Miniaturka
Jakub Tylman Wicedyrektor Przedszkole SŁONECZNA SZÓSTKA
Pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii rodzin, nauczyciel kontraktowy. Ukończył studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawczo z Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki oraz kurs zawodowy Kynoterapii. Jest certyfikowanym kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Ukończył Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na kierunku Terapia Rodzin. W przedszkolu zajmuje się pracą z rodziną dziecka oraz jest pedagogiem.

Przedszkole „Słoneczna Szóstka” to dość młoda placówka. Jak dochodziliście od 2008 roku do obecnej pozycji?

Zaczynaliśmy tylko od dwóch grup. Od początku siedzibą przedszkola były pomieszczenia przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie. Z biegiem czasu, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, tworzyliśmy kolejne grupy, a w 2011 roku zaczęły działać nasze oddziały zamiejscowe. Pierwsze oddziały powstały w Bodzyniewie, Dąbrowie, Nochowie i Pyszącej. Na dzień dzisiejszy, w przypadku trzech pierwszych, przeszły one pod zarząd szkół, przy których działały, a my otworzyliśmy nowe: w Psarskim i na przeciwległym krańcu Śremu.

 

 

Jak liczna jest Wasza kadra dydaktyczna?

Obecnie Przedszkole zatrudnia około 45 osób, z czego większość stanowi kadra pedagogiczna, a więc nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, psycholog. Zatrudniamy również liczną grupę osób na stanowiskach pomocy pedagogicznych i asystentów nauczyciela. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiednio wykształceni i przygotowani merytorycznie do pełnienia powierzonych im zadań.

Prywatne przedszkole to jednak także biznes. Jak więc taki biznes promować, reklamować?

Na lokalnym rynku staramy się być „widzialni” poprzez liczne akcje, które organizujemy oraz udział w wydarzeniach, do których jesteśmy zapraszani. Bierzemy udział w wielu konkursach o charakterze gminnym i ogólnopolskim, wydajemy płyty i książki, organizujemy festyny, wystawiamy się na Targach Edukacyjnych. Na bieżąco staramy się współpracować z lokalnymi mediami, posiadamy własną stronę internetową, którą stale aktualizujemy. Do poszczególnych odbiorców staramy się dotrzeć poprzez ulotki i foldery, które kolportujemy po Śremie w okresie naboru wniosków o przyjęcie do przedszkola. Mamy też takie „swoje” miejsce na mapie Śremu, w którym od kilku już lat, z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, stawiamy przygotowane przez nas olbrzymie pisanki, a zimą bombki. Od pewnego czasu współpracujemy też z Wydawnictwem Martel i wraz z nimi uczestniczymy w Targach Książki, które odbywają się w Krakowie. To pozwala nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. 

 

 

Macie dużą infrastrukturę przedszkolną. Co się na nią składa?

Na infrastrukturę naszego przedszkola składa się tak naprawdę pięć siedzib. Po pierwsze to siedziba główna mieszcząca 8 grup przedszkolnych, posiadająca własne boisko, plac zabaw, salę do zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. Mamy także cztery siedziby zamiejscowe, tzw. oddziały: dwa w Śremie, jeden w Psarskim, jeden w Pyszącej. Każdy oddział posiada zaplecze w postaci terenu zielonego oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Czy w związku z ciągłym rozwojem przedszkola rozglądacie się za dodatkowymi pracownikami?

Oczywiście, że tak. Szansę na zatrudnienie mają u nas przede wszystkim nauczyciele, na różnym etapie swojej kariery zawodowej oraz osoby pragnące pracować z dziećmi, ale niebędące nauczycielami. Poza odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, duże znaczenie ma dla nas osobowość kandydatów na naszych pracowników. To w końcu oni sporą część dnia, przez większość dni w roku spędzają z naszymi wychowankami, modelując ich zachowania, ucząc ich zasad i norm, wpływając na ich umiejętności i zainteresowania. Dlatego ważne są dla nas również cechy charakteru kandydatów, takie jak cierpliwość, wytrwałość, kreatywność czy elastyczność. Ważna jest dla nas chęć i gotowość do ciągłego rozwoju, ciekawość i wrażliwość na otaczającą nas rzeczywistość.

Pracowników na jakie stanowiska poszukujecie najczęściej?

Najczęściej poszukiwanymi pracownikami są nauczyciele, a zaraz po nich pomoce pedagogiczne.

 

 

Od czego uzależniony jest sposób rekrutacji?

Przede wszystkim od tego, jakiego pracownika w danym momencie poszukujemy. Najczęściej jednak jest to standardowa procedura. Zamieszczamy ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w lokalnych mediach oraz na portalach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie pracy. Spośród spływających do nas CV i listów motywacyjnych kandydatów, staramy się wybrać tych, którzy najbardziej pasują do opisu stanowiska pracy, spełniają nasze formalne wymagania i zdają się prezentować pożądane przez nas cechy. Następnie wybrane przez nas osoby zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne, na których nasze spostrzeżenia i oczekiwania konfrontujemy z rzeczywistością. Jest to też taki moment, w którym kandydat ma szansę sprawdzić, na ile my jako firma, będziemy dla niego atrakcyjnym pracodawcą. 

Jakie zajęcia dodatkowe oferujecie podopiecznym?

Lista zajęć dodatkowych dla wychowanków przedszkola zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Jest ona zależna od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców oraz naszych możliwości organizacyjnych. W tym roku szkolnym, oferujemy dzieciom zajęcia artystyczne, kulinarne, fotograficzne, zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne czy zajęcia ogólnorozwojowe pod nazwą „Doświadczanie Świata” i „Mali Odkrywcy”. 

Stawiacie również na sport. Aktywność fizyczna jest pewnie bardzo ważna u małych dzieci?

Zgadza się. Od kilku już lat współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym w Śremie, dzięki czemu nasi wychowankowie mogą trenować umiejętności gry w piłkę nożną pod okiem doświadczonych trenerów. Zupełnie innym rodzajem zajęć dodatkowych, wykraczającym jednak poza podstawowy plan pracy z dzieckiem, są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, przeznaczone dla dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych. Dysponujemy tutaj zarówno odpowiednio przygotowaną do prowadzenia tego typu zajęć kadrą, jak również bogato wyposażonym zapleczem pomocy dydaktycznych.

Co wyróżnia Wasze przedszkole spośród innych?

Nasze przedszkole wyróżnia chyba przede wszystkim tempo, w jakim staramy się rozwijać naszą placówkę, dostosowując ją do potrzeb dzieci, ale i wymogów dzisiejszego świata. Chodzi tu głównie o poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów z jakimi borykają się chyba wszystkie przedszkola. Chodzi mi tu na przykład o niekoniecznie wystarczające finansowanie. Pozwala to na stworzenie takiego programu zajęć dla dzieci, który wspiera ich rozwój na wielu płaszczyznach oraz kształtuje i rozwija już posiadane umiejętności. Mam na myśli takie, które będą im niezbędne na kolejnych etapach nauki oraz w ich prywatnym życiu. To czym możemy się pochwalić, jest udział w licznych konkursach i akcjach ogólnopolskich czy nawet międzynarodowych. Przede wszystkim jednak inicjowanie i organizacja takich wydarzeń. Współpracujemy z wieloma osobami z różnych środowisk: świata nauki, ale i showbiznesu. Nasze działania wspierane były nie tylko przez lokalne osobistości, ale udało nam się też uzyskać dla naszych poczynań patronat Rzecznika Praw Dziecka czy Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Kolejnym wyróżnikiem są nasze starania o pomoc najbardziej potrzebującym wychowankom i ich rodzinom. W tym przypadku stworzyliśmy swoją własną procedurę współpracy międzyinstytucjonalnej, dzięki której w szybki sposób możemy reagować na sytuacje zagrażające dzieciom i efektywnie im pomagać.

W tej branży panuje duża konkurencja?

Dla nas konkurencja to przede wszystkim wyzwanie. Jest takie powiedzenie: „nic tak firmy nie rozkręca jak rosnąca konkurencja”. Podpisujemy się pod nim obiema rękoma. To właśnie w dużej mierze konkurencji zawdzięczamy nasz pęd do rozwoju. Z tego też powodu bardzo szanujemy konkurencyjne dla nas instytucje na naszym śremskim rynku.

Konkurencji trzeba też ciągle uciekać lub ją zaskakiwać. Co macie w planach na najbliższy czas?

Nie powinno się zdradzać planów, żeby nie zapeszyć. A tak na poważnie to będziemy się dalej starać rozwijać naszą firmę, dostosowując ją do potrzeb obecnego rynku. Jednocześnie pamiętając, że każdego dnia rodzice powierzają nam swoje ukochane dzieci i to ich dobro jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Jak wygląda organizacja pracy w Waszych oddziałach zamiejscowych?

Nie różni się bardzo od pracy w oddziale głównym. Każda filia posiada swojego lidera, który czuwa nad realizacją poszczególnych działań, a reszta jest taka sama. Oddziały realizują ten sam program, co poszczególne grupy w siedzibie głównej i korzystają z takich samych form aktywności.

Czy prowadzicie działania doszkalające Waszych pracowników?

Oczywiście! Nasi pracownicy szkolą się nieustannie. Poza całą procedurą awansu zawodowego, zachęcamy pracowników do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Sami również organizujemy dla grona pedagogicznego liczne szkolenia. W przedszkolu prężnie działa zespół Wczesnoszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, który rokrocznie przeprowadza wśród kadry badanie dotyczące zapotrzebowania na szkolenia. Na jego podstawie, ustalamy plan warsztatów na rok następny. W naszej branży rozwój i podnoszenie kwalifikacji jest nieodzowne. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy za nim nie nadążali.

 

Prowadzicie działalność wydawniczą i to zarówno książek jak i płyt. Co macie już w swoim dorobku?

Nagrywanie płyt, a teraz i wydawanie książek to taka nasza wisienka na torcie. To takie wydarzenie, w realizację którego angażują się wszyscy: dzieci, nauczyciele, pozostali pracownicy niepedagogiczni. Pierwszą płytę wydaliśmy w 2010 roku i tak przez kolejne 6 lat, w okolicy Bożego Narodzenia wydawaliśmy piosenki nagrywane przez naszych wychowanków wraz z zaproszonymi gośćmi. Były to ważne osobistości naszego miasta, uczestnicy programu "X-Factor", a nawet Bartek Wrona. Na płytach znalazły się kolędy, piosenki o miłości i wiele, wiele innych. Wydawanie książek to nowość, której tak naprawdę dopiero się uczymy. Jak do tej pory wydaliśmy trzy. W jednej są przepisy kulinarne, a w dwóch kolejnych bajki. W każdym przypadku procedura przygotowania książki jest podobna. Organizujemy ogólnopolski konkurs i wybieramy najlepsze przepisy na dania dla dzieci bajki pisane przez najmłodszych. Jestem pewien, że książki zagoszczą w naszym przedszkolnym harmonogramie na dłużej.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Przedszkole SŁONECZNA SZÓSTKA
2/5 Na podstawie 25 ocen.
Przedszkole SŁONECZNA SZÓSTKA