Według opinii wielu początkujących przedsiębiorców, własny kantor wymiany walut to dobry biznes, choć ma dwojaką naturę. Z jednej strony, można liczyć na stały dochód, zasadniczo niezagrożony przez jakiekolwiek zmiany czy tąpnięcia na rynku. Z drugiej strony, jest to niezwykle odpowiedzialny rodzaj działalności gospodarczej, przez wielu uważany za potencjalnie niebezpieczny, w związku z obrotem dużą ilością gotówki. Co więcej, należy pamiętać, że założenie kantoru nie jest wcale tak banalne, jak w przypadku innych rodzajów działalności.

kantor-wymiany-walut-pomysł-na-biznes

Kto może prowadzić działalność kantorową i na czym ona właściwie polega? Jakie wymagania trzeba spełnić i na jakie zarobki można liczyć? Kantor wymiany walut – pomysł na biznes idealny, czy inwestycyjna pułapka? Na wszystkie te i inne pytania, odpowiadamy w niniejszym artykule.

Kantor wymiany walut – na czym polega ten biznes?

Jak sama nazwa wskazuje, kantor wymiany walut to miejsce, w którym przedsiębiorca skupuje dane środki finansowe w zamian za inne, zarabiając na różnicy w kursie pomiędzy nimi. Potencjalne zarobki są więc dosyć sztywne i niewiele jest w tym biznesie miejsca na kreatywność. Szczęśliwie jednak dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z własnym kantorem, wszelkiego typu działania marketingowe nie są konieczne dla odniesienia sukcesu w tej branży. Własny kantor jest jednym z najbardziej stabilnych rodzajów biznesu, ponieważ zapotrzebowanie na jego usługi jest zasadniczo stałe, a wysokość zysków przewidywalna.

Niemniej, chcąc założyć działalność gospodarczą polegającą na wymianie walut, musimy być przygotowani na to, że istnieją pewne dodatkowe wymogi dla przedsiębiorców w tym zakresie. Prawo dewizowe mówi wyraźnie, że działalność kantorową mogą prowadzić wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Co więcej, nawet posiadając własny biznes w sektorze wymiany walut, nie jest pewnym, że będziesz mógł osobiście zajmować się obsługą transakcji walutowych – taka możliwość również jest obwarowana kilkoma obostrzeniami. Jeśli więc nie zdobędziesz właściwych uprawnień, to jedyną opcją będzie zatrudnienie właściwego pracownika.

Kto może zajmować się obsługą transakcji walutowych?

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, mimo, iż niemal każdy przedsiębiorca może założyć swój własny punkt wymiany walut, to istnieje szereg wymagań które trzeba spełnić dla samej możliwości sprzedaży walut. Przede wszystkim, osoba pracująca na tym stanowisku, musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w ramach sprzedaży wartości dewizowych. Za takowe uznaje się:

  • Ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej (udokumentowane świadectwem właściwym dla kursu),

  • Minimum roczne doświadczenie w pracy w banku, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych (z historią zatrudnienia udokumentowaną świadectwem pracy),

Co więcej, pracownicy kantoru (podobnie jak przedsiębiorca) muszą wykazać znajomość przepisów ustawy o działalności kantorowej (vide: Prawo przedsiębiorców, Prawo dewizowe), potwierdzoną złożonym oświadczeniem. Należy mieć na uwadze, że choć wszystkie te wymagania mogą wydawać się niepotrzebnym elementem biurokratycznej machiny, to umiejętności zdobyte na określonych kursach mogą nam znacznie pomów w późniejszej pracy (na przykład w przypadku wykrycia oszustwa).

Kantor walutowy a spółka niemająca osobowości prawnej

Otworzyć kantor może każda osoba fizyczna i osoba prawna, a zatem wszelkiego rodzaju spółki. Spółka niemająca osobowości prawnej nie jest z tej możliwości wyłączona, o ile żaden członek władz rzeczonej nie został skazany za przestępstwo skarbowe lub inne, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wymagania prawne pozostają zatem niezmienne, niezależnie od formy rejestracji działalności.

Kantor walutowy – w internecie czy stacjonarny?

Wraz z rozwojem cyfryzacji, nie bez powodu powinniśmy zadawać sobie pytanie – lepiej założyć kantor stacjonarny, czy kantor internetowy? A może kantor wirtualny mógłby stanowić idealne dopełnienie stacjonarnego? Przeglądając najświeższe dane statystyczne, możemy odnotować stale rosnącą potrzebę wymiany walut wśród Polaków – warto więc zadbać o to, by usługi finansowe świadczone przez naszą firmę, były jak najbardziej kompleksowe.

Internetowy kantor wymiany walut

Kantor internetowy, podobnie zresztą jak każdy biznes prowadzony w sieci, pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki, którą w innym wypadku, musiałbyś poświęcić na zakup, lub wynajem lokalu. Niemniej, nadal będziesz potrzebował odpowiednio zoptymalizowanej strony internetowej, która nie tylko będzie przyciągać potencjalnych klientów, ale również nie pozwoli na utratę pieniędzy w wyniku ataków hakerskich czy błędów oprogramowania.

Łączny koszt może być na początku dość duży (nawet kilkanaście tysięcy złotych) ale jest to inwestycja długoterminowa, która z całą pewnością szybko się zwróci. Kantor internetowy warto tworzyć symultanicznie ze stacjonarnym.

Stacjonarny kantor wymiany walut

W przypadku stacjonarnej działalności kantorowej, Twoje codzienne obowiązki ograniczą się co prawda wyłącznie do wykonywania czynności właściwych dla tej branży, a działania marketingowe mogą okazać się zbędne. Niemniej, warto zastanowić się nad miejscem, w którym rzeczoną działalność gospodarczą chcemy prowadzić. Dobrze byłoby wynająć (lub kupić) lokal w miejscu, w którym wymiany walut obcych są ograniczone, by zwiększyć rentowność płynącą z prowadzenia kantoru.

Jak założyć kantor wymiany walut?

Istnieją cztery podstawowe kroki, niezbędne dla założenia działalności kantorowej. Zależnie od formy rejestracji, jaką wybierze przedsiębiorca, może zaistnieć jakaś dodatkowa konieczność (na przykład rejestracja spółki w KRS), jednak w poniższej liście przedstawimy podstawowe informacje, dotyczące działalności jednoosobowej.

Rejestracja firmy – formularz CEiDG-1

Wypełnienie formularza CEiDG-1, oraz złożenie go we właściwym dla nas Urzędzie Miasta (lub gminy) stanowi pierwszy krok na drodze do rejestracji działalności gospodarczej. Jego wypełnienie nie powinno sprawić problemów. Wymagany kod PKD to 66.12.Z, czyli działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.

Po pomyślnym przejściu tego etapu, otrzymasz NIP oraz REGON, a późniejsze formalności staną się znacznie prostsze. Trzeba pamiętać, że to właśnie w tym momencie, przedsiębiorca musi zadecydować, czy chce rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych (skali podatkowej), czy może wybiera inną formę opodatkowania.

Czynny płatnik VAT – czy to konieczne?

Kolejnym krokiem w przypadku niemal każdego rodzaju działalności, byłoby wypełnienie formularza VAT-R i złożenie go we właściwym dla nas Urzędzie Skarbowym. Jest to element niezbędny dla ewidencji sprzedaży w niemal każdym biznesie – w przypadku kantoru jest jednak inaczej.

Przedsiębiorca nie jest zobligowany do posiadania kasy fiskalnej, lecz po przeprowadzeniu operacji finansowej, zmuszony jest wystawić klientowi inny dowód kupna-sprzedaży. Co więcej, rzeczona działalność podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT.

Rejestracja w ZUS

Ostatnim krokiem, jaki będziesz zmuszony wykonać, jest rejestracja w ZUS. Będziesz w tym celu musiał wypełnić formularz ZUS ZZA (jeżeli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) lub ZUS ZUA (jeżeli podlegasz zarówno ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak i społecznemu).

Wpis do rejestru działalności kantorowej

Kantor wymiany walut należy do działalności regulowanej. Oznacza to, że niezbędnym będzie wpis do rejestru działalności kantorowej pod nadzorem Narodowego Banku Polskiego. Wyjątek w tej materii stanowi kantor internetowy, który zgodnie z informacjami podawanymi przez Narodowy Bank Polski, winien być zarejestrowany wyłącznie podług podstawowych zasad.

Wpis do wyżej wzmiankowanego rejestru, można otrzymać właśnie w siedzibie NBP, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Sprawy nie można załatwić przez internet i nie jest ona darmowa – koszt złożenia wniosku to aż 1 087 złotych. Jeżeli Twój wniosek spełnia wymogi formalne i prezes NBP nie zgłasza wobec niego żadnych zastrzeżeń, wówczas będziesz mógł rozpocząć działalność. Cały proces nie powinien trwać dłużej, niż 7 dni.

jak-założyć-kantor-wymiany-walut

Własny kantor – jakie wymagania?

Wymogi natury prawnej, opisywane wyżej w niniejszym artykule, nie stanowią wyłącznych wymagań, jakie przedsiębiorcy muszą spełniać dla prowadzenia działalności tego rodzaju – choć z całą pewnością są najistotniejsze. W przypadku kantorów stacjonarnych, niezbędnym będzie spełnienie określonych wymagań lokalowych, a w obu przypadkach – technicznych. Nie wolno też zapominać o wymogach dotyczących ewidencji prowadzonych działań.

Wyposażenie lokalu

Obowiązujące prawo dość dokładnie określa wymogi lokalowe, jakie należy spełnić w przypadku prowadzenia tego rodzaju działalności. Do podstawowych nakazów należą:

  • Umieszczona w widocznym miejscu nazwa „kantor”, wskazująca na rodzaj wykonywanej działalności,

  • Adres lokalu, oraz dni i godziny jego funkcjonowania,

  • Tablicę informacyjną, zawierającą wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz ich bieżące kursy,

  • Informację o wydawaniu dowodów kupna (samym fakcie, jak i formie),

  • Niezbędne formularze druków (nie dotyczy, jeżeli będą drukowane na bieżąco z pomocą komputera),

  • Pieczątki imienne kasjerów, oraz kantoru (zawierającą również jego adres).

Co więcej, Narodowy Bank Polski nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępnienia w swoim kantorze miejsca na ekspozycję komunikatów NBP, dotyczących walut będących przedmiotem obrotu w kantorze.

Warunki techniczne

Do każdej transakcji, kantor zobowiązany jest wydać klientowi ekwiwalent paragonu, do czego niezbędny będzie komputer i drukarka. Lokal ponadto należy wyposażyć w system alarmowy, a także wszelkie inne elementy, niezbędne do bezpiecznego prowadzenia działalności. Naturalnie, nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o wymogi BHP – kantory, z uwagi na obecność sporej ilości gotówki, narażone są na częstsze napady niż np. sklepy.

Powinieneś samodzielnie rozważyć, jaki rodzaj zabezpieczeń będzie dla Ciebie najwłaściwszy – aktualnie, standardem są oczywiście rolety antywłamaniowe, szyby kuloodporne, czy ciche alarmy, dzięki którym bez trudu wezwiesz wsparcie w kryzysowej sytuacji. Warto zaopatrzyć się również w legalne środki obrony osobistej, takie, jak na przykład gaz pieprzowy.

Inne wymagania

Wszystkie operacje powodującą zmianę ilości wartości dewizowych i waluty polskiej muszą być przez przedsiębiorcę skrupulatnie ewidencjonowane – dotyczy to również nabycia walut obcych. Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji – jeśli jednak termin realizacji transakcji jest inny, niż jej faktyczne zawarcie, wówczas należy uzupełnić wpis o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.

Właściwe prowadzenie ewidencji jest niezbędne, nie tylko dla zapewnienia właściwej jakości obsługi, ale też po to, by uchronić się przed wszelkimi nieprzyjemnościami w razie kontroli.

Prowadzenie kantoru – czy to się opłaca?

Zarówno kantor stacjonarny, jak i kantor internetowy, mogą stanowić niezwykle dobry pomysł na biznes. Sama praca nie należy do najprostszych pod kątem intelektualnym, a potrafi być również niemożebnie stresująca i wykańczająca psychicznie. Niemniej, branża ta gwarantuje stabilny zysk na poziomie, który naprawdę robi wrażenie – z kolei samo rozpoczęcie swojej przygody w tym biznesie, oprócz wymogów natury formalnej, nie należy do najdroższych.

Koszty związane z działalnością kantorową

W przypadku kosztów, związanych z uruchomieniem własnej działalności tego typu, podstawowym kosztem jest wyżej wspomniane nabycie uprawnień dla obsługiwania klientów, co stanowi koszt 1 087 zł. W przypadku kantoru stacjonarnego, niezbędny będzie wynajem lokalu – w zależności od jego lokalizacji, będzie to koszt od kilkuset, do 1 500 złotych w skali miesiąca.

Jeśli zaś chodzi o wyposażenie, to przede wszystkim należy zaopatrzyć się w wyżej ujęte środki ochronne, oraz podstawowe wyposażenie lokalu, których koszt nie powinien przekroczyć 5 000 złotych. W przypadku kantoru internetowego, do kosztów będziemy musieli dołączyć cenę domeny, serwera i samo skonstruowanie strony pod kątem UX i bezpieczeństwa – w tym przypadku, cena może wahać się od 5 000 złotych do 15 000 złotych, w zależności od naszych potrzeb i cennika specjalisty.

Działalność kantorowa – potencjalne zarobki

Zgodnie z bieżącymi statystykami, dzienny zysk kantoru, może wynieść nawet 600 złotych dziennie. Najlepiej prosperujące biznesy tego rodzaju, mogą pochwalić się zyskiem sięgającym nawet 17 000 złotych w skali miesiąca. Biorąc pod uwagę niski próg wejścia, rutynowość prowadzonych działań, a także brak konieczności inwestowania w szeroko zakrojoną działalność marketingową, nie ulega wątpliwości, że działalność kantorową opłaca się prowadzić – to niezwykle dobry pomysł na biznes.

Oceń artykuł
0/5 (0)