Kontakt - Lighthouse Media Sp. z o.o. Zaręby Kościelne - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Lighthouse Media Sp. z o.o. w Zaręby Kościelne, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Fotografowie

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
UL. ZAMBSKI KOŚCIELNE 94
07-215 ZAMBSKI KOŚCIELNE
NIP: 5681616399
KRS: 0000456949
REGON: 146609529

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

LIGHTHOUSE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. ZAMBSKI KOŚCIELNE 94 07-215 ZAMBSKI KOŚCIELNE

NIP:

5681616399

KRS:

0000456949

REGON:

146609529

Kapitał zakładowy:

5 000.00 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-04-02

Data rejestracji:

2013-04-02

Sygnatura akt:

WA.XIV NS-REJ.KRS/12301/20/855

Sąd rejonowy:

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Profil działalności

Kod PKD:
 • 74.20.ZDziałalność fotograficzna
 • 74.20.ZDziałalność fotograficzna
 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.71.ZProdukcja pieczywa
 • 10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników
 • 10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.ZWydawanie książek
 • 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych
 • 63.12.ZDziałalność portali internetowych
 • 63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa
 • 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.29Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
 • 90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
 • 93.12.ZDziałalność klubów sportowych
 • 93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Rozwiń

Mapa

Lighthouse Media Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Zambski Kościelne 94
  07-215 Zaręby Kościelne
 • NIP: 5681616399 REGON: 146609529 KRS: 0000456949
gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 634 470
 2. Pracuj.pl 3 137 130
 3. LinkedIn 3 035 232
 4. Olx.pl 2 564 298
Lighthouse Media Sp. z o.o.