Własne biuro rachunkowe może stanowić wyjątkowo dobry pomysł na biznes, o ile tylko dysponujemy odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Niski koszt inwestycji i łatwość prowadzenia to coś, co zachęca coraz większą rzeszę osób do założenia biura rachunkowego. Warto dodać, że biura rachunkowe cechuje dość wysoka przeżywalność na rynku, pomimo pozornie sporej konkurencji. Dzieje się tak dlatego, że z roku na rok przybywa w Polsce firm, zwracających się do biur rachunkowych z prośbą o pomoc w rozliczeniach, czy doradztwo podatkowe. Jak założyć biuro rachunkowe i kto może to zrobić? Ile wynosi koszt inwestycji i na jakie dochody można liczyć? Jak rzecz się ma od strony formalnej? Na te i inne pytania, odpowiadamy w niniejszym artykule.

biuro-rachunkowe-pomysł-na-biznes

Własne biuro rachunkowe – wymagania

Jeszcze do niedawna, własne biuro rachunkowe mogła otworzyć wyłącznie osoba, mogąca pochwalić się wykształceniem kierunkowym w zakresie księgowości i specjalnym certyfikatem, udzielanym przez właściwego ministra. Niemniej, od roku 2014, przepisy w tej materii zostały złagodzone – dzisiaj, biuro rachunkowe może założyć każdy, niezależnie od poziomu swojego wykształcenia. Nie oznacza to jednak, że branża pozbawiona jest dodatkowych obostrzeń.

Właściciel biura rachunkowego, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), nabywane w toku rejestracji firmy. Co więcej, trzeba pamiętać, że założyć biuro rachunkowe może tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, czy inne przestępstwa skarbowe.

Ponadto, jeżeli jednym z elementów Twojego biura ma być prowadzenie ksiąg rachunkowych, wówczas będziesz musiał zdobyć odpowiedni certyfikat (licencję dla usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Jeśli zaś chodzi o formalności, jakie należy spełnić dla założenia biura rachunkowego, to nie różnią się one szczególnie od innych przypadków rejestracji działalności gospodarczej. Obowiązuje stały, trzystopniowy schemat, zarówno wówczas, gdy w grę wchodzi jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółka cywilna.

Kto może świadczyć usługi księgowe?

Pomimo wyżej wzmiankowanej deregulacji, samo założenie biura rachunkowego nie daje jeszcze jego właścicielowi prawa do świadczenia w nim usług księgowych. Zgodnie z obowiązującą literą prawa, usługi księgowe może świadczyć wyłącznie osoba ku temu uprawniona. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność, również w tym przypadku stanowi podstawę, jednak dużo istotniejsza jest sama ścieżka edukacji.

Osoby, którym udało się zdobyć wyłącznie wykształcenie średnie, obowiązane są do posiadania udokumentowanej, dwuletniej praktyki zawodowej, a także do zdania specjalnego egzaminu, którego ramy ustala Minister Finansów. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, egzamin nie jest konieczny, lecz praktyczny staż zawodowy musi trwać o rok dłużej.

Przedsiębiorca pragnący założyć biuro rachunkowe, powinien najsampierw rozważyć osobiste zdobycie wyżej wzmiankowanych uprawnień. Dzięki temu, nie tylko ograniczy koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, ale będzie też mógł starać się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, czy na listę doradców podatkowych.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Wokół działalności biur rachunkowych narosło sporo mitów, często bardzo krzywdzących. Optymalizacja podatkowa – naturalnie, w granicach legalności – jest inherentną częścią wszelkich działań księgowych, jednak nie stanowi głównej osi prowadzonych czynności. Tak naprawdę, działalność biura rachunkowego to przede wszystkim:

  • Doradztwo podatkowe,

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,

  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

  • Pomoc w wypełnianiu zeznań i deklaracji podatkowych,

  • Wycenianie aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja,

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,

  • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Detale dotyczące działań prowadzonych w biurze rachunkowym, mogą w praktyce okazać się o wiele rozleglejsze. Niemniej, w telegraficznym skrócie uznać można, że usługi biura rachunkowego, koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu kompleksowego wsparcia innym biznesom (i osobom fizycznym) w zakresie wszelkiej, urzędowej „papierologii” i rozliczeń, gdzie wysoka jakość obsługi i wiedza pracowników, zapewni stały napływ potencjalnych klientów.

Własne biuro rachunkowe – rejestracja firmy krok po kroku

Założenia biura rachunkowego od strony technicznej, wygląda niemal w całości tak samo, jak w przypadku innych rodzajów biznesu. Każdy z trzech, poniższych kroków, przybliżających Cię do założenia własnej działalności gospodarczej, jest kompletnie darmowy, a sam proces, choć wydaje się skomplikowany, nie powinien zająć zbyt wiele czasu.

Wypełnij formularz CEiDG-1

Pierwszy krokiem, jest wypełnienie formularza CEiDG-1 i złożenie go we właściwym dla siebie Urzędzie Miasta lub Gminy. W formularzu musisz określić odpowiedni kod PKD (w tym przypadku będzie to 69.20.Z, czyli działalność rachunkowo-księgowa), oraz właściwą dla siebie formę opodatkowania.

Dzięki złożeniu rzeczonego formularza, Twój biznes zostanie oficjalnie zarejestrowany, a kolejne etapy rejestracji znacznie ułatwione. Otrzymasz ponadto NIP i REGON.

Złóż formularz VAT-R

Kolejnym krokiem na drodze do rejestracji swojego biura rachunkowego, będzie złożenie formularza VAT-R w odpowiednim dla siebie Urzędzie Skarbowym. Pamiętaj, aby zrobić to zanim rozpoczniesz obsługę klientów – przynajmniej na jeden dzień wcześniej. W przeciwnym wypadku, narazisz się na nieprzyjemności ze strony urzędników.

Zarejestruj się w ZUS

Zakładając działalność gospodarczą, jesteś również zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS. Aby to zrobić, musisz wybrać jeden z formularzy – ZUS ZZA, jeżeli interesuje Cię wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne, lub ZUS ZUA, jeżeli prócz zdrowotnego, obowiązuje Cię również ubezpieczenie społeczne.

Biuro rachunkowe – jaka forma opodatkowania?

Własny biznes można założyć na wiele różnych sposobów – JDG lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet spółki handlowe (z wyłączeniem spółki partnerskiej), wymagające rejestracji w Kodeksie Spółek Handlowych i Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie są to jednak czynniki, które w największym stopniu wpływają na prowadzenie firmy – najistotniejszy może być wybór formy opodatkowania Twojej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Nie tylko w biurach rachunkowych, ale i w innych sektorach gospodarki, opodatkowanie według skali podatkowej stanowi najpopularniejszą z metod. W 2022 roku, podatkiem dochodowym obarczone będą dochody w sposób następujący:

  • 12% dochodów rocznych do kwoty 120 000 zł, pomniejszonych o kwotę wolną od podatku,

  • 32% dochodów rocznych od kwoty przekraczającej 120 000 zł wraz z kwotą wolną od podatku.

Podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi właściwą opcję dla wszystkich tych, którzy obawiają się szybkiego wejścia w niekorzystny, drugi próg podatkowym, co dotyczy jednak przede wszystkim większych firm. W typ przypadku, niezależnie od swojego wyniku finansowego, będziemy zobowiązani do oddawania fiskusowi 19% zarobionych pieniędzy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu, jesteśmy pozbawieni możliwości korzystania ze wszelakich ulg podatkowych, w zamian opłacając jedną, stałą stawką. W przypadku biura rachunkowego, będzie to 15% osiąganych dochodów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi jedną z najrzadszych form rozliczeń i może nie być adekwatna dla potrzeb biura rachunkowego. Polega ona na opłacaniu stałej, zryczałtowanej kwoty podatku, ustalonej w porozumieniu z właściwym dla siebie naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Kwota ta jest niezależna ani od uzyskiwanych dochodów, ani od ponoszonych kosztów.

własne-biuro-rachunkowe-krok-po-kroku

Ile kosztuje założenie biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe nie należy do najdroższych inwestycji, szczególnie wówczas, gdy spełniasz wszelkie wymogi ku temu, by prowadzić je samodzielnie. Nie musisz spełniać żadnych, prawem przewidzianych wymogów dotyczących lokalu, jak to jest na przykład w branży gastronomicznej, więc teoretycznie, wszelkie operacje możesz prowadzić we własnym domu, nowych klientów pozyskując chociażby w internecie.

Mimo wszystko, zdecydowana większość biur rachunkowych, decyduje się na przyjmowanie klientów również w trybie stacjonarnym, więc wynajem biura prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych kosztów, jakie umieścisz w swoim biznesplanie. Wśród kosztów wymaganych prawem, na pewno znajdzie się opłata za ubezpieczenie OC.

Pozostałe koszty można uznać za niewielkie, bo dotyczyć będą zakupienia niezbędnego sprzętu biurowego, a w szczególności komputerów, drukarek i im podobnych urządzeń. Warto też zawczasu zaopatrzyć się w programy księgowe, które usprawnią naszą pracę. Nie obędzie się również bez wydatków na reklamę – zainwestuj przede wszystkim w marketing w internecie, ale nie pomijaj aspektów lokalnych. Kolportaż ulotek może być równie skuteczny!

Biura rachunkowe – jakie generują zyski?

Zyski biura rachunkowego, uzależnione są przede wszystkim od ilości obsługiwanych klientów – w drugiej kolejności, od rodzaju podejmowanych przez siebie działań. Z tego powodu, warto zastanowić się, na czym biuro rachunkowe może zarobić najwięcej.

Jednorazowa obsługa klienta, związana na przykład z pomocą przy wypełnianiu deklaracji podatkowych, czy innych czynności prawnych, zazwyczaj nie przekracza 100 złotych od czynności. Dużo więcej można zarobić w przypadku usług abonamentowych, na przykład prowadzenie księgi rachunkowej, czy ksiąg przychodów i rozchodów.

W przypadku tej pierwszej, wiele zależy od rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez klienta, jak i renomy Twojego biura. Szacuje się, że możesz na tym zarobić od 400 złotych, nawet do 2 100 złotych miesięcznie. Jeśli zaś chodzi o księgę przychodów i rozchodów, suma ta może wynosić między 150 złotych, a 1 000 złotych w skali miesiąca.

Własne biuro rachunkowe – pomysł na biznes idealny, czy inwestycyjna pułapka?

Trudno oszacować, ile tak naprawdę będzie w stanie zarobić Twoje biuro rachunkowe. Niektóre przedsiębiorstwa tego rodzaju – przede wszystkim działalności jednoosobowe – osiągają zyski na poziomie 3 000 złotych do 5 000 złotych miesięcznie. Niemniej, największe biura rachunkowe w branży, zatrudniające przynajmniej kilku specjalistów, są w stanie osiągnąć zyski nawet rzędu 100 000 złotych miesięcznie. Wszystko zależy od ilości Twoich klientów, rodzaju wykonywanych czynności, renomy biura rachunkowego oraz ilości księgowych weń zatrudnionych.

Należałoby wręcz zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli na etapie kreowania biznesplanu wykażesz się dokładnością i skrupulatnością, wówczas, małymi, acz zdecydowanymi krokami, będziesz w stanie z miesiąca na miesiąc osiągać coraz większe zarobki. Musisz jedynie konsekwentnie trzymać się wcześniej obranych strategii. Z całą pewnością można powiedzieć, że własne biuro rachunkowe to bardzo dobry pomysł na biznes.

Oceń artykuł
0/5 (0)