O zawodzie pielęgniarki tak naprawdę wiemy niewiele, dopóki ktoś z naszych znajomych czy bliskich nie zdecyduje się na zatrudnienie w takim charakterze. Media z kolei bardzo dużo mówią o wielu niewypłacanych pielęgniarkom nadgodzinach. Jak jest jednak w rzeczywistości? Ile może pracować pielęgniarka i kto o tym decyduje?

Czas pracy określa ustawa

Takie osoby, jak właśnie na przykład pielęgniarka, czas pracy mają wyliczany na podstawie odpowiedniej ustawy – w tym wypadku decydującym dokumentem będzie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku. Kwestie, które nie są uregulowane za pomocą tego dokumentu, reguluje z kolei Kodeks Pracy oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 4 listopada 2003 roku.

Jakie są przyjęte normy?

Wymiar czasu pracy będzie ustalany w tym przypadku w zależności od miejsca zatrudnienia, będzie wynikało również z jej podstawowym wymiarem czasu pracy lub z jej dodatkowymi, pełnionymi przez nią dyżurami medycznymi, nie wliczanymi do całościowo pojmowanego czasu pracy. W podstawowej wersji czas pracy pielęgniarki nie może wynieść więcej niż 7 godzin oraz równe 35 minut na dobę, a także nie więcej w całym tygodniu niż 40 godzin. Możliwe jest jednak jej dwunastogodzinne przedłużenie, jeśli istnieją ku temu odpowiednie, uzasadnione powody, wymuszone na przykład organizacją racy czy rodzajem wykonywanych zadań. Harmonogramy oraz okresy rozliczeniowe powinny być sprawdzane co dwanaście tygodni i w takim odcinku czasu wszystkie godziny powinny się zgadzać zgodnie z przyjętymi zasadami. Oczywiście ów czas pracy zostaje obniżony jeśli pielęgniarka jest nieobecna i posiada usprawiedliwienie.