Wszystkie typy wywiadów rekrutacyjnych mają na celu wyłonienie najlepszych pracowników, którzy nie tylko odpowiadają kompetencjom twardym, ale także dokładnie sprawdzają się w zakresie kompetencji miękkich. Jedną z najbardziej skutecznych metod, która bada określone predyspozycje kandydatów w odniesieniu do przyszłego stanowiska jest wywiad kompetencyjny.

 

Co to jest wywiad kompetencyjny?

Kompetencje osobiste to połączenie wiedzy, umiejętności i osądu. Przykłady kompetencji mogą obejmować pracę zespołową, przywództwo lub podejmowanie decyzji. Wywiad oparty na kompetencjach sprawdza więc, czy kandydat ma dokładną wiedzę, umiejętności lub wartości, które są mu niezbędne do tego, aby był skuteczny w roli, do której aplikuje. Ta metoda bardzo różni się od nieformalnego stylu „poznajmy się”, który koncentruje się na osobowości kandydata, ponieważ  koncentruje się na ocenie dopasowania do kultury organizacyjnej i jej wartości. W wywiadzie opartym na kompetencjach pytania koncentrują się na ocenie mocnych i słabych stron kandydata w ramach kluczowych kompetencji, które powinien wnieść do organizacji. Następnie pozwala ocenić odpowiedzi na podstawie uzgodnionych kryteriów, aby stworzyć obiektywny obraz jego przydatności do danej roli.

Jak przygotować się do wywiadu kompetencyjnego?

Ważne jest, abyś miał absolutną jasność co do umiejętności, atrybutów, wiedzy i wartości, których potrzebujesz od kandydatów. Musisz więc opracować zestaw kryteriów wyboru, który pozwoli Ci porównywać ich w sposób uczciwy. Być może Twoja organizacja ma już stworzoną strukturę kompetencji i umiejętności dla poszczególnych członków zespołu, jeżeli nie, musisz zacząć od zera, przeanalizuj i zdecyduj, jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne do pracy na stanowisku, na które poszukujesz pracownika.

Lista umiejętności i kompetencje, która możesz Ci w tym pomóc:

 • Zdolność adaptacji
 • Komunikacja
 • Zarządzanie konfliktem
 • Kreatywność i innowacja
 • Zdecydowanie
 • Elastyczność
 • Niezależność
 • Przywództwo
 • Świadomość organizacyjna
 • Odporność i wytrwałość
 • Podejmowanie ryzyka
 • Wrażliwość na innych
 • Praca zespołowa
 • Świadomość handlowa
 • Rozwiązywanie problemów
 • Organizacja

Jakie pytania zadawać podczas wywiadu kompetencyjnego?

Po ustaleniu kryteriów wyboru nadszedł czas, aby sformułować pytania dotyczące każdej podstawowej kompetencji. Zastanów się dokładnie, jak zbudujesz każde z nich, i ułóż je w taki sposób, aby kandydat mógł podać konkretne przykłady. Pamiętaj, aby o nie dopytać, szczególnie kiedy ma on trudność w udzieleniu odpowiedzi. W rzeczywistości może to pomóc Ci sprawdzić, jak dobrze działa on pod presją i czy wykazuje się odpornością. Pamiętaj jednak, aby zachować zrównoważony oraz rozsądny ton i unikać koncentrowania się na negatywach.

Lista pytań w ramach niektórych kompetencji, która możesz Ci w tym pomóc:

 • Zdolność adaptacji:
  • Którą zmianę pracy uważasz za najtrudniejszą?
  • Powiedz nam o największej zmianie, z którą musiałeś sobie poradzić. Jak sobie z tym poradziłeś?
 • Świadomość organizacji:
  • W jaki sposób zapewniasz zgodność z polityką w obszarze odpowiedzialności?
  • Opowiedz nam o czasie, w którym naruszyłeś zasady firmy. Dlaczego to zrobiłeś i jak sobie z tym poradziłeś?
 • Komunikacja:
  • Opisz czas, w którym musiałeś zmotywować kogoś, kto był niechętny lub nie reagował.
  • Opisz sytuację, w której musiałeś wyjaśnić coś złożonego koledze lub klientowi. Jakie problemy napotkałeś i jak sobie z nimi poradziłeś?
  • Jaka jest najgorsza sytuacja komunikacyjna, jakiej doświadczyłeś?
  • Jak przygotowujesz się do ważnego spotkania?
  • Podaj przykład sytuacji, w której nie udało Ci się odpowiednio komunikować.
  • Zademonstruj, w jaki sposób różnicujesz podejście komunikacyjne do odbiorców, do których się zwracasz.
 • Słuchanie:
  • Podaj przykład, w którym twoje umiejętności słuchania okazały się kluczowe dla wyniku.
  • Opowiedz nam o czasie, w którym poproszono Cię o podsumowanie złożonych punktów.
  • Opowiedz nam o czasach, w których miałeś problem z koncentracją na odbiorcach. Jak sobie z tym poradziłeś?
  • Jakie miejsce odgrywa empatia w twojej pracy? Podaj przykład, w którym musiałeś okazać empatię.
  • Opisz sytuację, w której miałeś do czynienia ze trudnym klientem.
 • Zarządzanie konfliktem:
  • Opowiedz nam o czasach, w których czułeś, że konflikty lub różnice były pozytywną siłą napędową w Twojej organizacji. Jak poradzono sobie z konfliktem, aby zoptymalizować jego korzyści?
  • Opowiedz nam o czasie, w którym musiałeś poradzić sobie z konfliktem w zespole.
  • Opowiedz nam o sytuacji, w której konflikt doprowadził do negatywnego wyniku. Jak poradziłeś sobie z sytuacją i czego się z niej nauczyłeś?
  • Podaj przykład, w którym nie byłeś w stanie poradzić sobie z trudnym członkiem swojego zespołu.
 • Kreatywność i innowacja:
  • Opowiedz nam o projekcie lub sytuacji, w której uważasz, że konwencjonalne podejście nie byłoby odpowiednie. Jak opracowałeś nowe podejście i zarządzałeś nim? Z jakimi wyzwaniami się zmierzyłeś i jak sobie z nimi poradziłeś?
  • Opowiedz nam o sytuacji, w której zaufałeś swojemu zespołowi, że opracował nowe podejście do starego problemu. Jak zarządzałeś procesem?
  • Opowiedz nam o czasach, w których musiałeś przekonać starszego kolegę, że zmiana była konieczna. Co sprawiło, że pomyślałeś, że twoje nowe podejście będzie lepiej dostosowane.
 • Zdecydowanie:
  • Jaką wielką decyzję podjąłeś ostatnio. Jak sobie z tym poradziłeś?
  • Jak podjąłeś decyzję, że chcesz zmienić pracę?
  • Podaj przykład sytuacji, w której musiałeś opóźnić decyzję, aby zastanowić się nad sytuacją.
  • Jaką decyzję odkładałeś najdłużej? Dlaczego?
  • Kiedy ostatni raz odmówiłeś podjęcia decyzji? Daj nam przykład.

Jakie korzyści płyną z wywiadu kompetencyjnego?

Wywiad oparty na kompetencjach służy do precyzyjnej oceny, czy kandydat ma niezbędne umiejętności, wiedzę i wartości wymagane do spełnienia określonej funkcji w Twojej organizacji. Surowe kryteria selekcji  pomogą Ci jasno zidentyfikować kandydatów, którzy ich nie posiadają oraz wyeliminuje potrzebę polegania jedynie na przeczuciu. Ponadto stosowanie wywiadu kompetencyjnego pomaga również organizacji poprawić przejrzystość procesów rekrutacyjnych, obniżyć koszty i rotację pracowników oraz poprawić candidate experience.

 

 

Wywiad rekrutacyjny oparty na badaniu kompetencji kandydata to jedna z bardziej efektywnych technik. Pozwala poprzez zadawanie szeregu odpowiednich i dociekliwych pytań, dokładnie ocenić podane w CV umiejętności kandydata w odniesieniu do konkretnych sytuacjach. Na podstawie zdobytych informacji jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu określona postawa czy zachowania, reakcje i prezentowane wartości są zbieżne z naszymi oczekiwaniami, przyszłym stanowiskiem pracy i kulturą organizacyjną firmy.

 

 

 

 

Innymi artykułami z obszaru rekrutacji, które mogą okazać się pomocne w Twojej codziennej pracy: