Kontakt - Auto Części Paweł Grajek Pławin - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Auto Części Paweł Grajek w Pławin, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Mechanicy samochodowi

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
Pławin 6
66-540 Pławin
NIP: 5992625638
REGON: 364510673

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

Firma Handlowo Usługowa Paweł Grajek

Adres rejestrowy:

Pławin 6 66-540 Pławin

NIP:

5992625638

REGON:

364510673

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2016-05-20

Data rejestracji:

2016-05-20


Profil działalności

Kod PKD:
 • 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
 • 14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna
 • 17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.11.ZDrukowanie gazet
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
 • 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.31.ZTynkowanie
 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.ZPosadzkarstwo
 • 43.34.ZMalowanie i szklenie
 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
 • 58.11.ZWydawanie książek
 • 58.13.ZWydawanie gazet
 • 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.ZDziałalność fotograficzna
 • 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
 • 79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
 • 81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.ANauka języków obcych
 • 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
 • 88.10.ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
 • 95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozwiń

Mapa

Auto Części Paweł Grajek