Nowe stanowiska pracy dla około 120 osób zapowiada firma John Deere, która zdecydowała się na otwarcie w Polsce europejskiego centrum. Pracodawca ten prowadzi rekrutację pracowników w Poznaniu, gdzie powstanie siedziba wspominanego Centrum Usług Biznesowych.

O pracodawcy

Marka John Deere jest znana w skali globalnej. To amerykański gigant, producent maszyn ciężkich, który ma swoje fabryki na całym świecie – nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w wielu krajach europejskich. W Polsce również zaznaczył swoją obecność. W Poznaniu stanęło Centrum Usług Biznesowych, które zostało powołane do życia w celu zarządzania europejskimi fabrykami.

O wyborze Poznania jako ostatecznej lokalizacji centrum zdecydowało wiele czynników. Były to między innymi: dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, mocna dywersyfikacja gospodarcza, połączenia kolejowe i drogowe z krajami Zachodu i Wschodu, a także dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami i uczelniami. Dzięki temu Polska stała się miejscem nowej, bardzo korzystnej inwestycji amerykańskiego lidera sprzętu rolniczego, firmy John Deere.

Praca dla specjalistów

Od końca 2017 roku trwa rekrutacja nowych pracowników do nowo otwieranego w Poznaniu Centrum Usług Biznesowych. Praca czeka przede wszystkim dla specjalistów, których w mieście nie brakuje. Rekrutacja jest w toku, a najbardziej poszukiwani są kandydaci, którzy mają wysokie umiejętności językowe. Dotyczą one znajomości języków angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Prócz tego poszukiwani są specjaliści-programiści oraz kandydaci ze specjalistyczną wiedzą w sektorze finansowym, usług komercyjnych i profesjonalnych, dotyczących m.in. usług wsparcia dla biznesu, usług HR, usług prawnych, badawczych i konsultingowych. Eksperci szacują, że w 2020 roku w tym sektorze usług biznesowych pracować będzie nawet 300 tys. osób.

Rekrutację do Centrum Usług Biznesowych John Deere w Poznaniu prowadzi się często w języku angielskim, dlatego już na wstępie weryfikowana jest u kandydatów znajomość języka obcego.

Otwarte 11 grudnia 2017 roku centrum John Deere jest drugą poważną inwestycją tej amerykańskiej firmy w Wielkopolsce. Warto zaznaczyć, że pierwszą było stworzenie centrum szkoleniowego i oddziału sprzedaży na Polskę w Tarnowie Podgórnym niedaleko Poznania.