Jeżeli jesteś managerem i uważasz, że jesteś dobrym przywódcą, sprawdź poniższą listę. Musisz nie tylko skutecznie działać i zarządzać zespołem, ale również posiadać pewne cechy, które czynią Cię prawdziwym liderem!

lider

Zarządzanie pracownikami wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, prawidłowego zarządzania emocjami, stawiania celów, motywowania oraz asertywności. Zrobiliśmy listę 4 najważniejszych cech, które powinien posiadać każdy dobry lider! Jeżeli czujesz pewne niedostatki, powinieneś koniecznie skorzystać z odpowiednich szkoleń, które pomogą Ci w byciu skutecznym managerem.

1. Wysokie poczucie własnej wartości

Nie można sobie wyobrazić menedżera o niskim poczuciu własnej wartości. Lider zespołu nie może się wahać, musi być pewien swoich umiejętności, jego wewnętrzna spójność i postawa wobec świata powinna się wyrażać w sposobie chodzenia, ubierania, a nawet w sposób traktowania swoich podwładnych. Pomimo wyższego stanowiska należy zawsze okazywać szacunek dla swoich pracowników.

2. Empatia

liderZdolność odczuwania empatii pomaga w zrozumieniu problemów i zachowań pracowników, a co za tym idzie, pozwala na korygowanie polityki kadrowej, odpowiednie delegowanie zadań oraz odpowiednie dobieranie osób do zadań. W ten sposób będą one zgodne z ich celami i wartościami. Wysoko rozwinięta empatia pomaga również w rozładowywaniu napięć czy konfliktów w grupie.

3. Dyrektywność

Oznacza zdolność do zarządzania, podejmowania niepopularnych decyzji, stawiania wymagań oraz egzekwowania ich bez względu na opinie osób nie zadowolonych lub oczekujących innego sposobu lub rodzaju działań. Dyrektywność oznacza także skłonność do bycia zarządzającym, a nie podwładnym.

4. Samodyscyplina

Bez samodyscypliny żaden manager daleko nie zajdzie. Jest to podstawowa cecha, dzięki której można osiągać cele, zdobywać sukcesie i realizować krótko- i długofalowe plany. Pozwala ona na narzucanie sobie samodzielnych zadań i wywiązywanie się z nich, wbrew np. negatywnej presji otoczenia lub wewnętrznej.

Autor wpisu: GoWork.pl