Bezrobocie w Nowym Sączu na szczęście dla mieszkańców z miesiąca na miesiąc jest coraz mniejsze. Aktualne dane są bardzo optymistyczne, a liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w urzędach pracy sukcesywnie maleje. Czy rzeczywiście miasto ma się czym pochwalić? Jak procentowo prezentuje się bezrobocie w tym mieście? Zobacz szczegółowe statystyki dotyczące bezrobocia w Nowym Sączu w 2022 roku.

Nowy Sącz – bezrobocie w liczbach

Krajowy rynek pracy w 2021 roku musiał mierzyć się ze skutkami ekonomicznymi wywołanymi pandemią koronawirusa. Liczba osób bezrobotnych w 2020 roku wzrosła w całej Polsce, jednak obecnie, po niemal dwóch latach walki z pandemią widać poprawę sytuacji. Krajowa stopa bezrobocia z miesiąca na miesiąc maleje , a na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 5,4 proc. Porównując aktualne dane dotyczące bezrobocia w Nowym Sączu widać, że sytuacja w mieście jest na naprawdę dobrym poziomie. Obecnie stopa bezrobocia w województwie małopolskim wynosi 4,5 proc., a Nowy Sącz jest jednym z miast o najniższym wskaźniku bezrobocia w całym regionie. Pod koniec marca 2022 roku tylko w Krakowie procent osób bezrobotnych był niższy i to zaledwie o 0,4 proc. Czy rzeczywiście praca w Nowym Sączu jest na wyciągnięcie ręki?

Bezrobocie w Nowym Sączu 2022

Na jakim poziomie plasuje się w mieście bezrobocie? Nowy Sącz pod koniec marca 2022 roku zajął drugie miejsce w województwie małopolskim pod względem najniższej stopy bezrobocia. Pierwsze miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia zajął wspomniany już Kraków. Dane udostępnione przez oficjalną stronę rządową gov.pl wskazują, że w mieście bez pracy pozostaje 3,2 proc. ludzi, co w przeliczeniu na osoby daje nam 1499 mieszkańców. Rynek pracy w Nowym Sączu oferuje ciągle wiele ciekawych propozycji zatrudnienia na różnego rodzaju stanowiskach, a nowych ofert pracy pod koniec marca 2022 roku odnotowano aż 158. Jak więc można zauważyć, statystyki są bardzo optymistyczne, a zgodnie z prognozą specjalistów sytuacja z miesiąca na miesiąc ma być jeszcze lepsza.

Bezrobocie: Nowy Sącz i okolice

Choć dane dotyczące liczby osób bezrobotnych są bardzo korzystne dla samego Nowego Sącza, to jednak średnia dla całego powiatu nowosądeckiego prezentuje się już dużo gorzej. Najnowsze statystyki pokazują, że o ile społeczność omawianego miasta nie ma problemów z zatrudnieniem, to mieszkańcy pobliskich miejscowości niestety nie mogą znaleźć satysfakcjonującej posady w okolicy. Ile osób w powiecie pozostaje bez pracy i stałego dochodu? Stopa bezrobocia dla całego powiatu pod koniec marca 2022 roku wyniosła 7,8 proc., czyli aż o 4,6 proc. więcej niż w Nowym Sączu. W przeliczeniu na osoby, bezrobotnych w całym powiecie pozostaje aż 6165 mieszkańców.

Mimo że dane te są wyższe niż te dotyczące całego kraju (stopa bezrobocia dla Polski wynosi 5,4 proc.) i sytuacja osób bezrobotnych wciąż jest sporym problemem, to na szczęście dla mieszkańców Powiatowy Urząd Pracy zauważa, że sytuacja regularnie ulega poprawie, a liczba bezrobotnych w powiecie spada z każdym miesiącem. To już kolejny miesiąc z rzędu, w którym widoczne są spadki, co potwierdza trend spadkowy stopy bezrobocia w regionie. Kogo poszukują pracodawcy w Nowym Sączu? Na zatrudnienie mogą liczyć zarówno wykwalifikowani pracownicy fizyczni, jak i specjaliści z wyższym wykształceniem kierunkowym w poszczególnych zawodach.

Nowy Sącz – bezrobocie według urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy udostępnił dokument z analizą sytuacji na rynku pracy w kwietniu 2022 roku. Czym charakteryzuje się w Nowym Sączu bezrobocie? Dane zawarte w sprawozdaniu pokazują, że udział osób bez pracy w powiecie nowosądeckim wygląda następująco:

  • ogół bezrobotnych 6051,
  • kobiety wśród osób bezrobotnych 4100,
  • osoby do 30. roku życia 1670,
  • osoby z wykształceniem średnim i wyższym 3387,
  • osoby niepełnosprawne 279,
  • osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi 5208,
  • osoby długotrwale bezrobotne 3599,
  • osoby bez prawa do zasiłku 5324,
  • osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 776,
  • osoby zarejestrowane po raz kolejny 496.

Analiza dotyczy mieszkańców całego powiatu nowosądeckiego, a nie tylko miasta Nowy Sącz, jednak patrząc na statystyki bardzo dobrze widać, jakie grupy mają największy problem ze znalezieniem pracy w okolicy.

Bezrobocie w Nowym Sączu – perspektywy

Jakie perspektywy zatrudnienia oferuje mieszkańcom Nowy Sącz? Bezrobocie jest na stosunkowo niskim poziomie, a pracodawcy chętnie zatrudniają kolejne osoby do swoich firm i wystawiają z każdym miesiącem coraz więcej ofert pracy. Porównując stopę bezrobocia w Nowym Sączu widać, że w skali rok do roku liczba osób bezrobotnych zmalała z 1922 (kwiecień 2021 roku) do 1416 (kwiecień 2022 roku). To niezwykle optymistyczna informacja dla tych, którzy chcą rozpocząć poszukiwanie pracy w tym mieście i zamierzają rekrutować na najciekawsze oferty pracy w tej małopolskiej miejscowości.

Oceń artykuł
0/5 (0)