"• Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych na zmianie. • Zapewnienie realizacji planu produkcyjnego • Efektywne przejmowanie i przekazywanie zmiany w celu zapewnienia ciągłości produkcji • Budowanie właściwej, opartej na wzajemnym poszanowaniu atmosfery pracy • Zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych oraz najwyższej jakości i bezpieczeństwa w podległym obszarze. • Udział w rekrutacjach bezpośrednio podległych pracowników • Ocena podległych pracowników • Koordynacja działań pomiędzy wydziałami tłoczenia, spawalni oraz polerni • Nadzór nad prawidłowym raportowaniem zleceń produkcyjnych "