W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba samochodów, dlatego też zainwestowanie we własną stację paliw może być pomysłem na bardzo dochodowy biznes. Każdy przedsiębiorca planujący taką działalność musi jednak pamiętać o wielu aspektach. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, a także przestrzeganie bardzo restrykcyjnych wymogów. Kapitał potrzebny na rozkręcenie takiego biznesu również nie należy do najniższych, a zarobki zależą od naprawdę wielu kwestii, w tym usług dodatkowych.

własna-stacja-paliw

Co należy wiedzieć podczas zakładania takiego biznesu? Czy stacje benzynowe wciąż stanowią opłacalne źródło dochodów? Zapraszamy do lektury!

Czy warto otworzyć własną stację paliw?

Paliwo to produkt, który kupuje większość z nas. Otwierając stację paliw, na brak klientów raczej narzekać nie będziemy. Musimy jednak zdawać sobie sprawę ze sporej konkurencji. Ogromnym atutem prowadzenia takiego biznesu jest również fakt, że sklep przy stacji benzynowej może być otwarty nawet w niedzielę. Konsumenci mogą zatem zakupić różne produkty nagłej potrzeby. Zysk możemy również czerpać z usług dodatkowych – dziś nikt już sobie nie wyobraża stacji, która nie serwuje gorącej kawy, herbaty, a nawet hot-dogów. Klienci stacji bardzo chętnie korzystają z możliwości zakupu ciepłego napoju i posiłku, co znacznie zwiększa dochód przedsiębiorcy. Minusem otwarcia stacji jest jednak spory kapitał potrzebny na start. Bez własnej gotówki lub możliwości wzięcia kredytu, otwarcie takiej działalności będzie niemożliwe. Odpowiednie wyposażenie jest bardzo drogie, a dobra lokalizacja również ma ogromne znaczenie w tej branży.


ZOBACZ TEŻ:


Zakres działalności na stacji paliw

Klienci stacji paliw najczęściej kupują benzynę, a także olej napędowy czy gaz płynny. Jednak nie są to jedyne produkty skierowane do kierowców – na stacji możemy zakupić również płyn chłodniczy, olej silnikowy, a nawet drobne części zamienne. Bardzo często możemy również skorzystać z myjni samochodowej automatycznej, te dwie usługi często są łączone.

Oczywiście stacje benzynowe to nie tylko paliwo czy produkty związane z pojazdami. Na przestrzeni lat poszerzały one zakres swojej działalności na kolejne dziedziny. Początkowo była to sprzedaż podstawowych produktów spożywczych. Dzisiaj przy stacji paliw funkcjonują już sklepy pokaźnych rozmiarów. Nie zapominajmy również o usługach gastronomicznych. Kierowcy i pasażerowie na stacjach benzynowych często zamawiają kawę, herbatę, gorącą czekoladę, a także dania typu fast-food. Dla właścicieli stacji usługi te stanowią pokaźne źródło zysków. Jednak usług dodatkowych może być znacznie więcej. Odbiór przesyłek, pudełek z cateringu dietetycznego, dań z restauracji, zakupów z marketów – to przykłady takich usług.

Jak otworzyć stację paliw?

Jeżeli chcesz otworzyć własną stację benzynową, musisz pamiętać o spełnieniu szeregu wymogów. Dzięki temu uzyskasz niezbędne pozwolenia. Konieczna będzie koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu ciekłymi paliwami. Wymagania te reguluje Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Osoba, która ubiega się o koncesję:

„1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;
3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych (…),
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego”.

Wymogi dotyczące otwarcia własnej stacji paliw

Przed otwarciem stacji przedsiębiorca musi upewnić się, że lokal spełnia szereg wymogów budowlano-lokalizacyjnych. Wymogi dotyczą zarówno samego budynku handlowego, jak i dystrybutorów paliw, zbiorników, instalacji czy pomieszczeń magazynowych. Szczegółowe warunki, które należy spełnić, będą zależały od dodatkowych usług – jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż alkoholu, żywności, serwowanie posiłków i napojów, musimy pamiętać o uzyskaniu kolejnych licencji i koncesji oraz o dodatkowych wymogach sanitarno-epidemiologicznych.

Budynek musi spełnić wiele warunków dotyczących lokalizacji, bezpieczeństwa stali paliw, norm środowiskowych i przeciwpożarowych. Pamiętaj o zapoznaniu się ze szczegółami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Przedsiębiorca musi zadbać o odpowiednie instalacje i urządzenia, które umożliwią przepływ paliw, a także skutecznie zapobiegną przedostawaniu się ich do gruntu, a także wód gruntowych oraz powierzchniowych.

Aparatura kontrolna, pomiarowa i sygnalizująca emisję gazów czy wycieki to kolejne przykłady niezbędnych urządzeń i wyposażenia tego typu przedsiębiorstw. Właściciel stacji benzynowej zobowiązany jest również do uiszczenia odpowiednich opłat, np. opłaty skarbowej czy paliwowej.

Założenie działalności gospodarczej i wybór kodu PKD

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma obowiązek wskazania kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kody te to pięcioznakowe symbole, a każdy taki kod określa inny rodzaj działalności. W przypadku stacji benzynowej kodów tych jest sporo, wybór musi być adekwatny do charakteru naszej firmy.

Najważniejsze kody PKD przewidziane dla stacji benzynowych:

• 47.30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
• 46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
• 45.32.Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
• 45.31.Z – sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Oczywiście w większości przypadków potrzebne będą również inne kody, określające działalność dodatkową stacji benzynowej. Będą to np., 47.25.Z (dotyczy sprzedaży alkoholu), 47.11.Z (dotyczy sprzedaży m.in. żywności i napojów, a także wyrobów tytoniowych) czy nawet niektóre kody z działu gastronomii (jeżeli na stacji będą świadczone takie usługi).

Dzierżawa i franczyza stacji benzynowej

Założenie własnego biznesu to często twardy orzech do zgryzienia – szczególnie jeżeli będziemy działali całkowicie niezależnie. Jeżeli chcesz zbudować własną stację, koniecznie sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie, czy przewiduje on powstanie stacji paliw w wybranym przez Ciebie miejscu. Otwarcie stacji benzynowej wiąże się z horrendalnymi kosztami, które często stanowią barierę dla przedsiębiorcy. Dlatego też w przypadku stacji paliw najczęściej mamy do czynienia z franczyzą. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania otwiera drogę do kariery w tej branży wielu osobom. Podpisując umowę ze sprawdzonym partnerem, zyskujemy naprawdę sporo, ponieważ znana marka to również świetny sposób na przyciągnięcie klienta. Decydując się na franczyzę, dostajemy gotowe narzędzia sprzedażowe, franczyzodawca oferuje swoje wsparcie, a właściciel stacji może korzystać ze sprawdzonych pomysłów. Przedsiębiorca ponosi mniejsze ryzyko, zmniejszają się także koszty potrzebne na start. Warto dokładanie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez franczyzodawcę (np. umowa dzierżawy lub prawo do własności stacji paliw oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją).

Ile potrzeba pieniędzy na budowę stacji paliw?

Budowa stacji paliw to duża inwestycja, wymagająca zgromadzenia sporego kapitału. Średni koszt budowy takiej stacji wynosi od 2 do 3 milionów złotych. Koszty te mogą być nawet dwukrotnie wyższe, wszystko zależy od powierzchni, ilości dystrybutorów paliw, a także wyposażenia związanego ze świadczeniem usług dodatkowych. Stacja benzynowa składa się z wielu elementów, m.in., budynku stacji, wiaty, zbiorników na benzynę i olej napędowy, dystrybutorów, miejsc parkingowych, instalacji technicznych i bezpieczeństwa czy pylonów cenowych. Te ostatnie mają zwracać uwagę klientów, w przypadku sprzedaży paliw są niezmiernie ważne – dobre oznakowanie stacji to podstawa. Ceny pylonów wynoszą 40-80 tyś zł.

Własna stacja paliw a zarobki

Własna stacja paliw, choć wiąże się z dużym nakładem pieniężnym, przynosi też spore zarobki. Żeby jednak tak się stało, musimy zadbać o dobrą lokalizację przy ruchliwej drodze lub w centrum miasta, świetną reklamę i marketing, konkurencyjne ceny oraz dodatkowe usługi. Współczesne stacje paliw zajmują się również serwowaniem dań typu fast-food, sprzedażą alkoholu i wyrobów tytoniowych, a także żywności i różnych produktów pierwszej potrzeby. Co ciekawe usługi gastronomiczne to bardzo ważny z finansowego punktu widzenia obszar działalności stacji, dodatkowe usługi pozwalają spowolnić wzrost cen paliw. Zyski ze sprzedaży np., hot-dogów są znaczące, dlatego dziś już prawie każda stacja oferuje takie potrawy. Jeżeli chodzi o zarobki na samym paliwie – w 2022 na jednym litrze oleju napędowego marża wynosiła 2 grosze, na benzynie zaś 5 groszy.

Oceń artykuł
3/5 (6)