Kontakt - Pertrax Sp. z o.o. Warszawa - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Pertrax Sp. z o.o. w Warszawa, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Leśnictwo i sadownictwo - pozostała działalność

baner wywiady

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 129/131
00-898 WARSZAWA
NIP: 9372565163
KRS: 0000306121
REGON: 240905896

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

PERTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 129/131 00-898 WARSZAWA

NIP:

9372565163

KRS:

0000306121

REGON:

240905896

Kapitał zakładowy:

120 000.00 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2008-05-15

Data rejestracji:

2008-05-15

Sygnatura akt:

WA.XII NS-REJ.KRS/8223/14/628/WYKR


Profil działalności

Kod PKD:
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna
 • 18.11.ZDrukowanie gazet
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
 • 31.03.ZProdukcja materaców
 • 31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.ZWydawanie książek
 • 58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.ZWydawanie gazet
 • 58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
 • 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych
 • 63.12.ZDziałalność portali internetowych
 • 63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
 • 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
 • 93.12.ZDziałalność klubów sportowych
 • 93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
 • 16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
 • 17.11.ZProdukcja masy włóknistej
 • 17.12.ZProdukcja papieru i tektury
 • 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
 • 17.24.ZProdukcja tapet
 • 17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych
 • 20.52.ZProdukcja klejów
 • 20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
 • 20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy
 • 22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
 • 23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
 • 23.14.ZProdukcja włókien szklanych
 • 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • 23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 23.51.ZProdukcja cementu
 • 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
 • 23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
 • 24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
 • 24.34.ZProdukcja drutu
 • 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 25.40.ZProdukcja broni i amunicji
 • 25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali
 • 25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
 • 25.73.ZProdukcja narzędzi
 • 25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
 • 25.92.ZProdukcja opakowań z metali
 • 25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.ZProdukcja złączy i śrub
 • 25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
 • 26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów
 • 26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • 26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów
 • 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
 • 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
 • 28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • 28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii
 • 28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • 28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • 28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.ZTynkowanie
 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.ZPosadzkarstwo
 • 43.34.ZMalowanie i szklenie
 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
 • 46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
 • 62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.
 • 77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.ZPozostałe sprzątanie
 • 81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
 • 95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • 95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
 • 95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Rozwiń

Mapa

Pertrax Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Aleja Solidarności 129/131
  00-898 Warszawa
 • NIP: 9372565163 REGON: 240905896 KRS: 0000306121
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 684 366
 2. pracuj.pl 3 489 318
 3. olx.pl - praca 2 904 336
 4. Jooble 1 942 704
Pertrax Sp. z o.o.