W województwie zachodniopomorskim panuje ponad 11-procentowe bezrobocie, a w samym Szczecinie jest zarejestrowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 8350 osób pozostających bez zatrudnienia. Czy Szczecin jest dobrym miastem do pracy?

Zachodniopomorski rynek pracy

Pomimo faktu, że stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim na koniec lutego 2017 roku wynosiła 11,3 proc., znacznie lepsza sytuacja była w stolicy województwa – w Szczecinie. Według oficjalnych statystyk publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w Szczecinie wyniosła w lutym tego roku zaledwie 4,8 proc. Oznacza to, że nie pracuje w dużej mierze ten, kto po prostu nie chce podejmować się jakiegokolwiek zajęcia zawodowego.

Dobra sytuacja na rynku pracy w Szczecinie jasno pokazuje, że pracownicy oceniają to miasto jako dobre miejsce do rozwoju zawodowego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że bezrobocie w Szczecinie i w całym województwie z miesiąca na miesiąc maleje, co powoduje, że pracodawcy są zmuszeni do konkurowania ze sobą, aby pozyskać cennego pracownika.

Debata „Rewolucja na rynku pracy – zostać czy uciekać?”

Północna Izba Gospodarcza w hotelu Radisson zorganizowała konferencję z udziałem ekspertów. Dyskutowali oni na tematy związane z rynkiem pracy w Szczecinie. Z debaty wyciągnięto cenne wnioski dla pracodawców i pracowników.

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że rynek pracy w zachodniopomorskim, a zwłaszcza w samym Szczecinie w ciągu ostatnich kilku lat uległ poważnym zmianom. Firmy coraz częściej odczuwają dotkliwe braki kadrowe, a próby podjęte w celu ich uzupełnienia w licznych przypadkach okazują się kompletnie nieudane.

Wielu pracowników w ciągu ostatnich kilku lat wyjechało za pracą poza granice Polski, zwłaszcza do Niemiec, Holandii czy Dani. Specjaliści z różnych branż mogą znaleźć za granicą godne warunki do życia i pracy zawodowej. Dlatego duże firmy w trakcie rekrutacji na różne stanowiska pracy w Szczecinie muszą oferować kandydatom coraz więcej korzyści, aby pozyskać ich w swoje szeregi.

Pracowników brakuje w takich branżach jak budownictwo czy transport. Należy podejmować więc działania mające na celu przyciągnięcie osób przebywających na emigracji oraz skłonienie ich do podjęcia decyzji o powrocie do kraju. Potencjalni pracownicy muszą wiedzieć, że wyjazd poza Szczecin nie jest konieczny dla znalezienia dobrej pracy, ponieważ ta czeka na miejscu na kandydatów. Oferty pracy z różnych branż często „wiszą” przez wiele miesięcy, zanim znajdzie się odpowiedni pracownik dla pracodawcy.