Kontakt - Relin Sp. z o.o. Nowe Brzesko - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Relin Sp. z o.o. w Nowe Brzesko, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Uprawa zboża

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
UL. NOWE ŻUKOWICE 147 B
33-151 NOWE ŻUKOWICE
NIP: 6322009636
KRS: 0000469199
REGON: 243313133

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

RELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. NOWE ŻUKOWICE 147 B 33-151 NOWE ŻUKOWICE

NIP:

6322009636

KRS:

0000469199

REGON:

243313133

Kapitał zakładowy:

50 000.00 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-07-09

Data rejestracji:

2013-07-09

Sygnatura akt:

RDF/111686/19/574


Profil działalności

Kod PKD:
 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 • 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 • 03Rybactwo
 • 05Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
 • 06Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 07Górnictwo rud metali
 • 08Pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 09Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
 • 10Produkcja artykułów spożywczych
 • 11Produkcja napojów
 • 12Produkcja wyrobów tytoniowych
 • 13Produkcja wyrobów tekstylnych
 • 14Produkcja odzieży
 • 15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
 • 16Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
 • 17Produkcja papieru i wyrobów z papieru
 • 18Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 19Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • 21Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • 23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 24Produkcja metali
 • 25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
 • 26Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • 27Produkcja urządzeń elektrycznych
 • 28Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
 • 30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • 31Produkcja mebli
 • 32Pozostała produkcja wyrobów
 • 33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
 • 35Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
 • 39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • 42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43Roboty budowlane specjalistyczne
 • 45Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
 • 46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • 47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • 49Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • 50Transport wodny
 • 51Transport lotniczy
 • 52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • 53Działalność pocztowa i kurierska
 • 55Zakwaterowanie
 • 56Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • 61Telekomunikacja
 • 68Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 70Działalność firm centralnych (head offices)
 • 71Działalność w zakresie architektury i inżynierii
 • 72Badania naukowe i prace rozwojowe
 • 74Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 75Działalność weterynaryjna
 • 77Wynajem i dzierżawa
 • 78Działalność związana z zatrudnieniem
 • 79Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 80Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • 81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
 • 85Edukacja
 • 86Opieka zdrowotna
 • 90Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • 92Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • 93Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94Działalność organizacji członkowskich
 • 95Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
 • 96Pozostała indywidualna działalność usługowa

Rozwiń

Mapa

Relin Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Nowe Żukowice 147 B
  33-151 Nowe Brzesko
 • NIP: 6322009636 REGON: 243313133 KRS: 0000469199
gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 634 470
 2. Pracuj.pl 3 137 130
 3. LinkedIn 3 035 232
 4. Olx.pl 2 564 298
Relin Sp. z o.o.