Choć w ostatnich latach rośnie świadomość o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, nadal jest to istotny problem społeczny mocno oddziałujący również na rynek pracy. W myśl powiedzenia: “lepiej zapobiegać, niż leczyć” sprawdzamy, jak podejmowanie wybranych inicjatyw i działań pracodawców może zmniejszyć pogłębiające się zjawiska wypalenia zawodowego.

Pracodawcy będą w coraz trudniejszej sytuacji. Stres w pracy jest czynnikiem, który coraz skuteczniej niszczy zdrowie psychiczne pracowników. Depresja czy wypalenie zawodowe dotyczy każdej branży – muszą mierzyć się z nimi nawet najlepsi. A co się stanie, jeśli z powodu problemów psychicznych zabraknie utalentowanych pracowników w firmie? Takiej sytuacji można uniknąć – jednym z przykładów jest podejmowanie inicjatyw wellbeingowych i działań CSR.

Współczesne wyzwania rynku pracy – wypalenie zawodowe

Czym jest wypalenie zawodowe? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to syndrom powstały w wyniku ciągłego stresu w miejscu pracy. Jego cechą charakterystyczną jest uczucie wyczerpania, zwiększony dystans psychiczny do wykonywanej pracy lub poczucie negatywizmu i cynizmu związane z wykonywaną pracą, a także zmniejszona skuteczność zawodowa. Brzmi znajomo? Dla wielu osób na pewno tak.

Badań, które potwierdzają, że coraz gorsza kondycja psychiczna pracowników, w tym również wypalenie zawodowe, to wciąż pogłębiający się problem, jest całe mnóstwo.

Według raportu „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowanego przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden aż 76% badanych pracowników wskazuje, że to stres w pracy jest przyczyną ich problemów psychicznych. Z kolei 7 na 10 ankietowanych wskazało, że miało pewne symptomy wypalenia zawodowego w ciągu ostatniego roku. Najczęstszymi objawami było wycieńczenie pracą (36%), brak przyjemności z wykonywanej pracy (35%) oraz też chęć jej zmiany (29%). Co ciekawe, najbardziej podatni na wypalenie zawodowe okazywali się pracownicy obejmujący stanowiska kierownicze (77%).

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zdecydował się na przeprowadzenie całego badania związanego z wypaleniem zawodowym. W najważniejszych wnioskach wskazano, że co piąty pracownik jest narażony na długotrwały stres, który wpływa na pojawienie się wypalenia zawodowego. Następnie co piąty menedżer i prawie co drugi pracownik wskazują, że doświadczyli wypalenia zawodowego. Tylko co czwarty z nich szukał pomocy specjalisty w takiej sytuacji. Nie było łatwo ją znaleźć, ponieważ badanie wykazało, że od 53% do 70% firm nie prowadzi żadnej polityki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Następnym przykładem jest raport “Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, czyli badanie wśród Pracodawców i Pracowników w ramach kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”. Płyną z niego podobne wnioski – 49,28% badanych czuje się zdecydowanie gorzej po pandemii. Z kolei wśród najczęstszych zaburzeń psychicznych dotyczących pracowników wymieniano wypalenie zawodowe (84,98%), depresję i inne zaburzenia nastroju (77,78%) oraz zaburzenia nerwicowe (59,05%). Przyczyną takich problemów według respondentów jest na ogół zbyt dużo stresu (59,05%), presja czasu (51,23%) oraz dużo zadań (48,05%).

W tym kontekście istotne jest także badanie „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” od Human Power z 2022 roku. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z publikacji jest fakt, że 8 na 10 osób stwierdziło, że odczuwa zmęczenie, a więcej niż co drugi wskazuje na brak siły na hobby, ćwiczenia czy spotkania z bliskimi. Co ważne, ponad 49% pracowników wyraziła chęć zmiany pracy, gdyby nowa firma prowadziła inicjatywy wellbeingowe na wyższym poziomie.

Badanie „Wellbeing w miejscu pracy” przeprowadzone przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie HearMe wskazuje, że nawet 80% pracowników odczuwa symptomy związane z pogarszającym się zdrowiem psychicznym. Ponad 34% respondentów stwierdza, że takie zaburzenia mają duży wpływ na spadek efektywności w pracy.

Z kolei w badaniu “Raport Trendów 2023 Wynagrodzenia i rynek pracy” od ManpowerGroup czytamy, że wypalenie zawodowe dla 12% badanych było powodem zmiany pracy. Warto podkreślić, że powodem podjęcia poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia ulokowanym na drugim miejscu tuż za wyższymi zarobkami (41%) były obowiązki, które nie odzwierciedlały oczekiwań ani zainteresowań pracowników. Znużenie swoją pracą, czy rutyna osłabia więzi z pracodawcą. 

Do podobnego wniosku można dojść, biorąc pod uwagę “Raport krajowy Randstad Employer Brand Research 2023”, gdzie na decyzję o odejściu w pracy również wpływa fakt, że praca nie łączy się z zainteresowaniami zatrudnionego (niewystarczające wyzwania, brak możliwości wykorzystania swoich umiejętności). Co więcej, jednym z pięciu najważniejszych czynników dla pracowników jest work-life balance.

Co można z tym zrobić?

Problemy zdrowotne pracowników to kwestia, której nie da się uniknąć. Pracodawcy nie mogą w kółko zwalniać najsłabszych i szukać na ich miejsce nowych kandydatów, ponieważ w wielu branżach po prostu ich brakuje.

Współczesne czasy wymagają od firm podejmowania określonych inicjatyw i działań odpowiadających na potrzeby pracowników. Jeśli ich zdrowie psychiczne cierpi, a dodatkowo nie odczuwają satysfakcji z wykonywanych zadań, nie mogą się rozwijać i nie są doceniani, po prostu odejdą, pozostawiając lukę, którą niełatwo jest zapełnić.

Ideą, która będzie w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem, jest zadbanie o wellbeing, czyli dobrostan pracownika, a także podejmowanie działań z zakresu CSR, które będą zgodne z wartościami i zainteresowaniami zatrudnionych.

Wellbeing pracowników

Wellbeing tłumaczony jest jako dobrostan. Chodzi o pewien stan odnoszący się do zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. Wellbeing wiąże się z odczuwaniem satysfakcji, spełnienia i komfortu. W tej sytuacji pracownik wykorzystuje swój potencjał, zna swoją wartość, umie radzić sobie ze stresem.

Idea ta leży w gestii zarówno pracowników, jak i samych pracodawców. Problemy psychiczne są ogromną przeszkodą w zdobywaniu coraz lepszych wyników firmy. Potwierdzeniem tego jest informacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), w której podkreślono, że zmęczenie pracowników wpływające na obniżenie ich produktywności kosztuje firmy 136,4 miliarda dolarów rocznie.

Wellbeing w pracy wynika z doświadczeń, z którymi zatrudniony ma do czynienia na co dzień. Rodzaje zadań, relacje ze współpracownikami, styl zarządzania – wszystko to kształtuje jego kondycję psychiczną i fizyczną.

Wellbeing traktuje potrzeby pracowników holistycznie, a więc pracodawca, który chce zadbać o realizację takich procesów, nie może jedynie skupiać się na kwestiach fizycznych np. zapewnienie wody i świeżych owoców, ale też na działaniach skierowanych na osiągnięcie komfortu psychicznego typu odpowiednie środowisko pracy, właściwa organizacja spotkań, nawyki związane z rozwiązywaniem konfliktów.

Przykładem inicjatyw wellbeingowych są benefity obejmujące pakiety badań profilaktycznych, dodatkowe dni wolne np. na wolontariat, spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia np. z psychologiem, dietetykiem lub masażystą, dofinansowanie zajęć sportowych, dostęp do platform szkoleniowych, czaty wsparcia.

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR to kolejny obszar, który niesie za sobą korzyści dla zdrowia psychicznego pracowników, jednocześnie wspierając działania wizerunkowe całej firmy.

Czym jest CSR? Jest to społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), czyli strategia zarządzania. Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwa w planowaniu swoich działań biorą pod uwagę interesy społeczne i ekologiczne. Firmy podejmują inwestycje związane z zasobami ludzkimi i ochroną środowiska, tworząc nie tylko pozytywny wizerunek marki oraz wspierając wzrost konkurencyjności, ale też kreując pewną przestrzeń dla pracowników do ich samorealizacji. Wprowadzenie do polityki firmy założeń CSR pomaga kształtować warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Takie działania mogą przybrać formę:

  • wsparcia pracowników np. pakiety kulturalne, edukacyjne i sportowe;
  • wsparcia społecznego np. sponsorowanie akcji charytatywnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  • wsparcia ochrony środowiska np. produkcja ekologiczna, stosowanie produktów nietoksycznych i ulegających biodegradacji.

Przedsiębiorstwa często łączą te obszary jednocześnie, tworząc zintegrowany plan działań CSR. Może polegać to na równoczesnym wspieraniu akcji charytatywnych, przeprowadzaniu recyklingu w firmie oraz zapewnieniu pracownikom opieki medycznej i szkoleń. 

Sposoby wspierania pracowników na przykładzie firmy GoWork

GoWork kieruje się wartościami, które w pełni oddają wizję dbałości o pracowników. Motywacją do działania jest przede wszystkim szacunek umożliwiający budowanie wzajemnego zaufania. GoWork jako pracodawca tworzy przestrzeń do uzyskania poczucia stabilizacji, a jednocześnie dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. W firmie codziennie dbamy o atmosferę, komunikację, swobodę w wyrażaniu własnej opinii. Praca z poczuciem misji i wychodzenie z własnymi inicjatywami nie tylko pozytywnie wpływa na relacje, ale też wzmacnia w pracownikach świadomość, jak ważną rolę odgrywają w zespole. Każdy sukces jest powodem do świętowania w całej firmie. 

Dbając o komfortowe warunki w ramach działań CSR i inicjatyw wellbeingu, GoWork prowadzi akcje mające na celu dbanie o satysfakcję pracowników i ich poczucie spełnienia przy realizacji przedsięwzięć, których niejednokrotnie sami są inicjatorami.

Wsparcie schroniska dla zwierząt “Na Paluchu”

Okres zimy jest szczególnie trudny dla osamotnionych zwierząt w schroniskach. Doskonale zdają sobie z tego sprawę pracownicy GoWork. 31 stycznia 2023 roku zespół Macieja Sałaty zorganizował akcję wsparcia schroniska “Na Paluchu”. Dzięki współpracy różnych działów pozyskano najpotrzebniejsze produkty. Sama akcja organizowana była w ramach integracji, dlatego pracownicy mogli zjednoczyć swoje działania w słusznym celu. To nie jedyna akcja GoWork wspierająca zwierzęta – do naszego zespołu zaliczają się bowiem mikruski myszate, które wspieramy w gdańskim ZOO.

Employer branding – budowanie marki pracodawcy

GoWork wie, jak ważną rolę w tworzeniu marki mają założenia employer brandingu. Mnóstwo korzyści płynących zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy sprawia, że w ramach działań z zakresu EB nasza firma podejmuje szereg inicjatyw wewnętrznych. Są to:

  • wyjazdy integracyjne;
  • szkolenia dla pracowników;
  • biuletyny firmowe;
  • podejmowanie akcji charytatywnych i zbiórek, np. na rzecz domu dziecka, czy schronisk dla zwierząt;
  • wewnętrzne konkursy z nagrodami (np. bilety do kina);
  • możliwości awansu.

Cechą charakterystyczną strategii GoWork jest inwestowanie w zasoby ludzkie. Regularne wyjścia integracyjne do restauracji, na kręgle, bilard i inne rozrywki pozwalają nie tylko odpocząć od rutyny, ale też ułatwiają komunikację, wzmacniając zaufanie między współpracownikami. Takie akcje pozwalają też zacieśnić więzi, dzięki którym łatwiej osiągać sukcesy naszych działów.

Kolejnym ważnym punktem w działaniu GoWork są szkolenia. To nie tylko czas podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, ale też sposób na integrację zespołową. Prowadzone szkolenia pozwalają wypracować swobodną, wewnętrzną komunikację, tworzyć dobre nawyki we współpracy czy opracować najlepsze sposoby rozwiązywania konfliktów.

Dla GoWork niezwykle istotne są założenia team buildingu. Działania podejmowane w tym zakresie pozwalają na uczenie się efektywnej współpracy z wykorzystaniem różnych kompetencji. Nabyte podczas gier i zabaw umiejętności, pracownicy mogą śmiało przenosić do środowiska zawodowego. To właśnie doskonale funkcjonująca w GoWork strategia team buildingu połączona z integracją sprawia, że zespoły wykazują wysoką skuteczność w swoim działaniu, regularnie osiągając nowe sukcesy.

Pracownicy w GoWork są doceniani za to, że po prostu.. są! Prezenty w postaci bluz i zestawów upominkowych, a także atrakcyjne nagrody do wygrania w konkursach są wyrazem podziękowania za dotychczasowy wkład w pracę całej firmy.

GoWork podążając za nowoczesnymi trendami, wprowadza w życie różne założenia wellbeingu, aby każdy z członków naszej załogi nie miał wątpliwości, że to odpowiednie miejsce właśnie dla niego.

Oceń artykuł
0/5 (0)