Wszyscy pracownicy potrzebują informacji zwrotnej, chcą uczciwej oceny swojego działania, by móc ulepszać swoją pracę. Wiedzą, że jeśli wysłuchają jasnej i konstruktywnej informacji zwrotnych i podejmą działania, ich ogólna wydajność znacznie się poprawi. Skutkiem będzie poczucie docenienia, silniejsza pozycja, a w przyszłości być może awans. Dodatkowo przełoży się to bezpośrednio na ogólną satysfakcją i większą motywację do prac. Jednak wielu menedżerów czuje się nieswojo, udzielając informacji zwrotnej, stosuje więc podejście pasywne które, niestety może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Przekazywanie skutecznego feedbacku nie jest tak trudne ani bolesne, jak myślisz. Poniżej znajdziesz osiem wskazówek, dzięki którym będzie to pozytywne doświadczenie zarówno dla Ciebie, jak i Twojego pracownika.

 

Czym jest feedback?

Feedback to sformułowana w sposób nieoceniający, informacja zwrotna w zakresie własnych, bezpośrednich obserwacji zachowań lub wypowiedzi pracownika, udzielona w trakcie, lub bezpośrednio po zaistniałej sytuacji. Celem jej jest poprawa omawianych działań w przyszłości, a nie przekazanie subiektywnego wrażenia czy oceny. Ważne, aby udzielanie informacji zwrotnej stało się naturalnym elementem relacji biznesowej, dzięki czemu będzie ona odbierana jako normalny, codzienny element współpracy, ponieważ nagłe i nieoczekiwany feedback może być odebrane przez pracownika jako bezpośredni atak lub oskarżenie o brak kompetencji.

 

8 rad jak udzielać informacji zwrotnej pracownikowi:

  1. Bądź pozytywny – udzielając informacji zwrotnej, skoncentruj się na tym, co dana osoba robi dobrze, a nie tylko na tym, co może poprawić.
  2. Bądź opanowany – omawiając problem, miej emocje pod kontrolą, skoncentruj się na zachowaniu i działaniach, a nie na osobie.
  3. Bądź konkretny – podawaj jasne i namacalne przykłady omawianego zachowania jak  „Źle rozmawiasz z klientami” lub „Słyszę skargi na twoje podejście”.
  4. Bądź szybki – nie czekaj do corocznej oceny pracownika, im szybsza będzie informacja zwrotna danej sytuacji i zachowania, tym lepszy przekaz.
  5. Bądź pewny – zdarza się, że informacje zwrotna pochodzi z szybkiego osądu, aby unikając przekazywania jej w emocjach, zatrzymać się i zastanów czy masz jasność, dlaczego chcesz ją przekazać.
  6. Bądź neutralny – nie używaj feedbacku jako środka do przekazywania subiektywnych opinii na temat charakteru danej osoby, nie wykorzystuj go jako przykrywki do oceniania czy krytykowania.
  7. Bądź otwarty – poświęć trochę czasu na zaangażowanie pracownika i sprawdź, czy rozumie przekaz, niech to będzie rozmowa obustronna, skoncentruj się na partnerstwie, a nie tylko na „to jest to, co robisz źle” lub „to jest to, co musisz zmienić”.
  8. Bądź liderem – zanim udzielisz informacji zwrotnej upewnij się, że masz już autorytet, wiarygodność i zaufanie wśród swoich pracowników, bez tych trzech elementów  przyjęcie feedbacku i wprowadzenie go w życie może stać się niemożliwe.

 

Każdy z nas wie, że udzielanie informacji zwrotnej nie jest łatwym elementem procesu nauki, ale każde ćwiczenie czyni z nas mistrza. Powinniśmy pamiętać, że feedback jest świetnym motywatorem dla naszych pracowników, więc warto go stosować w codziennej współpracy. Świadomość Twojego zespołu, że w przypadku błędu udzielisz im konkretnej informacji, wsparcia i pomocy wzmocni pozytywną relacje, zaufanie oraz zwiększy zaangażowanie i efektywność pracy. Warto pamiętać, że każdy z nas uczy się na błędach!