Ile zarabia komornik w Polsce i jak nim zostać? Choć to pod wieloma względami niełatwa praca, nie brakuje chętnych, aby się jej podjąć. Najpierw trzeba jednak spełnić kilka warunków. Tłumaczymy, jakich, a także czy warto zostać komornikiem.

Jak zostać komornikiem w Polsce?

Według danych portalu TotalMoney.pl, pod koniec maja 2020 roku łączna kwota zaległych zobowiązań kredytowych oraz pozakredytowych Polaków wyniosła rekordowe 80 mld 972 mln 118 tys. 723 zł. Do tego warto dodać, że wzrosła ona o ponad 1,2 mld zł w ciągu zaledwie… 2 miesięcy. A mówimy tu tylko o zadłużeniu Polaków w bankach.

Pracy dla komorników na pewno więc nie zabraknie w najbliższych latach. Jak zostać komornikiem i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc podjąć się tego typu pracy? Istnieje szereg wymagań co do potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Kto może zostać komornikiem?

Komornikiem nie może zostać każdy. Szans na taką pracę nie będą mieć m.in. cudzoziemcy przebywający na terenie Polski, czy też osoby karane. Poniżej znajdziecie pełną listę warunków, jakie należy spełnić, aby zdobyć taki zawód. Są to:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • ukończenie 26 lat,
 • ukończone studia na kierunkach prawniczych lub administracyjnych,
 • niekaralność,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • odbycie aplikacji komorniczej,
 • przepracowanie co najmniej 2 lat w charakterze asesora komorniczego.

Nie obejdzie się więc bez dyplomu uczelni wyższej, jak i dalszej kontynuacji edukacji podczas aplikacji komorniczej. Komornik to bardzo dobry pomysł np. na pracę po administracji czy prawie.

Komornik – wykształcenie

Czy można zostać komornikiem bez studiów? Niestety nie jest to możliwe. Od przyszłych komorników wymaga się bowiem wyższego wykształcenia kierunkowego, najchętniej prawniczego lub administracyjnego. 

Na tym jeszcze nie koniec. Poza zdobyciem odpowiedniego wykształcenia na etapie studiów konieczne będzie również odbycie obowiązkowej aplikacji komorniczej. Jak do niej przystąpić?

Aplikacja komornicza

Aby móc przystąpić do aplikacji komorniczej, należy najpierw zdać egzamin konkursowy, organizowany raz do roku. Egzamin ma formę testu, sprawdzającego wiedzę kandydatów na komorników z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego czy konstytucyjnego.

Dopiero zdanie egzaminu upoważnia nas do ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Sama aplikacja trwa dwa lata, zaś odbywający ją kandydaci na komorników pozostają przez ten czas pod opieką pracującego w zawodzie patrona.

Podczas aplikacji głównym zadaniem osób chętnych do pracy w tym zawodzie jest zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Po upłynięciu dwóch lat wiedza ta zostanie sprawdzona podczas egzaminu komorniczego.


Szukasz pracy w Szczecinie? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Jak zostać komornikiem sądowym?

Jeżeli docelowo interesuje Was praca w zawodzie komornika sądowego, sam zdany egzamin komorniczy nie wystarczy. Po ukończeniu aplikacji trzeba będzie również przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego.

Dopiero wtedy będziecie mogli zdobyć uprawnienia komornika sądowego. Choć to nieco trudniejsza droga, może okazać się znacznie bardziej opłacalna. To właśnie komornicy sądowi otrzymują bowiem najwyższe wynagrodzenia w tym zawodzie.

Jak zostać komornikiem skarbowym?

Jeśli z kolei chcielibyście podjąć się pracy jako komornik skarbowy, droga do zdobycia takiego zawodu będzie taka sama. Będziecie mieć jednak inny zakres obowiązków i uprawnień. Zacznijmy od tego, kim jest komornik skarbowy oraz czym się zajmuje.

Komornik skarbowy – kim jest

Komornik skarbowy często bywa mylony z komornikiem sądowym. Tymczasem jego rola jest zupełnie inna. Zajmuje on jedno z czołowych stanowisk koordynujących w Urzędzie Skarbowym i kieruje on pracą Działu Egzekucyjnego. 

Komornik skarbowy: zakres obowiązków

Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy ściąganie zaległych należności pieniężnych na rzecz skarbu państwa. Egzekutor ma także prawo pobierać należności związane z:

 • zaległymi składkami ZUS,
 • zaległymi składkami KRUS,
 • mandatami, grzywnami, karami pieniężnymi, nałożonymi przez organy administracji publicznej,
 • zaległymi opłatami za abonament radiowo-telewizyjny i akcyzę od produktów tytoniowych oraz alkoholowych.

Komornik skarbowy egzekwuje takie rodzaje zaległych należności zawsze na podstawie wydanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Komornik skarbowy a sądowy – różnice

W odróżnieniu od komornika sądowego ten skarbowy pracuje na zasadzie „urzędnika na etacie”, co oznacza, że nie może dodatkowo pracować w ramach własnej działalności gospodarczej w formie kancelarii. Dzieje się tak także dlatego, że komornicy sądowi zajmują się ściąganiem należności cywilnych, czyli np. windykacją niezapłaconych pożyczek „chwilówek”.

Jak zostać komornikiem – zakres obowiązków, cechy

Wiecie już, czym zajmuje się np. komornik skarbowy. A jaki ogólny zakres obowiązków przypada na to stanowisko? Samo ściąganie zaległych należności to nie wszystko.

Poza wykonywaniem czynności egzekucyjnych na mocy orzeczeń sądu komornicy muszą także dokonywać spisów inwentarza, oraz sporządzać protokoły stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

Komornik: jakie cechy i kwalifikacje powinien mieć?

Aby sprostać takiej roli, kandydaci na komorników powinni dbać zwłaszcza o zdrowie psychiczne. Nie od dziś wiadomo, że taki zawód wiąże się ze sporą ilością stresu. Kontakt z osobami, które mają długi, a także negocjacje formy spłaty ich zobowiązań, czy dokonywanie samych egzekucji nie zawsze są przyjemne.

Wielu dłużników znajduje się w silnych emocjach, przez co trudno im dostrzec pełny obraz swojej sytuacji. Nierzadko trafiają się też osoby, które utknęły w „pętli zadłużenia” i ciężko im przyznać, że to ich własne działania doprowadziły do momentu, w którym się znajdują. To właśnie tu komornikom przyda się choćby podstawowa wiedza z zakresu psychologii, a przede wszystkim odporność na stres.

Komornicy powinni również wykazywać się sporym zdyscyplinowaniem, rzeczowością, a także konsekwencją. Dodatkowym atutem będzie także znajomość języków obcych, biegła obsługa komputera i programów używanych w pracy komornika, oraz prawo jazdy kat. B.

Ile zarabiają komornicy?

Dla wielu motywacją do zdobycia tego zawodu jest stabilne zatrudnienie i relatywnie wysokie zarobki. Ile zarabia komornik w Polsce według aktualnych danych podawanych przez portale internetowe?

Komornik – zarobki

Według danych podanych przez portal Wynagrodzenia.pl średnie zarobki komornika – aplikanta to ok. 3000 zł netto, podczas gdy komornik sądowy zarabia przeciętnie 3800 zł netto miesięcznie. 

Komornik sądowy może także założyć własną kancelarię komorniczą pracować więcej „na własną rękę”, co naturalnie przełoży się na wyższe zarobki. Dzieje się tak dlatego, że na mocy ustawy z 1997 roku komornicy sądowi stali się niezależnymi finansowo przedsiębiorcami.

Przestali oni tym samym podlegać sądom rejonowym i przenieśli się do prywatnych kancelarii. Warto jednak pamiętać, że osiągnięty w nich przychód trzeba będzie uszczuplić o koszty funkcjonowania biura.

Ile zarabia komornik skarbowy?

Pensja komorników skarbowych jest z góry określona na podstawie rządowych wytycznych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 roku ustala, iż na stanowisku poborcy podatkowego obowiązuje mnożnik kwoty bazowej w wysokości od 1,0 do 4,2.

Aktualna wysokość owej kwoty to obecnie 1873,84 zł brutto. Oznacza to, że najniższe, miesięczne zarobki na stanowisku komornika skarbowego powinny wynosić 1873,84 zł brutto, zaś najwyższe – 7870,13 zł brutto. Jeśli chcecie obliczyć, ile powinny w takim razie wynosić kwoty netto, najszybciej sprawdzicie to z naszym kalkulatorem wynagrodzeń. Średnie, miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie powinno także rosnąć wraz ze stażem pracy.