Zgodnie z Kodeksem pracy osoby pracujące w godzinach nocnych otrzymują specjalny dodatek. Jego wysokość uzależniona jest od aktualnej stawki minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta w tym roku wzrosła dwa razy, a więc zmieniła się także wysokość dodatku za pracę w nocy.

Wyższy dodatek za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy – jak jest obliczany?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do dodatku, jeśli wykonują swoje obowiązki służbowe w porze nocnej. Wbrew pozorom jego wysokość nie jest uzależniona od indywidualnej podstawy wynagrodzenia, ale od obowiązującej stawki minimalnej. Według art. 151 Kodeksu pracy:

„§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów”.

Stawka minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku wzrastała dwukrotnie. Od 1 stycznia była to kwota 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka nastąpiła 1 lipca 2023 roku, ustalając wynagrodzenie minimalne na poziomie 3600 zł brutto i to właśnie od tej kwoty naliczane są stawki dodatku za pracę w porze nocnej w kolejnych miesiącach.

Wysokość dodatku za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy obliczany jest na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak przy wyliczaniu stawki za godzinę należy wziąć pod uwagę liczbę dni w danym miesiącu. Dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy obejmującym pracę od poniedziałku do piątku można wyliczyć następujące kwoty:

  • wrzesień – 4,28 zł brutto za godzinę;
  • październik – 4,09 zł brutto za godzinę;
  • listopad – 4,50 zł brutto za godzinę;
  • grudzień – 4,74 zł brutto za godzinę.

Stawki te obowiązują dla wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko, czy rodzaj wykonywanej pracy. Od 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia dalej będzie wzrastać, a więc wpłynie to również na wyższą stawkę dodatku za pracę w nocy.

Kogo dotyczy praca w porze nocnej?

Według art. 151 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Ponadto w przypadku, gdy rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub kiedy co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, zatrudniony jest osobą pracującą w nocy. Jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych w porze nocnej, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Warto podkreślić, że praca w nocy nie może być wykonywana przez kobiety w ciąży, pracowników młodociani, a także pracowników opiekujący się dzieckiem do lat 4, gdy nie wyrażą na to zgody lub pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie mają odpowiedniego pozwolenia od lekarza.

Oceń artykuł
0/5 (0)