Dynamika rynku pracy w Polsce wykazuje pewne trendy w prognozach na najbliższe lata. Niezależnie od tego, czy chodzi o najpopularniejsze zajęcia, prace deficytowe, czy najlepiej płatne zawody, w czołówce zmiennie od dłuższego czasu plasuje się określona grupa stanowisk. Lekkim zmianom podlegają sposoby zarabiania największych pieniędzy. Najlepiej płatne zawody to już głównie specjaliści i kierownicy. Są jednak i takie stanowiska, które nie wymagają wyższego wykształcenia, a oferują przy tym wysokie wynagrodzenia. Warto zobaczyć, które prace są najlepiej płatne.

Najlepiej płatne zawody

Jeśli chodzi o rodzaje pracy, można je wyróżnić na podstawie listy tzw. klasyfikacji zawodów i specjalności przygotowywanej przez Departament Rynku Pracy. To spis zawodów zidentyfikowanych na rynku i aktualizowany co 2 lub 3 lata. Czasami więc brakuje w nim specjalistycznych stanowisk, którymi na co dzień posługują się rekruterzy choćby z sektora marketingowego. Właśnie te nowoczesne zawody, jak i doświadczeni specjaliści z różnych branż to osoby, które zarabiają najwięcej. Które prace są najpopularniejsze? Jakie są najlepiej płatne zawody? Jakie są przyszłościowe zawody? W artykule odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Prace w Polsce – jakie są najpopularniejsze zawody?

Rynek pracy w Polsce jest bardzo zróżnicowany i podlega ciągłym modyfikacjom w zależności od zapotrzebowania na konkretnych pracowników. Cały spis prac dostępnych w kraju zebrany jest w liście klasyfikacji zawodów i specjalności autorstwa Departamentu Rynku Pracy. Co kilka lat wprowadzane są w niej zmiany – dodaje się nowe profesje, usuwa się już niefunkcjonujące stanowiska czy modyfikuje nazwy lub zmienia ich położenia względem konkretnych grup. O zawodach w Polsce można się dowiedzieć również z listy zawodów regulowanych (361 zawodów regulowanych w Polsce w 2021 roku). Są to profesje, do których wykonywania konieczne jest uzyskanie odpowiedniego dyplomu, zdanie egzaminów lub zarejestrowanie się w organizacji. Lista takich stanowisk dostępna jest w bazie zawodów regulowanych Komisji Europejskiej.

Informację o popularnych pracach w Polsce można uzyskać także z badań Barometru zawodów. W wielu przypadkach można liczyć na wysokie zarobki i dobre warunki. W zestawieniu pominięto niektóre grupy (polityków, urzędników, stanowiska dotyczące działalności artystycznej, rozwijania kariery sportowej czy religijne), skupiając się na profesjach, w których jest najwięcej kandydatów i ofert. Z danych z 2022 roku wynika, że w Polsce najpopularniejsze zawody to przykładowo:

 • administratorzy stron internetowych,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • architekci i urbaniści,
 • architekci krajobrazu,
 • asystenci w edukacji,
 • betoniarze i zbrojarze,
 • blacharze i lakiernicy samochodowi,
 • brukarze,
 • cukiernicy,
 • dentyści,
 • diagności laboratoryjni medyczni,
 • diagności samochodowi,
 • dziennikarze i redaktorzy,
 • ekonomiści,
 • filolodzy i tłumacze,
 • floryści,
 • fotografowie,
 • fryzjerzy,
 • geodeci i kartografowie,
 • górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych,
 • graficy komputerowi,
 • inspektorzy nadzoru budowlanego, nauki jazdy, budownictwa, inżynierii środowiska,
 • kelnerzy i barmani,
 • kierowcy samochodów osobowych,
 • kierownicy budowy,
 • kierownicy ds. logistyki, produkcji, usług, zarządzania, sprzedaży,
 • kosmetyczki,
 • listonosze i kurierzy,
 • nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedszkoli,
 • operatorzy maszyn na produkcji,
 • pedagodzy,
 • piekarze,
 • pomoce kuchenne,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • pracownicy ds. jakości,
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • pracownicy sprzedaży internetowej,
 • pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta,
 • projektanci i administratorzy baz danych, programiści,
 • przedstawiciele handlowi,
 • sekretarki i asystenci.

W takich zestawieniach nie znajdziemy przykładowo stanowisk, które szczególnie w sektorze handlu i marketingu poddawane są anglicyzmom. Tego typu zmiany dotykają również branże internetową. Często można znaleźć je na liście najbardziej opłacalnych zawodów, które cechują dobre zarobki i wysoka specjalizacja. Tutaj popularne są stanowiska takie jak project manager, account executive (opiekun klienta w kampaniach marketingowych), key account manager (kierownik ds. kluczowych klientów), web developer (wykazuje się umiejętnościami programowania w kwestii tworzenia stron internetowych), HR business partner (doradca i strateg w sprawach pracowników) czy senior data scientist (zbiera i analizuje dane statystyczne, opracowuje też algorytmy i modele do przetwarzania tych danych).

Jaka jest lista najlepiej płatnych zawodów?

Biorąc pod uwagę wyniki raportu, który przygotował Główny Urząd Statystyczny, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku wynosiło 6554,87 zł brutto. W rzeczywistości jest nieco gorzej, ponieważ zdecydowanie więcej Polaków ma pensję poniżej tej kwoty. Dobre zarobki dotyczą zdecydowanie mniejszej gruby. Choć ciężko określić ogólne wynagrodzenie na konkretnym stanowisku, które zależy od wielu czynników, GUS wyłonił najlepiej płatne zawody. Uwzględniając średnie zarobki brutto, są to stanowiska takie jak:

 • dyrektor ds. finansów (30 000 zł),
 • adwokat (25 000 zł),
 • programista (20 000 zł),
 • inżynier ds. optymalizacji procesów (16 000 zł),
 • key account manager (14 000 zł),
 • specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (12 000 zł),
 • brand manager (11 500 zł),
 • project manager (8 000 zł),
 • analityk finansowy (7 500 zł),
 • inżynier ds. jakości (7 500 zł).

Temat tego, jakie są najlepiej płatne zawody, podejmowany jest przez różne instytucje i podmioty. Ze względu na dynamikę rynku zatrudnienia istnieje potrzeba regularnego śledzenia zmian w konkretnych branżach. Ranking najlepiej płatnych zawodów występuje w wielu raportach m.in. grupy Hays. Informacje o zarobkach, również tych najwyższych, można znaleźć na portalach związanych z tym tematem np. wynagrodzenia.pl. Wśród tych danych znajdziemy kolejne informacje dotyczące najbardziej opłacalnych zawodów. Oto stanowiska, które są w czołówce z najwyższym wynagrodzeniem:

 • dyrektor sprzedaży bankowości przedsiębiorstw (42 000 zł),
 • członek zarządu w branży finansowej (40 000 zł),
 • główny dyrektor w branży FCMG (40 000 zł),
 • dyrektor zarządzający w branży medycznej (35 000 zł),
 • kierownik fabryki zatrudniający minimum 500 osób (35 000 zł),
 • krajowy dyrektor e-commerce (35 000 zł),
 • krajowy dyrektor w sektorze motoryzacyjnym (35 000 zł),
 • krajowy dyrektor budowlany (35 000 zł),
 • dyrektor IT (33 000 zł),
 • dyrektor medyczny (32 000 zł),
 • dyrektor ds. marketingu (32 000 zł),
 • dyrektor sprzedaży bankowości i przedsiębiorstw (30 000 zł),
 • zarządzający funduszami w branży finansowej (30 000 zł),
 • dyrektor ds. łańcucha dostaw (28 000 zł),
 • dyrektor sprzedaży bankowości detalicznej (28 000 zł),
 • główny aktuariusz ubezpieczeń (24 000 zł),
 • dyrektor finansowy (21 000 zł),
 • starszy prawnik (20 000 zł),
 • IT business partner (20 000 zł),
 • kontroler ruchu lotniczego (12 120 zł),
 • manager marketingu (8 840 zł),
 • kierownik projektu (7 500 zł).

Najlepiej płatne zawody kusząca wizja dla każdego, kto wchodzi lub działa już na rynku pracy. Są jednak takie profesje (typu dyrektor sprzedaży bankowości przedsiębiorstw czy dyrektor sprzedaży bankowości detalicznej), gdzie można liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenie. W przypadku stanowiska key account manager, zarobki też są imponujące. Z drugiej strony profesje te są ciężkie do osiągnięcia. Warto jednak podejmować próby podjęcia najbardziej opłacalnych zawodów, które można uzyskać poprzez szczeble kariery – od juniora do managera (np. key account manager). Dobrym pomysłem jest samodzielne kształcenie się w kierunku programowania, które wymaga predyspozycji, ale w dużym stopniu zależy też od samozaparcia i pracowitości.

Zawody w Polsce

Czy można znaleźć dobrze płatną pracę bez studiów?

Kiedyś ukończenie studiów kojarzyło się z lepszymi perspektywami dotyczącymi dobrze płatnej pracy. Współcześnie samo wykształcenie wyższe nie daje już takiej gwarancji. Wiele zależy od kierunku studiów (w zależności od trendów w zawodach deficytowych, gdzie jest większe zapotrzebowanie na pracowników i tych nadwyżkowych z dużą liczbą kandydatów). Mając na uwadze najlepiej płatne zawody, wydaje się, że ich zdobycie również wymaga wykształcenia kierunkowego po studiach. Tutaj szanse mają dla siebie osoby zdeterminowane, mające doświadczenie i praktyczne umiejętności. Wśród najlepiej płatnych zawodów w Polsce są i takie, w których cechy te liczą się bardziej niż samo wyższe wykształcenie. Tak będzie w przypadku:

 • Kierowcy – to praca, która nie wymaga ukończenia studiów wyższych, ale za to umożliwia zdobycie wyższych zarobków. Jest to odpowiedzialne, trudne zajęcie, dlatego zwiększony popyt na taki zawód cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie. Na wysokie zarobki mogą liczyć kierowcy obsługujący trasy międzynarodowe. Korzyścią dla kandydata będzie fakt, że może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem.
 • Programisty – zapotrzebowanie na specjalistów z branży programowania stale rośnie. Nie oznacza to jednak, że studia na kierunkach związanych z informatyką przeżywają oblężenie. Wręcz przeciwnie. Branża IT wciąż boryka się z brakiem osób chętnych na takie stanowiska. Z uwagi na to, że programista należy do czołówki najbardziej opłacalnych zawodów, warto próbować swoich sił w tworzeniu kodu. Sprawę ułatwia fakt, że tworzenia oprogramowania komputerowego, tworzenie stron internetowych, aplikacji i innych produktów wymagających znajomości kodu można nauczyć się we własnym domu. W dobie Internetu mamy łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych z branży IT. Jeśli chciałbyś robić to, co programista, powinieneś wykazać się przede wszystkim determinacją w nauce, a poza tym również zdolnościami analitycznymi, umiejętnościami programowania w danym języku oraz władaniem językiem angielskim na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. Doświadczeni programiści mogą zarobić nawet 20-25 tys. zł brutto.
 • Agenta nieruchomości – w przypadku tej profesji nie ma określonych ram, które obejmuje mediana zarobków. Ich wysokość zależy głównie od wysokości zawiązanych transakcji każdego miesiąca. Aby stać się takim agentem, trzeba wykazać się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, znajomością branży budowlanej i umiejętnością wyceny. Chcąc pełnić takie stanowisko, można założyć własną działalność lub zatrudnić się w agencji nieruchomości, choć taka placówka niekiedy wymaga Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (wykształcenie minimum średnie, akceptacja regulaminu i zasad etyki). Osoby, które są komunikatywne i mają dobre rozeznanie w branży, mogą liczyć na spore zarobki liczone na podstawie procentów od sprzedaży nieruchomości.
 • Przedstawiciela handlowego – szansę w takiej profesji mają osoby posiadające już jakieś doświadczenia i odpowiednie predyspozycje. Przedstawiciel handlowy musi wykazywać się charyzmą, otwartością i dużą wiedzą na temat tego, co sprzedaje. Przydatna jest tu nawet wiedza psychologiczna – jak wpływać na zachowania klientów. W takim zawodzie można spotkać się najczęściej z wynagrodzeniem podstawowym i atrakcyjnymi premiami uzależnionymi od sprzedaży.
 • Marketing managera – to osoba, która niekoniecznie musi mieć wyższe wykształcenie, ale za to konkretne umiejętności, wiedzę i predyspozycje. Doświadczenie również działa tu na plus. W kwestii planowania promocji, ustalania strategii marketingowej czy rozwijania kanałów sprzedaży można dokształcać się samodzielnie. Najlepiej zaczynać od stanowiska juniorskiego. Po nabyciu doświadczenia i umiejętności, a później zdobycia zawodu jako manager, zarobki według portalu wynagrodzenia.pl oscylują w granicach 8 840 zł brutto (najlepsi w branży osiągają nawet 12 290 zł brutto).
 • Social media managera – rozwój branży internetowej i mediów społecznościowych wykształcił zapotrzebowanie na specjalistów do obsługi promocji w sieci. Potrzebne są więc osoby, które wiedzą, jak działać na różnych kanałach, prowadząc na nich określone strategie marketingowe. Takich rzeczy również można nauczyć się samemu. Materiały dostępne w sieci, także w wersji darmowej, ułatwiają start i rozwój w tej branży. Osoby zajmujące się obsługą social media osiągają najwyższe wynagrodzenia powyżej kwoty 6 750 zł brutto.

Nawet bez uzyskania wyższego wykształcenia mamy szansę na dobrze płatne, ciekawe zawody. Zapał do pracy, szybka nauka nowych rzeczy i komunikatywność otworzyła już niejednej osobie drzwi do wielkiej kariery na danym stanowisku. Dobrze płatne stanowiska doceniają ukryte talenty mimo braku dyplomu.

Jakie są przyszłościowe zawody?

Na temat zawodów, które są w 2023 roku najbardziej przyszłościowe, można dowiedzieć się ze statystyk Barometru zawodów. Wskazówką jest tutaj grupa deficytowa. W wielu przypadkach kandydat starający się o zatrudnienie na poniższych stanowiskach, w którym brakuje chętnych, może liczyć na dobre zarobki. W najbliższych latach zawody przyszłościowe to m.in. :

 • lekarz,
 • pielęgniarka lub położna,
 • fizjoterapeuta,
 • opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • ratownik medyczny,
 • kierowca,
 • mechanik pojazdów,
 • księgowy,
 • programista,
 • grafik,
 • specjalista ds. energii odnawialnej,
 • specjalista ds. ochrony środowiska.

Z kolei, jak wskazuje badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, najistotniejszy wypływ na rynek pracy do 2035 roku będzie miał rozwój technologiczny. Chodzi tutaj o cyfryzację i innowacyjność przedsiębiorstw, automatyzację pracy czy rozwój robotyzacji w usługach. Wszystkie te elementy wpłyną także na to, jak w późniejszych latach będzie wyglądał ranking najlepiej płatnych zawodów.

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Infuture Institute (partner Samsung Polska) i PwC przygotowali możliwe scenariusze zmian w systemie zatrudnienia oraz wskazali przykładowe zawody, które w dalszej przyszłości będą następstwem rozwoju nowych technologii i innowacji. To przykładowo:

 • Meaning of life consultant – osoba pomagająca ludziom przystosować się do życia w zautomatyzowanym świecie. Wymagana będzie tu wiedza psychologiczna, umiejętności analityczne, czy inteligencja emocjonalna.
 • Digital currency consultant – taka osoba będzie doradzać w kwestiach związanych z zarządzaniem majątkiem i najkorzystniejszym zestawieniu walut cyfrowych lub systemów operacyjnych. Stanowisko wymaga wiedzy na temat praktycznej rachunkowości, kryptowalut i blockchain oraz podlegających pod te sektory przepisów prawnych. Ze względu na określoną specjalizację, taki zawód będą cechować dobre zarobki.
 • MR – journey designer – to osoba, która projektuje i tworzy przestrzeń dzięki możliwościom technologii haptycznych oraz mieszanej rzeczywistości, na specjalne zamówienie klientów. Dotyczy to modelowych przestrzeni wirtualnych (holodecki) i zestawów VR. Stanowisko to wymaga wiedzy na temat programowania i kreatywności.
 • Health hacker – osoba, która będzie monitorować urządzenia w ciałach pacjentów. Będzie dysponować wiedzą informatyczną oraz związaną z sami urządzeniami typu rozrusznik serca lub pompa insulinowa.
 • Investigative drones specialist – osoba analizująca zdjęcia z dronów, które nadzorują zachowania ludzi w pracy i w domu. Musi mieć ona rozwiniętą inteligencję emocjonalną i analityczne myślenie.
 • Organic voltaics engineer – to osoba, która tworzy rozwiązania w kwestiach energii odnawialnych i współpracuje z innymi specjalistami w celu ograniczenia negatywnych zmian w środowisku naturalnym. Niezbędna jest tu wiedza o technologiach odnawialnych, kreatywność i komunikatywność.
 • Upcycling designer – do obowiązków takiej osoby będzie należało doradzanie projektantom i inżynierom przemysłowym oraz tworzenie sposobów na usprawnienie procesu recyklingu. Stanowisko to wymaga doświadczenia w projektowaniu, zdolności analitycznych i kreatywności.

Jeśli myślisz o tym, by zdobyć dobrze płatną pracę, wystarczy zacząć dokształcać się w danym temacie już teraz lub przebranżowić się, korzystając z wielu dostępnych materiałów. Możesz zapisać się na różne kursy i szkolenia w wybranym zawodzie. Wysokość zarobków przecież zależy także od nas samych! Warto dokształcać się i iść w dobrze płatny zawód. Wysokie pensje powinny być wynikiem własnej pracy, wykorzystania umiejętności i chęci do rozwoju kariery na wyższych szczeblach w danym zawodzie.

Oceń artykuł
5/5 (1)