rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Każda z osób prowadzących proces rekrutacyjny chce dokonać najlepszego wyboru przyszłego pracownika, tylko jak to zrobić!? Oczywiście całość procesu warto rozpocząć od stworzenia strategii zatrudnienia oraz dobrego planowania procesu rekrutacji. Kiedy już przygotujemy podstawy, pora skupić się na najważniejszym elemencie, jakim jest wywiad rekrutacyjny twarzą w twarz z kandydatami. Poznaj zatem rodzaje rozmów kwalifikacyjnych i zdecyduj, który z nich wybrać!

Czym jest wywiad rekrutacyjny?

Wywiad rekrutacyjny można zdefiniować jako dwukierunkową komunikację między kandydatem, a rekruterem wykorzystywaną w procesie oceny i selekcji, przeprowadzaną w celu zatrudnienia. Istnieją różne rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Wszystkie pomagają uzyskać niezbędne informacje dotyczące doświadczenia, umiejętności i wiedzy osoby aplikującej, wymaganych na danym stanowisku pracy oraz zweryfikować dopasowanie jej do rytmu zespołu i kultury organizacyjnej firmy. Wywiad kompetencyjny zapewnia także możliwość dostarczenia kandydatowi niezbędnych informacji na temat organizacji, jej wartości, misji i stylu zarządzania oraz przyszłych warunków pracy.

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: 6 typów

Wywiad rekrutacyjny swobodny

wywiad rekrutacyjny swobodny– wywiad rekrutacyjny swobodny z pewnością należy do najłatwiejszych rodzajów rozmowy kwalifikacyjnej. Jest to luźna rozmowa, w której zadawane są dość ogólne pytania biograficzne lub te związane z planami czy celami zawodowymi na przyszłość. Rekruter oddaje większą inicjatywę kandydatowi, który ma możliwość wypowiedzi bez żadnych ograniczeń. Wywiad rekrutacyjny jest pomocny szczególnie, gdy chcemy pomóc kandydatowi się otworzyć i nieco uspokoić nerwy. Pozwala on także lepiej poznać kandydata i zorientować się, czy np. liczy on także na inne oferty pracy.

Wywiad rekrutacyjny stresujący

stresujący wywiad rekrutacyjny– jest to celowa próba wytworzenia napięcia i nacisku w celu zaobserwowania, jak kandydat reaguje na stres i presję. Rekruter wybija kandydata z rytmu, przerywając mu w trakcie udzielenia odpowiedzi, krytykując jego opinię, zadając pytania w krótkich odstępach czasu i milcząc przez zbyt długi okres. Tego rodzaju rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana tylko po to, aby dowiedzieć się, jak kandydat zachowuje się w naprawdę trudnej sytuacji. Ten typ rozmów kwalifikacyjnych ma za zadanie dostarczyć rekruterowi informacji na temat tego, czy kandydat potrafi pracować pod presją czasu.

Wywiad rekrutacyjny ustrukturyzowany

rozmowy kwalifikacyjne rodzaje - wywiad ustrukturyzowanywywiad ustrukturyzowany to typ rozmowy kwalifikacyjnej, w której trakcie padają wcześniej jasno określone pytania ogólne i rozluźniające dla zbudowania relacji, następnie specyficzne dla danego pracodawcy, pozwalające ocenić kompetencje kandydata. Kolejnym etapem tego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej jest przedstawienie kandydatowi firmy i jej kultury oraz specyfiki danego stanowiska. Ważnym elementem jest również udzielenie odpowiedzi ze strony rekrutera na pytania kandydata.

Wywiad rekrutacyjny behawioralny

rodzaje rozmów kwalifikacyjnych - wywiad behawioralny– podczas tego rodzaju rozmów kwalifikacyjnych kandydat jest pytany o opisanie swoich reakcji i zachowań w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji w przeszłości. Taka rozmowa jest bardzo intensywna i angażująca dla obu stron procesu, ponieważ pytania bazują na prawdziwym życiu firmy i mogą być stale pogłębiane przez rekrutera, co wymusza szczere odpowiedzi na kandydacie. Do realizacji tego typu wywiadu może posłużyć nam metoda S.T.A.R., która doskonale sprawdza się w ocenie zachowań w poszczególnych (często trudnych) sytuacjach. Ten typ rozmów kwalifikacyjnych pozwoli lepiej poznać potencjalnego pracownika!

Wywiad rekrutacyjny kompetencyjny

wywiad rekrutacyjny– to wywiad rekrutacyjny, oparty na weryfikacji konkretnych kompetencji kandydata w odniesieniu do działań z jego przeszłości oraz rozważaniach nad ich konsekwencjami. Dzięki takiej strukturze pytań możemy wyciągnąć wnioski przewidujące postępowanie kandydata w przyszłości. To jeden z najczęściej stosowanych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych.

Wywiad rekrutacyjny Case Study

Case Study - wywiad rekrutacyjny– ten typ rozmów kwalifikacyjnych oparto na wymuszonej sytuacji, w której kandydat musi rozwiązać otrzymane zadanie, mające na celu weryfikację jego postępowania w przyszłej pracy. W zależności od specyfiki stanowiska może to być scenka odgrywana z rekruterem np. sprzedażowa lub obsługowa, zadanie księgowe lub płacowe, zadanie weryfikujące umiejętności techniczne i kreatywność kandydata. To jeden z najbardziej praktycznych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowa kwalifikacyjna – rodzaje. Praktyka

Zachęcamy Was do sprawdzenia w praktyce wymienionych wyżej rodzajów wywiadów rekrutacyjnych dla lepszego ich poznania. Ponadto warto pamiętać, że podczas jednej rozmowy o pracę możemy śmiało połączyć kilka wywiadów rekrutacyjnych np. kompetencyjny, behawioralny i typ case study.  Takie połączenie typów rozmów kwalifikacyjnych pozwoli to zbadać pełne spektrum zachowań, kompetencji i umiejętności kandydata w odniesieniu do przyszłych warunków pracy, tak aby cały proces zakończył się najlepszym wyborem dla Waszej organizacji.