Dni wolne od pracy to ważne punkty na tle całego roku kalendarzowego. Znając wszystkie święta i dni regulowane przez odpowiednią ustawę, można łatwiej zaplanować urlop i wyjazdy na ferie lub na wakacje. Kalendarz rozpisany na dni wolne od pracy według miesięcy to niezbędny dodatek każdego pracownika i nie tylko! Sprawdź, kiedy brać wolne w 2023 i konkretne daty najbliższych świąt.

Ile jest dni wolnych od pracy w Polsce w 2023 roku

Każdy pracownik sprawdza co roku, kiedy przypadają święta i dni wolne od pracy w konkretnych miesiącach. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ dzięki tej wiedzy możliwe są tzw. „długie weekendy”, a także otrzymanie dodatkowego urlopu, jeśli święto wypada w sobotę. Warto sprawdzić kalendarz dni wolnych z poszczególnymi miesiącami. W które święta nie trzeba iść do pracy? Jakie dni wolne od pracy są w 2023 roku? Jak powinno wyglądać planowanie urlopów w 2023 roku uwzględniając święta? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule!

Dni wolne od pracy w Polsce

Dni wolne od pracy reguluje w Polsce ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku. Wymieniono w niej, że pracownikom przysługuje trzynaście ogólnopaństwowych świąt. Są to dni wolne od pracy (gdy święto wypada w okresie rozliczeniowym innym niż niedziela, upoważniają do przyznania dodatkowego urlopu). Jeśli chodzi o rok 2023, rozkład dni wygląda następująco:

 • 250 dni pracujących (50 tygodni pracy od poniedziałku do piątku),
 • 115 dni wolnych od pracy (suma dni wolnych wynikająca z połączenia weekendów i świąt, czyli dni ustawowo wolnych),
 • 10 dni ogólnopaństwowych świąt (mimo że pracownikom przysługuje 13 dni ustawowo wolnych, 3 święta wypadają w niedzielę, za które nie przysługuje dodatkowy dzień wolny).

Rozkład i liczba dni wolnych względem długości miesięcy pozwala stwierdzić, że najdłużej w 2023 roku trzeba będzie pracować w marcu (23 dni) oraz w październiku (22 dni). Z kolei święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia sprawiają, że najmniej dni pracujących będzie w kwietniu (19 dni) oraz w grudniu (19 dni). Pracowników powinny też interesować miesiące, w których nie ma dni ustawowo wolnych od pracy, gdzie ciężko będzie wydłużyć sobie urlop czy weekend. W 2023 należy do nich luty, marzec, lipiec, wrzesień oraz październik.

Jakie dni wolne i święta są w Polsce?

W Polsce mamy 13 dni wolnych ustawowo od pracy. Które to święta państwowe, a które kościelne? Czego dotyczą?

 1. Nowy Rok to międzynarodowe święto obchodzone zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Jednocześnie jest to także święto kościelne, czyli Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
 2. Święto Trzech Króli to Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli jedno z najstarszych świąt kościelnych nakazanych (obowiązkowych). W Polsce po długiej przerwie (od 1960 roku) uroczystość ta została wpisana na listę dni wolnych od pracy przez Bronisława Komorowskiego w ustawie z dnia 19 listopada 2010 roku.
 3. Wielkanoc, nazywana też Zmartwychwstaniem Pańskim, należy do najważniejszych świąt chrześcijańskich. Biorąc pod uwagę datę, jest to święto ruchome, ale obejmuje zawsze dwa dni – niedzielę oraz poniedziałek.
 4. Święto Pracy, inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności. Jest to święto państwowe i międzynarodowe. Powstało dla upamiętnienia strajków robotników w Chicago w 1886 roku, które zostały brutalnie tłumione.
 5. Święto Konstytucji 3 Maja to święto państwowe, które dniem wolnym od pracy zostało ustanowione w 1919 roku. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznawane za święto znacznie wcześniej, bo już 5 maja 1791 roku.
 6. Zielone Świątki to inaczej Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To święto zarówno chrześcijańskie, jak i państwowe. Pierwszy Dzień Zielonych Świątek jest ruchomy i wypada w różne dni tygodnia w zależności od danego roku.
 7. Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto kościelne nakazane. Dzień Bożego Ciała przypada na czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.
 8. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Pierwsze z nich to święto kościelne nakazane. Święto Wojska Polskiego jest państwowe, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Oba mają stałą datę, którą jest 15 sierpnia.
 9. Uroczystość Wszystkich Świętych należy do świąt kościelnych, upamiętniających pamięć o zmarłych. Ma stałą datę – 1 listopada.
 10. Narodowe Święto Niepodległości, czyli święto państwowe obchodzone na cześć odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku (zostało zniesione w 1945 roku i ponownie ustanowione w 1989 roku).
 11. Boże Narodzenie zalicza się do najważniejszych świąt chrześcijańskich. W pierwszy dzień, przypadający na 25 grudnia obchodzone jest narodzenie Jezusa. W drugi dzień świąt czczony jest św. Szczepan, czyli pierwszy męczennik.

Kiedy wypadają dni wolne od pracy w 2023 roku?

Planując urlopy i wyjazdy, trzeba wziąć pod uwagę konkretne daty wiążące się z przysługującymi pracownikom dniami wolnymi. Lista świąt w 2023 roku według dat:

 • 1 stycznia to Nowy Rok (święto występujące w niedzielę, a więc pracodawca nie przyznaje dodatkowego dnia wolnego).
 • 6 stycznia to Święto Trzech Króli (święto wypada w piątek, a więc jest okazją do uzyskania długiego weekendu),
 • 9 kwietnia to pierwszy dzień Wielkiej nocy (święto przypadające niedzielę, dlatego pracownik nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego),
 • 10 kwietnia to drugi dzień Wielkiej nocy, czyli Poniedziałek Wielkanocny (przypada w poniedziałek, a więc będzie to długi weekend świąteczny),
 • 1 maja to Święto Pracy (przypada na poniedziałek, dlatego jest dniem wolnym, które wydłuża weekend),
 • 3 maja to Święto Konstytucji 3 Maja (święto występujące we środę i wraz ze świętem 1 maja oraz jednym dniem urlopu pozwala uzyskać aż 5 dni wolnego),
 • 28 maja to Pierwszy Dzień Zielonych Świątek (święto przypadające na niedzielę, w związku z czym nie umożliwia uzyskania dodatkowego dnia wolnego),
 • 8 czerwca to Boże Ciało (uroczystość wypada we czwartek, a więc wraz z dodatkowym urlopem w piątek pozwala uzyskać 4-dniowy okres wolny od pracy),
 • 15 sierpnia to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego (święta te przypadają na wtorek, dlatego wraz z urlopem w poniedziałek można zdobyć kolejny okres 4-dniowego, długiego weekendu),
 • 1 listopada to Wszystkich Świętych (przypada na środę, dlatego nie umożliwia uzyskania dodatkowego wolnego od pracodawcy, ani nie wydłuża weekendu),
 • 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości (jest to jedyne święto w 2023 roku, dzięki któremu pracownik uzyskuje dodatkowy dzień wolny ze względu na sobotę),
 • 25 grudnia to pierwszy dzień Bożego Narodzenia (święto wypada w poniedziałek),
 • 26 grudnia to drugi dzień Bożego Narodzenia (święto, które wraz z pierwszym dniem Bożego Narodzenia wydłuża weekend i umożliwia uzyskanie 4 dni wolnych od pracy).

Daty te mają wpływ nie tylko na dni wolne, ale też na działalność handlową czy edukacyjną. Również te czynniki należy brać pod uwagę przy planowaniu urlopów według konkretnych dat świąt w Polsce w 2023 roku.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2023 roku – kiedy wypadają najważniejsze święta?

Aby lepiej zobrazować sobie rozkład dni wolnych i sprawdzić, które z nich dają podstawę do otrzymania dodatkowego urlopu, warto przejrzeć układ wszystkich miesięcy. Oto kalendarz dni wolnych w 2023 roku:

Kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce w 2023

Patrząc na rozmieszczenie dni wolnych od pracy, można wywnioskować, że w styczniu, kwietniu i grudniu można liczyć na „długi weekend”, a więc święta bezpośrednio przed lub po weekendzie. Warto wziąć wolne 14 sierpnia, aby wraz z sobotą i niedzielą w sumie zyskać 4 dni wolnego. Z kolei majówka w 2023 roku może być bardzo długa. Biorąc urlop 2, 4 i 5 maja można mieć aż 9 dni wolnych od pracy. Korzyścią dla pracownika w 2023 roku będzie także data Bożego Narodzenia, która wypada w poniedziałek i wtorek, przedłużając tym samym świąteczny wypoczynek.

Dni wolne od pracy w 2023 roku

Święto wypada w sobotę lub niedzielę – co wtedy?

Kiedy święto wypada w któryś dzień tygodnia, możemy często uzyskać dłuższy urlop lub weekend. A co jeśli sytuacja dotyczy soboty lub niedzieli? Tutaj na korzyść pracownika przemawia ustawa Kodeksu Pracy (od 8 października 2012 roku). Mówi ona o tym, że święto, które wypada w okresie rozliczeniowym (1,2,3,4 lub 12-miesięcznym) w innym dniu niż niedziela, pozwala obniżyć czas pracy o 8 godzin. Jeśli więc twój czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, oznacza to, że pracodawca ma wobec ciebie obowiązek – jeśli święto wypada w sobotę, pracownik otrzyma dodatkowy dzień wolny. Niestety prawo to nie przysługuje w przypadku niedzieli.

W 2023 roku tylko 11 listopada przypada na sobotę, dlatego na przełomie całego roku będzie przysługiwać pracownikom tylko jeden dzień w ramach rekompensaty. Święta z 1 stycznia, 9 kwietnia i 26 maja, które występują w niedziele, nie zobowiązują pracodawcy do udzielenia dodatkowego dnia.

Jeśli przysługuje nam dzień wolny od pracy, wynikający ze święta przypadającego na sobotę, pracodawca ustala jego termin. Może być on wybrany również przez pracownika. Ważne jest, aby ustalić datę dnia wolnego jeszcze przed końcem okresu rozliczeniowego (w którym wystąpiło dane święto).

Kto może pracować w dni wolne w 2023?

Kodeks pracy dokładnie reguluje zakres dni wolnych w Polsce, ale wskazuje również wyjątki. Są bowiem takie zawody i branże, w których dopuszcza się wykonywanie obowiązków względem pracodawcy w dni ustawowo wolne.

Praca w niedziele i święta jest uwzględniona, gdy wykonuje się ją od godziny 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 następnego dnia (wyjątkiem są inne godziny ustalone przez pracodawcę). Pracownik, idąc do pracy w niedzielę i święta powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny wybranym terminie lub uzyskać odpowiednie wynagrodzenie za dodatkowe 100% liczone względem każdej godziny pracy.

Kiedy można pracować w dni wolne, czyli niedziele i święta? Oto sytuacje, które wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy:

 • w razie prowadzenia akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, a także w sytuacji usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym i przy pracy zmianowej;
 • w razie prowadzenia niezbędnych remontów;
 • podczas pracy w transporcie i w komunikacji;
 • w przypadku pracy w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • podczas pilnowania mienia lub ochrony osób;
 • w przypadku pracy w rolnictwie i hodowli;
 • w trakcie wykonywania prac niezbędnych ze względu na ich użyteczność społeczną, a także codzienne potrzeby ludności, czyli: w zakładach zajmujących się usługami dla ludzkości, w branży hotelarskiej i gastronomicznej, w jednostkach gospodarki komunalnej oraz zakładach opieki zdrowotnej i podobnych placówkach służby zdrowia, gdzie znajdują się osoby potrzebujące całodobowej lub całodziennej opieki;
 • w przypadku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej świadczących całodobową opiekę;
 • podczas pracy jednostkach prowadzących działalność w obrębie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie systemu czasu pracy obejmującego jej wykonywanie wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • w trakcie wykonywania prac dotyczących świadczenia usług wykorzystujących środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519§ 1 Kodeksu pracy, są u niego dniami pracy lub zapewniających możliwość świadczenia ww. usług.

Praca w dni wolne, która dotyczy placówek handlowych, podlega pod inne regulacje niż ta, która określa ogólne zasady pracy w niedzielę i święta wskazane w Kodeksie pracy. Tutaj sytuacja związana jest z ograniczeniem handlu, a dokładniej pracą wykonywaną przez pracowników lub zatrudnionych.

Oceń artykuł
5/5 (1)