Kontakt - Relin Sp. z o.o. Nowe Brzesko - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Relin Sp. z o.o. w Nowe Brzesko, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Uprawa zboża

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Relin Sp. z o.o.
UL. NOWE ŻUKOWICE 147 B
33-151 NOWE ŻUKOWICE

Dane firmowe

Nazwa pełna:

RELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. NOWE ŻUKOWICE 147 B 33-151 NOWE ŻUKOWICE

NIP:

6322009636

KRS:

0000469199

REGON:

243313133

Kapitał zakładowy:

50000 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-07-09

Data rejestracji:

2013-07-09

Sygnatura akt:

RDF/111686/19/574

Profil działalności

Kod PKD:
 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 • 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 • 03Rybactwo

 • 05Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 • 06Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 • 07Górnictwo rud metali

 • 08Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 • 09Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 • 10Produkcja artykułów spożywczych

 • 11Produkcja napojów

 • 12Produkcja wyrobów tytoniowych

 • 13Produkcja wyrobów tekstylnych

 • 14Produkcja odzieży

 • 15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 • 16Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

 • 17Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 • 18Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • 19Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 • 20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 • 21Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • 22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 • 23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • 24Produkcja metali

 • 25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 • 26Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 • 27Produkcja urządzeń elektrycznych

 • 28Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 29Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 • 30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • 31Produkcja mebli

 • 32Pozostała produkcja wyrobów

 • 33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • 35Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • 36Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 • 37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • 38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

 • 39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • 41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • 42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • 43Roboty budowlane specjalistyczne

 • 45Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

 • 46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • 47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • 49Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • 50Transport wodny

 • 51Transport lotniczy

 • 52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • 53Działalność pocztowa i kurierska

 • 55Zakwaterowanie

 • 56Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • 61Telekomunikacja

 • 68Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 70Działalność firm centralnych (head offices)

 • 71Działalność w zakresie architektury i inżynierii

 • 72Badania naukowe i prace rozwojowe

 • 74Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 75Działalność weterynaryjna

 • 77Wynajem i dzierżawa

 • 78Działalność związana z zatrudnieniem

 • 79Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • 80Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 • 81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • 82Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • 85Edukacja

 • 86Opieka zdrowotna

 • 90Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 • 92Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • 93Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 • 94Działalność organizacji członkowskich

 • 95Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

 • 96Pozostała indywidualna działalność usługowa

Rozwiń

Relin Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Nowe Żukowice 147 B
  33-151 Nowe Brzesko
 • NIP: 6322009636 REGON: 243313133 KRS: 0000469199
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Sierpniu 2022r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. linkedin.com 5 485 320
 2. pracuj.pl 4 208 112
 3. GoWork.pl 3 497 256
 4. olx.pl 3 102 462
 5. jooble.org 2 375 082
Relin Sp. z o.o.