowody i chodzi tylko o potwierdzenie czy to nie fatamorgana? Tydzień, dwa, trzy a może pięć? Dlaczego admini pozostają anonimowi z klientem, który regularnie płaci za złoty profil? Jak wytłumaczyć ten kryzys tożsamości? Piszę anonimowo, bo może to okaże się kluczem do sukcesu… Oficjalnie zgłoszone ponad tydzień temu.

GoWork.pl
pracodawca
@Nie_Jest_Dobrze 25.06.2018 22:09

Szanowny Panie, zgodnie z informacją z regulaminu serwisu czas oczekiwania na odpowiedź administratora wynosi maksymalnie 21 dni. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są mailowo i są rozpatrywane w kolejności ich nadesłania. Jeśli posiada Pan usługę Złotego Profilu, zachęcamy do kontaktu ze swoim Opiekunem. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

JacekK
@Nie_Jest_Dobrze 25.06.2018 22:09

A co to jest ten złoty profil? Pojawia się czasem ta nazwa. Czy to usługa i na czym polega?

GoWork.pl
pracodawca
@JacekK 08.07.2018 23:10

@JACEKK, Złoty Profil jest usługą, którą oferujemy przedsiębiorcom. Dzięki niej, firmy mogą stworzyć unikalne portfolio w serwisie GoWork.pl i rozpocząć komunikację z użytkownikami na forum. Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem: https://www.gowork.pl/pracodawca-zlotyprofil Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

sup

super firma

Prekariusz

Firma w dobrej formie i zaczyna się mówić o podniesieniu stawek dla moderatorów, bo podobno najsłabiej oplacana grupa pracownikow.

Pelikan
@Prekariusz 28.06.2018 21:43

A co robią moderatorzy? Jaki zakres obowiązków?

GoWork.pl
pracodawca
@Pelikan 05.07.2018 15:45

@Pelikan, moderatorzy pojawiają się na forach w serwisie GoWork.pl, by moderować dyskusję użytkowników. Ich celem jest dbanie o jakość merytoryczną poszczególnych wątków z opiniami. Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: kariera1@gowork.pl. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca
Wczoraj w naszym biurze odbyło się wielkie święto. Nasze zespoły ciągle się rozwijają, rozrastają i zrobiło nam się trochę ciasno na Prostej 69, dlatego powiększyliśmy nasze biuro! Teraz jest ciszej, wygodniej i bardziej komfortowo, pracuje się lepiej. Komfort pracownika zawsze przekłada się na jego motywację, a motywacja na efektywność. Każdemu się po prostu chce :).
   
Bartas

Go Work to bardzo dobry serwis,bardzo pomyślany,i spełnia swoją rolę doskonale...wielu PRACODAWCOM się wydaje,że są prawą ręką Boga?Że są poza wszystkim i każdym?No niestety niekoniecznie.Nawet niebardzo...a ten portal to pierwszy krok ku ujawnieniu,ostrzeżeniu przed Januszami mającymi firmy.Brawo dla Was GoWork,oby tak dalej.Wreszcie jest ktoś,kto stoi po stronie tego uciśnionego szaraczka na dole!!!!

GoWork.pl
pracodawca
Dobre relacje w zespole są bardzo ważne, poprawiają jakość i efektywność wykonywanej pracy. Dzięki nim praca jest również przyjemniejsza.

Tym razem pracownicy GoWork.pl z Żurawiej postawili na imprezę integracyjną na świeżym powietrzu w ogrodzie Akademii Kulinarnej Let’s GoCook.

Wspólne grillowanie, pogaduchy na leżakach i kultowe planszówki sprawiły, że wszyscy w pełni się zrelaksowali, wszak nie samą pracą człowiek żyje :).

#GoNotOnlyWork
   
Grażyna

Jaką macie atmosferę w pracy. Widziałam sporo ofert pracy za granicą?

GoWork.pl
pracodawca
@Grażyna 11.05.2018 12:46

Polecamy pracę w zespole GoWork.pl :-) Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmików relacjonujących, jak się pracuję w GoWork.pl https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/o_firmie Więcej informacji dotyczących ofert pracy za granicą znajdzie Pani tu: http://www.opiekunka.gowork.pl/ Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

szef

A może WRESZCIE zaczniemy JAKO SZEFOWIE FIRM opisywać naszych cudownych, najuczciwszych, zawsze kompetentnych i najbardziej na świecie pracowitych PRACOWNIKÓW !!!!! DLACZEGO ten portal NIE STWORZY STRONY O PRACOWNIKACH? Jeżeli każdy może podawać publicznie dane pracodawcy, nazwę firmy na podstawie której można zidentyfikować pracodawcę to dlaczego dyrektorzy firm nie mogą podawać imion i nazwisk cudownych pracowników, ich adresów i numerów telefonów?

szef2
@szef 13.04.2018 19:22

Świetny pomysł ! zdecydowanie przychylam się do pomysłu Kolegi/Koleżanki :) Jeśli jedna strona ma prawo do czarnego PR, to dlaczego druga strona miałaby nie mieć takiej możliwości? :)

anonymous

DLACZEGO GoWork podaje opinie anonimowych osób o nieistniejących firmach i pozwala identyfikować osoby których dane były w nazwach tych firm dawniej. Jeżeli każdy może podawać publicznie dane pracodawcy, nazwę na podstawie której można zidentyfikować byłego pracodawcę to dlaczego szkalujące osoby nie muszą podawać imion i nazwisk, tolerujecie cudownych donosicieli, tchórzliwych i opętanych nienawiścią, skrywacie ich adresy i numery telefonów? Portal Wasz Krzywdzi Ludzi! Jest to opinia wypełniająca znamiona opinii o charakterze bezprawnym.

GoWork.pl
pracodawca
@anonymous 27.04.2018 07:44

Szanowny Panie, Jeśli zauważył Pan na naszym forum wątek firmy, która zakończyła swoją działalność prosimy o przesłanie takiego zgłoszenia do naszego administratora na adres mailowy admin@gowork.pl – taki wątek nadaje się do archiwizacji. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca
Dziś w GoWork.pl przy Żurawiej obchodziliśmy Europejski Dzień Śniadania :). Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii, aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować przez cały dzień. Warto zadbać o to, aby śniadania zawierały urozmaicone produkty ze wszystkich pięter piramidy żywnościowej. Większość z nas kojarzy śniadania z tradycyjną kanapką. Dziś sprawdziliśmy, jakie śniadania preferuje zespół GoWork.pl. Oprócz tradycyjnych kanapek i kawy, pojawiła się owsianka oraz dużo warzyw i owoców.

#GoNotOnlyWork
   
GoWork.pl
pracodawca
Dziś w GoWork.pl przy Żurawiej witaliśmy Wiosnę! Wprawdzie ta astronomiczna jest już z nami od wczoraj, ale postanowiliśmy uczcić jej "kalendarzowe" przybycie. Zaklinając mroźną jeszcze pogodę, nasz Zespół postawił na wiosenny, kolorowy wygląd. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy look zachęci Szanowną Wiosnę do wprowadzenia przychylniejszej aury.

Mimo mroźnej temperatury w Gowork.pl nastroje już całkiem wiosenne :)
   
Pedro

Czysto subiektywnie. Odnoszę wrażenie że na tych zdjęciach pracownicy wyglądają jak Ci z reklamówki Pracuj co leci w TV ... "zmień pracodawcę na lepszego". Tak jakby wymuszone. Robią co im każą. A może dobrze się bawią :) (ale pierwsze wrażenie zostaje) ...

GoWork.pl
pracodawca
@Pedro 24.04.2018 21:38

Szanowny Panie, zapewniamy, że nie zatrudniamy aktorów do przedstawienia relacji z naszych imprez firmowych :-) Na zdjęciach są nasi pracownicy i ich autentyczne emocje. Sam Pan może się przekonać jak się u nas pracuje, dołączając do naszego zespołu https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/pracuj_z_nami Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

OnlyB2B

Witam, jak wynika z regulaminu Gowork - to m.in. opinie o pracodawcach. Nie będę się rozpisywał jacy sfrustrowani czy zwolnieni pracownicy piszą "obiektywne" opinie, gdyż mam inne pytanie: 1. Dlaczego opinie napisana przez tzw. niezadowolonego Klienta danej firmy (nie pracownika) nie jest przez administratora usuwana. To chyba nie to miejsce. Miało być "opinie o pracodawcach", a Klienta firma nie jest pracodawcą. Sporo takich wpisów. Można zrozumieć, iż niezadowolony - chcący pozostać anonimowym - Klient wybierze portal Gowork, gdyż dodanie opinii jest tzw. bez żadnych logowań, czy podawania jakikolwiek danych. I stąd mamy Galów anonimów itp. W Google, aby ddać opinię trzeba się zalogować do swojego konta, co potencjalnych "hejtowców" i flustratów troszeczkę może odstraszać, a w drugą stronę przyciąga osoby, które nie obawiają się wyrażania swoich opinie nawet gdyby doszło do konfrontacji. Idąc tym takiem myślenia, to również gdybym był Klientem - Gowork - mógłbym wyrażać na tym serwisie swoje uwagi, spostrzeżenia, opinie itp. na temat świadczonych usług przez Gowork, czy też nie jest to właściwe miejsce? Uważam, że z pewnością taka informacją będzie przydatna dla współpracujących w ramach B2B, którzy nie zatrudniają pracowników, a mają opinie od Klientów, a co najlepsze od pracowników których nigdy nie mieli. Dobre ... Czekam na info PS. A co dopracowników wyrażających opinie, to może warto zbierać od nich chociaż e-maile jak Google (ale na tyn wyczyn chyba portal Gowork nie "stać" w końcu zostałby administratorem danych i .... w końcu te RODO ... lepiej prowadzić plotkarski serwis :)

GoWork.pl
pracodawca
@OnlyB2B 24.04.2018 12:14

Panie @ONLYB2B, Proszę zauważyć , że Pan również nie podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem i ... szanujemy Pana do tego prawo. Zapewniamy naszym użytkownikom swobodę wyboru – jeśli chcą mogą podawać swoje imię i nazwisko. Co do zamieszczania opinii klientów o firmie, uważamy że z perspektywy osoby szukającej zatrudnienia taka informacja również może okazać się istotna . Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

OnlyB2B
@GoWork.pl 24.04.2018 13:13

Dziękuję za szybką informacje. Dane mojej firmy jeżeli jest/będzie potrzeba zawsze mogę udostępnić. Dane osobowe w szczególnych przypadkach. Dla podkreślenia nie mam, nie miałem i nie będę miał pracowników. Uff, rzekło by się patrząc na wpisy. Odnośnie odpowiedzi. Z tego co wynika z jej treści to zrozumiałem, że serwis GoWork jest nie tylko dla opiniowania przez pracowników pracodawców, ale także dla wyrażania opinii przez Klientów, osób współpracujących i każdego kto ma dostęp do netu … na temat każdej firmy. Może warto o tym wspomnieć na stronie, czy regulaminie - chyba, że jest a nie doczytałem ☹ - np. Wszyscy wyrażajcie opinie, u nas zawsze będziecie Galami Anonimami. Stawiamy na zdrowy „hejt”. Wiem słabo wyszło, ale z marketingu jestem „noga”. A propos, nie odniesiono się do kwestii, aby przynajmniej „Ktoś” kto wpisuje treści na portalu podawał np. e-mail (oczywiście widocznego wyłącznie dla GoWork) lub się logował – tak jak to w Google opiniach. Pewno lepiej temat przemilczeć … Jeśli dobrze wszystko zrozumiałem to gratuluje pomysłu. Już wiem po co jest ten serwis. Jeszcze raz dzięki. „Miałem oczy szeroko zamknięte (…).” Pozdrawiam Zawsze OnlyB2B

GoWork.pl
pracodawca
@OnlyB2B 24.04.2018 14:23

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wszyscy użytkownicy mają możliwość umieszczania wpisów na forum internetowym (i pracownicy i klienci). Tak samo jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi. Podstawą do usunięcia/moderacji komentarza jest bezprawny, a nie negatywny wydźwięk wypowiedzi. Ograniczając użytkowników narażali byśmy się na konsekwencje z racji na ograniczenie konstytucyjnej wolności słowa. Odnośnie Pana uwag wobec zbierania adresów email, nie jest to konieczne z uwagi na prowadzoną działalność. Jeśli ma Pan jeszcze jakieś uwagi w sprawie funkcjonowania naszego forum zachęcamy do podzielenia się nimi i wysłania wiadomości na adres: uwagi @gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

OnlyB2B
@GoWork.pl 24.04.2018 14:43

Dziękuję. Teraz wiem, iż tak jak pisze w swoich odpowiedziach GoWork - a raczej pracownik - wszelkie "opinie mogą być dla (prz. aut. opiniowanego/firmy) źródłem cennych wskazówek". Tym "wspaniałym" cytatem kończę rozmowę w tym temacie.

Anita

Idealnych firm nie ma!! Trzeba polubi c pracę i będzie super!

anonymous
@Anita 15.04.2018 21:15

O ile szef lubi swoich- o ile ich w ogóle zna :)

Warszawianka

Strasznie mało płacą i do tego ciężko się pracuje

GoWork.pl
pracodawca
@Warszawianka 14.03.2018 21:27

Dziękujemy za opinię. Gdzie dokładnie pracowała Pani w GoWork.pl? Prosimy o skierowanie swoich uwag na adres mailowy: uwagi@gowork.pl Dbamy o jakość zatrudnienia i dobre warunki pracy w firmie, a Pani opinia może być dla nas źródłem cennych wskazówek. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Ann
@Warszawianka 14.03.2018 21:27

Napiszesz więcej ?

Warszawianka
@GoWork.pl 23.03.2018 15:09

Szanowni Państwo, tuż przed wejściem w życie RODO pytanie gdzie dokładnie pracowałam jest dość ryzykowne. Jedno jest pewne, zarobki niskie a praca ciężka

GoWork.pl
pracodawca
@Warszawianka 29.03.2018 22:21

Szanowna Pani, Udostępnienie przez Panią swojego miejsca pracy i opisu swoich uwag przesłane na wskazany wcześniej adres mailowy ma służyć wyłącznie wewnętrznym potrzebom doskonalenia jakości usług GoWork.pl i nie ma nic wspólnego z RODO. Owszem portal dba o bezpieczeństwo danych osobowych, gdyby miała Pani jakieś pytania w tym zakresie zapraszam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych GoWork.pl – iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca
Dzień dobry! My już po „jajeczku” w pracy, a Wy? Zerknijcie, jak bawiliśmy się w miniony piątek. Oprócz pyszności, które przygotowali pracownicy (bardzo polecamy tartę z białą czekoladą), mieliśmy też kolejną odsłonę naszego quizu wiedzy o GoWork.pl. Czy w każdej firmie jest tak, że to IT wie najwięcej na temat swojego pracodawcy? U nas quiz wygrali. A jak jest u Was?
   
Xxx

Witam jestem bardzo rozczarowany tym portal a szczegolnie opiniami ktrore może każdy wystawić tzn przykładem sa pomówienia na mnie oraz oczernianie na forach zakładu wraz z inicjałami i przezwiskami pisałem do nich i dzwoniłem oni twierdza że maja na to 20 dni jak można zwlekać z czymś taki a ogolnie z automatu ktoś z gowor powinien to przeczytac przed umieszczeniem na forum jest to poprostu żenada dla porownania fb usunał takie coś w 15 min a oni potrzebuja 20 dni wstyd tyle mam wam do powiedzenia.

GoWork.pl
pracodawca
@Xxx 20.03.2018 11:38

Dzień dobry, Dziękujemy za Pana opinię. Jeśli zaobserwował Pan na naszym forum opinię niezgodne z regulaminem, prosimy o niezwłoczne skierowanie szczegółowego opisu sytuacji (najlepiej załączając też link do wspomnianej wyżej opinii) do administratora serwisu na adres: admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.

Zostaw opinię o GoWork.pl - Warszawa

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie GoWork.pl