O indywidualnym toku czy programie nauczania zwykle słyszymy czy czytamy w dobrych powieściach lub oglądamy na filmach z dawnych czasów. Dzisiaj o nauczaniu indywidualnym mówimy jedynie w przypadku dzieci z jakichś względów wymagających takiego właśnie nauczania.

Nauczyciel nauczania indywidualnego przysługuje wszystkim dzieciom, których stan zdrowia utrudnia lub całkowicie uniemożliwia korzystanie z państwowej edukacji stacjonarnej, odbywającej się w szkołach.

Jak zostać nauczycielem nauczania indywidualnego?

Nie każdy nauczyciel musi mieć przecież powołanie do nauczania całych grup uczniów, może się równie dobrze spełniać jako nauczyciel indywidualny, poszerzający dokładnie wiedzę tylko jednego dziecka, wymagającego odpowiedniego traktowania i podejścia. Przyjmuje się, że nauczanie specjalne, obejmujące na przykład dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, było przeprowadzane przez przystosowanego i odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela, posiadającego uprawnienia z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki czy surdopedagogiki, takie specjalizacje są jednak bardzo rzadkie, dlatego nawet nieposiadający takich kwalifikacji nauczyciele w razie potrzeby wysyłani są z misją edukacyjną.

Nauczanie specjalne

Jeśli jeszcze w trakcie studiów polonistycznych czy pedagogicznych nie wybrałeś odpowiedniej specjalizacji, zezwalającej na indywidualne nauczanie, możesz je równie dobrze wykonać później, po skończeniu edukacji na etapie magistra.