Ikona wybranych ofert
Aplikuj na wybrane oferty

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Dyspozytor

- 120 oferty pracy
Jak działa multiaplikowanie na GoWork.pl? To proste! cart-infographics cart-infographics

Praca dyspozytor — oferty pracy

Dyspozytor to bardzo dobry organizator, który potrafi działać pod presją czasu i zawsze zachować zimną krew. Na rynku pracy funkcjonuje kilka stanowisk dyspozytorskich, m.in. w transporcie i ratownictwie medycznym. Dowiedz się, jakie są obowiązki każdego z tych pracowników, jak znaleźć pracę i ile można zarobić.

Na czym polega praca dyspozytora transportu?

Dyspozytor transportu odpowiada za kompleksowe organizowanie usług spedycyjnych. Zadaniem tego pracownika jest koordynowanie realizacji przewozów transgranicznych i krajowych. Jego praca ma zapewnić wysoką jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów firmy.

Do dyspozytora może należeć zarówno planowanie transportu drobnicowego, czyli ładunków o zróżnicowanym kształcie, niewielkiej masie i wielkości, jak i nawet transportu ponadgabarytowego, czyli bardzo ciężkich i dużych towarów. Dyspozytorzy pracują także przy transporcie osób i zatrudniani są w firmach oferujących przewozy drogą lądową, morską i powietrzną.

Koordynowanie procesu transportowego składa się z wielu czynników. To m.in. zarządzanie pracą polskich i zagranicznych kierowców, których obowiązują ścisłe normy czasu pracy. Dyspozytor ustala okresowe harmonogramy pracy kierowców tak, aby zapewnić im odpowiednią ilość odpoczynku. Kontroluje również np. wskazania tachografu.

Z obowiązkiem zarządzania pracą kierowców wiąże się także odpowiednie planowanie tras przewozowych. Dyspozytor musi wyznaczyć takie prowadzenie ruchu transportowego, aby kierowcy mogli dowieźć towary terminowo, sprawnie, bezpiecznie i z zachowaniem zaplanowanego budżetu.

Zadaniem dyspozytora jest również organizacja floty transportowej i zarządzanie grupą pojazdów. Pracownik ten przydziela kierowcom pojazdy, dba o przeglądy techniczne i sprawność samochodów oraz odbiera flotę po zakończonej trasie. Musi też służyć pomocą w zakresie odbieranych sygnałów o występujących usterkach i awariach. Jego obowiązkiem jest też monitorowanie pracy kierowców.

Pozostały zakres obowiązków dyspozytora transportu

Dyspozytor pozostaje w ciągłym kontakcie z kierowcami. Robi to nie tylko za pomocą telefonu, ale również z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń telematycznych, takich jak np. urządzenia GPS i komunikacji radiowej. Zna położenie obiektów monitorowanych (pojazdów) w czasie rzeczywistym i wysyła odpowiednią pomoc techniczną, pojazd zastępczy itp., jeśli zachodzi taka potrzeba.

Do innych zadań, których dyspozytor transportu może spodziewać się na swojej zmianie, należy m.in.:

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji transportowej,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów transportowych,
 • obsługa programu komputerowego umożliwiającego zdalne nadzorowanie przewozów,
 • nadzór międzynarodowych transportów samochodowych,
 • kontrola realizacji zleceń transportowych,
 • rozwiązywanie problemów bieżących, wynikłych niespodziewanie,
 • codzienna współpraca z innymi działami firmy spedycyjnej,
 • stałe wydawanie poleceń łączeniowych.

W zawodzie dyspozytora możliwa jest częściowa praca zdalna, ponieważ pracownik sporą grupę swoich obowiązków wykonuje przy pomocy komputera, Internetu, telefonu oraz innych narzędzi umożliwiających komunikację na odległość.

Praca dla dyspozytora transportu — wymagania pracodawców

Aby zostać dyspozytorem transportu, należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie, sprawnie obsługiwać komputer i cechować się zdolnością analitycznego myślenia. W tym zawodzie konieczna jest także umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres, a przy tym umiejętność pracy systematycznej.

Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy są komunikatywni, władają językiem angielskim w mowie i piśmie co najmniej w stopniu dobrym, posiadają prawo jazdy kat. B i wykazują gotowość do pracy zmianowej. Znajomość branży transportowo-spedycyjno-logistycznej oraz doświadczenie w sektorze są dodatkowymi atutami.

Praca jako dyspozytor lotniczy

W ofertach pracy przeznaczanych dla dyspozytorów widnieją nie tylko stanowiska dyspozytora transportu drogowego. Pracę jako dyspozytor można podjąć także m.in. w branży lotniczej.

Zadania dyspozytora lotniczego są podobne, co w przypadku lądowego odpowiednika tego zawodu. Obowiązkiem pracownika jest kompleksowa organizacja w lotniczym transporcie międzynarodowym i wewnątrzkrajowym, co ma zapewnić najwyższą jakość usług zgodnie ze standardami danego przewoźnika lotniczego.

Dyspozytor lotniczy planuje trasy przelotu, dba o paliwo i odpowiedni stan techniczny samolotu, przedstawia pilotom aktualne prognozy pogody, zbiera informacje o lotniskach zapasowych oraz monitoruje przebieg lotu w czasie rzeczywistym i służy pomocą we wszelkich nieprzewidzianych sytuacjach.

Jak zostać dyspozytorem lotniczym?

To bardzo odpowiedzialny zawód, w którym nie ma miejsca na pomyłki, bo mogą one skutkować nawet wystąpieniem stanu zagrożenia życia pasażerów i załogi samolotów. Z tego względu kandydaci na dyspozytorów lotniczych przechodzą gruntowne szkolenia trwające kilka miesięcy. Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz znająca język angielski w stopniu perfekcyjnym.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym odbywanym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Po jego zdaniu kandydat musi jeszcze wyrobić ponad tysiąc godzin praktyk. Dopiero potem może otrzymać licencję dyspozytora wydawaną przez EASA — Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Praca jako dyspozytor kolejowy

Kolejnym rodzajem dyspozytora jest osoba pracująca na kolei. Odpowiada ona za organizację przewozów osób i towarów, która odbywa się z wykorzystaniem pociągów. Koordynowanie przewozów kolejowych również wiąże się z szeregiem różnorodnych obowiązków.

W skład zadań dyspozytora kolejowego może wchodzić m.in. ustalanie rozkładów jazdy pociągów oraz koordynowanie pracy maszynistów. Osoby pracujące w dyspozytorniach kolejowych zajmują się również zarządzaniem taborem przypisanych im pociągów. Jest to m.in. bieżący nadzór urządzeń działających na kolei oraz dbanie o stan techniczny każdego składu — np. umawianie koniecznych przeglądów cyklicznych i dbałość o poprawność dokumentacji.

Monitorowanie ruchu pociągów w czasie rzeczywistym to także zadanie dyspozytora kolejowego. Wszystkie nieprzewidziane sytuacje, takie jak wypadki, opóźnienia, zerwania trakcji itp., wymagają jego natychmiastowej reakcji i np. jak najszybszego zapewnienia transportu zastępczego poszkodowanym pasażerom.

Kto może pracować jako dyspozytor ruchu kolejowego?

Stanowisko dyspozytora ruchu kolejowego mogą objąć wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i staż pracy w kolei. Jeśli kandydat na dyspozytora ma wykształcenie średnie, musi przepracować w branży co najmniej 7 lat, w tym co najmniej 3 jako dyżurny ruchu. Jeśli natomiast dysponuje wykształceniem wyższym, to wymagany od niego staż pracy skraca się do 3 lat, w tym co najmniej 2 jako dyżurny ruchu.

Wykształcenie dyspozytora kolejowego nie musi być kierunkowe, choć na pewno przyda się wiedza zdobywana na kierunku technika transportu kolejowego lub inżyniera systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Dobrze, jeśli dyspozytor włada też językiem angielskim lub innym językiem obcym.

Dyspozytor taxi — praca i wymagania

Dyspozytor taxi to osoba, która odpowiada za kontakt telefoniczny z klientami firmy taksówkarskiej: przyjmuje zlecenia na przejazdy i przekazuje je najbliższym kierowcom. W skład zadań tego pracownika może wchodzić także aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz koordynacja pracy kierowców taksówek, tj. np. optymalizacja tras, na których się znajdują, w przypadku zauważenia nagłego czynnika, np. zamkniętej ulicy albo wypadku drogowego.

Aby objąć stanowisko dyspozytora taxi, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych uprawnień. Liczy się jedynie zaangażowanie, dobra dykcja, komunikatywność, sprawna organizacja, umiejętne posługiwanie się komputerem i gotowość do podejmowania pracy zmianowej.

Jak wygląda praca dyspozytora medycznego?

Dyspozytorzy medyczni to pracownicy, którzy odbierają połączenia przychodzące na numery ratunkowe służb medycznych. Są osobami odpowiedzialnymi za wydawanie dyspozycji dotyczących prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dążą do podtrzymania kontaktu telefonicznego z dzwoniącym, uspokojenia go i skłonienia np. do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dyspozytorzy informują ratownictwo medyczne o osobach potrzebujących pomocy. Wysyłają na miejsca wypadków odpowiednie ekipy ratunkowe: zespoły karetek, jednostki policji i straży pożarnej.

Kwalifikacje wymagane na stanowisko dyspozytora medycznego

Dyspozytorzy medyczni to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, cechujące się silną chęcią pomocy innym oraz potrafiące działać pod presją czasu i w stresujących sytuacjach. Pracownicy ci muszą być rzetelnie wykształceni — co najmniej na poziomie ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu ratunkowego — oraz posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w jednej z jednostek ratownictwa medycznego, np. w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ile zarabiają dyspozytorzy?

Zarobki dyspozytorów zależą m.in. od branży, w której pracują, od tego jak duża jest firma, która ich zatrudnia oraz jaki jest jej zasięg działania. Wpływ na wynagrodzenia ma także wykształcenie, doświadczenie i staż pracy pracownika.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak wyznacza średnie zarobki dyspozytorów transportu w zależności od posiadanego przez nich doświadczenia:

 • młodszy specjalista — średnio 4,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • specjalista — średnio 5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • starszy specjalista — średnio 5,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Mediana przewidziana dla dyspozytorów medycznych wynosi natomiast 3,8 tys. zł brutto miesięcznie. Dyżurny ruchu kolejowego pobiera statystycznie 5,3 tys. zł brutto, natomiast dyspozytorzy lotniczy otrzymują od około 8 do 14 tys. zł brutto miesięcznie. Dyspozytorzy taxi opłacani są na średnim poziomie 3,3 - 4,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Oferty pracy dla każdego dyspozytora na GoWork.pl

Jeśli poszukujesz pracy stałej jako dyspozytor transportu lub innego rodzaju, najnowsze oferty pracy z całej Polski znajdziesz w serwisie GoWork.pl. Strona pozwala filtrować dostępne ogłoszenia pod kątem stanowiska lub nazwy poszukiwanej firmy, lokalizacji miejsca pracy, typu umowy, formy etatu oraz wielkości oczekiwanego wynagrodzenia.

Każdy użytkownik GoWork.pl ma także możliwość zapisywania wybranych ofert w prywatnym koszyku. Portal może również udostępnić rekruterom osobisty profil kandydata, dzięki czemu pokaże się on w środowisku poszukującym nowych pracowników.

Najistotniejszą zaletą GoWork.pl wydaje się jednak forum z opiniami o pracodawcach. Tysiące pracowników zamieszcza tu informacje o wysokości stawek, wymaganiach rekrutacyjnych, atmosferze pranującej w pracy itp. Taka wiedza pozwala wybrać tylko najlepszych pracodawców.