CZE
08

Profesje z przyszłością i nadwyżkowe w Szczecinie – co wskazuje Barometr zawodów?

Szczecin to jedno z największych miast w Polsce i bardzo ważny ośrodek gospodarki morskiej. Funkcjonują tu 2 podstrefy ekonomiczne – Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto jest oceniane jako miejsce z potężnym potencjałem biznesowym, aczkolwiek nie wszyscy mogą liczyć tu na znalezienie zatrudnienia.

Kto ma pod górę?

Rok 2016 zamknął się dla Szczecina z liczbą 8100 zarejestrowanych bezrobotnych – jak na liczące przeszło 400 tys. mieszkańców miasto jest to bardzo dobry wynik. Nie zmienia to jednak faktu, że bez pracy w Szczecinie wciąż pozostaje wiele osób – należy pamiętać, iż bezrobocie rejestrowane a rzeczywiste to dwie zupełnie odrębne sprawy. Z badania Barometr zawodów przeprowadzonego na przełomie III i IV kwartału 2016 r. wynika, iż oferty pracy w Szczecinie w 2017 r. najrzadziej będą kierowane m.in. do:

  • ekonomistów,
  • kosmetyczek,
  • nauczycieli nauczania początkowego i przedmiotów ogólnokształcących,
  • pedagogów,
  • pracowników socjalnych,
  • socjologów,
  • specjalistów administracji publicznej.

W powyższych obszarach zapotrzebowanie na pracowników jest najmniejsze, co wynika z tego, iż rynek już się nasycił osobami wykształconymi w tych kierunkach. Niebagatelne znaczenie ma tu także specyfika gospodarki Szczecina – miasto jest nastawione na rozwój innych branż niż przedstawione powyżej.

Brakuje wielu wykwalifikowanych fachowców

Lista zawodów deficytowych w Szczecinie jest znacznie dłuższa niż nadwyżkowych. Lokalne firmy oferują zatrudnienie m.in. operatorom różnego rodzaju sprzętu – do robót ziemnych, do produkcji i przetwórstwa papieru oraz obrabiarek skrawających i urządzeń dźwigowo-transportowych. Na brak propozycji nie mogą również narzekać monterzy instalacji budowlanych, konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń, a ponadto: graficy komputerowi, programiści, magazynierzy, kierownicy budowy, tapicerzy, technicy elektrycy, kurierzy, pracownicy ochrony fizycznej i wielu innych.

W Szczecinie coraz bardziej odczuwalne są braki średniego personelu medycznego – mowa tu głównie o pielęgniarkach i położnych. Ten niepokojące zjawisko dotyczy nie tylko miasta i województwa zachodniopomorskiego, ale całego kraju – z każdym kolejnym rokiem widoczne są tendencje spadkowe, a z prognoz nie wieje optymizmem. Jest także kłopot z ratownikami medycznymi i lekarzami specjalistami. Nie chcą oni podejmować pracy w publicznej służbie zdrowia z uwagi na mało atrakcyjne warunki finansowe, w poszukiwaniu których wyjeżdżają zagranicę – ostatnimi czasy najchętniej do Niemiec.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.