Na jakich zasadach przyznawana jest emerytura we Włoszech? W tym tekście opisujemy szczegółowo działanie włoskiego systemu emerytalnego. Jaki jest aktualny wiek emerytalny we Włoszech i na jakich zasadach oblicza się wysokość świadczenia? Wszystkie informacje podajemy poniżej.

Jak oceniany jest włoski system emerytalny?

Włoski system emerytalny, podobnie jak system emerytalny we Francji, jest oceniany przez analityków jako jeden z najdroższych na świecie. Warto pamiętać, że Włochy należą także z tego powodu do jednych z najbardziej zadłużonych państw. Wartość emerytur we Włoszech nie jest najwyższa, a korzystanie z pracowniczych i indywidualnych planów emerytalnych nie jest wystarczająco spopularyzowane.

Jak działa włoski system emerytalny? W tym tekście wytłumaczymy Wam, z jakich filarów składa się emerytura z Włoch oraz ile wynosi wiek emerytalny w tym kraju. Na jakich zasadach przyznawana jest włoska emerytura dla Polaka? Tego dowiecie się poniżej!

Państwowa emerytura z Włoch – warunki, wiek emerytalny

Włoska emerytura składa się z jednego obowiązkowego, państwowego filaru oraz dwóch dobrowolnych – pracowniczego i indywidualnego. Niestety, choć włoski system emerytalny generuje dosyć wysokie koszty, korzystanie z alternatywnych form oszczędzania na emeryturę nadal nie zostało jeszcze spopularyzowane w tym kraju.

1 filar: emerytura państwowa

Aby zyskać prawo do poboru państwowej emerytury we Włoszech, niezbędne jest osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego, a także udokumentowanie 20-letniego okresu składkowego. 

Świadczenie jest wypłacane dożywotnio, do tego można starać się o wypłatę dodatków socjalnych, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku emerytur w Szwecji. Wartości tych świadczeń stopniowo są jednak obniżane, w związku z rosnącym zadłużeniem państwa.

Uwaga, specjalne dodatki są przyznawane również za przedłużony okres opłacania składek. Przykładowo, jeśli odprowadzaliśmy składki przez okres co najmniej 37 lat, możemy liczyć nawet na dodatkowe 5 tys. euro brutto rocznego dodatku!

Jaki jest wiek emerytalny we Włoszech?

Zgodnie z reformą emerytalną, jaka miała miejsce we Włoszech w 2012 roku (Legge Fornero), od 2019 roku prawo do emerytury z Włoch nabywają pracownicy po osiągnięciu 67 lat.

Wiek emerytalny we Włoszech jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. Tym samym jest to jeden z najwyższych w Unii Europejskiej. Dobrze pamiętać także o tym, że dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy wiek ten docelowo ma wynosić już 71 lat. Jego stałe podwyższanie, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku emerytury w USA, ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie trwałości kosztownego systemu.

Przewidziano również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę we Włoszech w wieku lat 60 (mężczyźni) oraz 55 (kobiety). Skorzystać z tej opcji mogą osoby, które:

  • mają udokumentowane i stwierdzone 80% inwalidztwo,
  • są niewidome.

Włoska emerytura – wysokość

Od czego zależna jest wysokość emerytury we Włoszech? Od 1996 roku wysokość świadczenia emerytalnego we Włoszech, podobnie jak w Polsce, uzależniona jest od ilości i wartości wpłacanych składek. Im dłuższy okres kariery i późniejszy moment przejścia na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe.

Ile wynosi najniższa emerytura?

Co ciekawe, wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego nie może być zbyt niska. Wówczas nie zostanie nam ono wypłacone.

Wartość minimalnej emerytury we Włoszech nie może być niższa, niż półtorakrotność zasiłku socjalnego, zwanego Assegno Sociale. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy starać się o przyznanie w miejsce emerytury zasiłku socjalnego.

Assegno Sociale

O zasiłek ten wnioskować mogą osoby, które są zameldowane we Włoszech, a także ukończyły co najmniej 67 lat. Muszą one spełnić także pozostałe warunki, takie jak:

  • zamieszkanie we Włoszech (osoby, które wyprowadzą się z kraju, automatycznie tracą prawo do zasiłku!);
  • legalny pobyt we Włoszech od co najmniej 10 lat;
  • dochody nieprzekraczające minimalnego rocznego wynagrodzenia.

Emerytura z Włoch – 2 filar

Pomimo malejących kwot świadczeń emerytalnych Włosi niechętnie korzystają z alternatywnych metod oszczędzania na przyszłość. Choć na rynku pracy w tym kraju można znaleźć firmy, oferujące zamknięte, pracownicze fundusze emerytalne, nie ma ich wiele.

Dawne, wyjątkowo wysokie państwowe emerytury we Włoszech sprawiały, że obywatele nie musieli wspomagać domowego budżetu dodatkowymi pozycjami. Niestety dziś, kiedy sytuacja nie prezentuje się równie korzystnie, młodsze pokolenia włoskich pracowników dopiero powoli przekonują się do samodzielnego dbania o przyszłe emerytury.

3 filar: indywidualne plany emerytalne

Podobnie przedstawia się sytuacja z korzystaniem z indywidualnych produktów emerytalnych. Choć młodsze pokolenia uczą się doceniać możliwości, jakie tworzą im nowopowstające otwarte fundusze emerytalne, nadal włoski rynek nie jest wyjątkowo mocno rozwinięty pod tym względem.

Włoska emerytura dla Polaka: jak się o nią starać?

Emerytura we Włoszech dla Polaków została przewidziana, o ile spełniają oni wspomniane wyżej warunki osiągnięcia wymaganego wieku oraz udokumentowania okresu składkowego. Istnieją trzy różne metody obliczania owych okresów, z których każdy dedykowany jest innej grupie wiekowej.

Emerytura z Włoch – metody obliczania okresów składkowych

Pierwszy sposób przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę od 1 stycznia 1996 roku. Wysokość emerytur takich osób obliczana jest w systemie „składkowym”.

Drugi sposób dedykowano osobom, które do dnia 31 grudnia 1995 roku przepracowały okres co najmniej 18 lat. Ich świadczenia obliczane są według systemu „redystrybucyjnego”.

Trzeci ostatni sposób dotyczy osób, które do dnia 31 grudnia 1995 roku przepracowały okres krótszy, niż osiemnastoletni. Dla tych osób wartość emerytury z Włoch obliczana jest w oparciu o system „mieszany”, składający się zarówno ze składkowego jak i redystrybucyjnego.


Szukasz pracy w Gdyni? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Jak ubiegać się o emeryturę?

Z racji obecnej sytuacji gospodarczej kraju Włochy stają się coraz mniej popularnym miejscem do emigracji zarobkowej. Wciąż jednak pozostaje wielu Polaków, którym przysługuje prawo do emerytury we Włoszech.

Emerytura we Włoszech – wniosek do INPS

Aby móc się o nią ubiegać, niezbędne jest złożenie wniosku do włoskiego odpowiednika ZUS-u, INPS. Wymagane formularze znajdziecie zarówno na stronie internetowej urzędu, jak i biurach terytorialnych.

Jeśli przygotowanie wymaganej dokumentacji sprawia Wam problem, warto skorzystać z pomocy instytucji, które oferują nieodpłatną pomoc w tym procesie. Ich oferty również znajdziecie na stronie INPS. 

Emerytura wskutek wysługi lat

Do wymaganego wieku emerytalnego we Włoszech jeszcze trochę Wam brakuje, ale Wasz staż pracy jest już znacznie dłuższy, niż 20 lat? Warto pamiętać, że we Włoszech wciąż istnieje możliwość przejścia na tzw. emeryturę wskutek wysługi lat.

Prawo do skorzystania z takiej formy świadczeń nabywają osoby, które:

  • są pracownikami najemnymi, którzy przepracowali 35 lat (okres składkowy musi zostać potwierdzony!) i ukończyli 58 lat;
  • są pracownikami samozatrudnionymi (rolnicy, rzemieślnicy zajmujący się handlem), którzy przepracowali 35 lat i ukończyli 59 lat.

Ci pracownicy mają prawo ubiegać się wcześniej o wypłatę emerytury we Włoszech.