CZE
02

Mężczyznom łatwiej o pracę w Rzeszowie

Rzeszów to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju. Prym wiodą branże lotnicza, farmaceutyczna i IT, a ponadto mnóstwo firm działa w obszarze produkcji sprzętu domowego, przemysłu spożywczego i maszynowego. Funkcjonują tu również 3 Specjalne Strefy Ekonomiczne. Dobra koniunktura daje mieszkańcom spore szanse na znalezienie zatrudnienia – ale głównie mężczyznom, kobiety są w znacznie trudniejszej sytuacji.

Kobiety częściej bez pracy w Rzeszowie

W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia w Rzeszowie wyniosła 6,8 proc. W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 7884 osób – zważywszy na to, że Rzeszów liczy ok. 190 tys. mieszkańców, jest to stosunkowo niewielka liczba. Oczywiście trzeba mieć przy tym na uwadze szarą strefę oraz to, że nie każdy, kto nie ma pracy w Rzeszowie, zgłasza się do wspomnianej powyżej instytucji. Z oficjalnych danych wynika, iż bez zatrudnienia w mieście pozostawało aż 4056 kobiet – należy przypuszczać, że w rzeczywistości ich liczba jest znacznie większa.

Sektor produkcyjny szuka pracowników

Oferty pracy w Rzeszowie oraz w całym województwie podkarpackim są częściej kierowane do mężczyzn. Nie mogą oni narzekać na brak propozycji – jak podkreślają specjaliści analizujący lokalny rynek pracy, zatrudnienia nie podejmują w gruncie rzeczy tylko ci, którzy po prostu nie chcą pracować. Panowie znajdują się w lepszym położeniu m.in. z tego względu, że najbardziej poszukiwani są pracownicy produkcyjni. Ponadto jest duże zapotrzebowanie na takich fachowców jak m.in. lakiernicy samochodowi, kamieniarze, kierowcy autobusów, kierownicy budowy, robotnicy budowlani, technicy budownictwa, inżynierowie elektrycy, mechanicy pojazdów samochodowych, tynkarze, murarze itp. Przedstawicielami wymienionych profesji są w znacznej większości przypadków mężczyźni.

Kobiety bez szans na zatrudnienie w Rzeszowie?

Kobietom jest trudniej odnaleźć się na rynku pracy w Rzeszowie, gdyż to przede wszystkim na nich spoczywają obowiązki związane z rodzicielstwem. Ponadto brakuje odgórnych rozwiązań w zakresie elastycznych form pracy. Czy to jednak oznacza, że panie są bez żadnych szans na zatrudnienie w Rzeszowie?

Spośród zawodów uznawanych tu za deficytowe, a częściej wykonywane przez kobiety, wymienia się m.in. następujące profesje: pielęgniarka, położna, fryzjerka, pracownik poczty, kosmetyczka, samodzielni księgowi itp. Warto zatem zastanowić się albo nad zmianą zawodu, albo nad rozwijaniem kwalifikacji i uzupełnianiem braków w umiejętnościach, co zwiększa szanse na otrzymanie posady.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.