Kreatywność to taka cecha, którą posiada każdy z nas, ale w różnym stopniu zaawansowania. Zauważa się, że jej poziom jest największy w okresie dziecięcym i maleje z każdym następnym rokiem życia. Jako dzieci uwielbialiśmy wymyślać niestworzone historie i bujnie odpowiadać na pytania, na które nie znaliśmy wcale odpowiedzi. W życiu dorosłym zdolność ta zanika, a zamiast niej często pojawia się wstyd lub niewiedza. Czy kreatywność można pobudzać? Sprawdź, jak ją wyćwiczyć!

Kreatywność – definicja

Słowo „kreatywność” wywodzi się z łacińskiego terminu creare, zaś odpowiednikami są słowa z języka angielskiego mówiące o tworzeniu, twórcy. To pokazuje, że osoba kreatywna to taka, która posiada zdolność do tworzenia nowych rzeczy, stosownych rozwiązań, przedmiotów. Jest to proces umysłowy pociągający do powstawania nowych skojarzeń, pomysłów czy idei. Umiejętność twórczego myślenia często prowadzi do uzyskania oryginalnych i nieznanych do tej pory możliwości. Czemu służy? Dzięki twórczemu myśleniu można zaspokoić dotychczasowe potrzeby bądź wynaleźć innowacyjne rozwiązania, bez których nie będziemy potrafili się obejść w przyszłości. Warto też sprawdzić listę zawodów dla kreatywnych osób.

Co składa się na kreatywność?

 1. niezbędna jest wyobraźnia, aby dzięki niej uzyskać oryginalność i efektywność

 2. kreatywne działanie, które jest celowym zabiegiem, by osiągnąć pożądany rezultat

 3. nieznany dotąd wytwór jest owocem kreatywnego myślenia

 4. uzyskany efekt powinien być wartościowy

Trzy komponenty kreatywności

Aby osoba była kreatywna, potrzebne są trzy komponenty składające się na kreatywność. Co ważne, każdy z nas je posiada, ale w zależności od tego, w jakim natężeniu, tak różny możemy mieć poziom twórczego myślenia. Z czego zatem składa się kreatywność?

 • Wiedza

Jest to komponent niezwykle ważny, w skład którego wchodzi wiedza techniczna na dany temat, kwalifikacje intelektualne czy znajomość procedur. Bez tego nie byłoby możliwe wymyślanie nowych koncepcji czy rozwiązań, gdyż albo nie byłyby możliwe do zaprojektowania, albo zostałyby już wcześniej wymyślone.

 • Umiejętność

Mówiąc o umiejętności w przypadku kreatywności, zazwyczaj ma się na myśli umiejętność myślenia twórczego (zwanego również jako myślenie out of the box), które definiuje sposób podejścia do rozwiązania danego problemu. Takie twórcze myślenie pokazuje, jaki stosunek do tego mają ludzie oraz przedsiębiorstwa, i czy są elastyczni w takich procesach.

 • Motywacja

W tym przypadku należy zastosować podział na motywację zewnętrzną oraz wewnętrzną. Do bycia kreatywnym w warunkach zawodowych bardzo często mogą zachęcić jednostkę wszelkiego rodzaju środki pieniężne, czyli premie i nagrody oraz awanse. Jak łatwo wywnioskować, są to składowe motywacji zewnętrznej. W przypadku motywacji wewnętrznej mówimy zazwyczaj o indywidualnej pasji do danego tematu oraz własnej chęci do samodoskonalenia się. Co ważne, motywacja zewnętrzna zazwyczaj ma mniejszy wpływ na zaangażowanie i efekt końcowy niż motywacja wewnętrzna.

Twórczość a kreatywność – różnice

Często można zauważyć, że traktujemy słowo „twórczość” jako synonim do „kreatywności”. Jest to jednak myślenie prowadzące do wielu błędów i niejasności w rozumieniu powyższych pojęć. Dlaczego? Należy zauważyć dokładną różnicę między kreatywnością, która skupia się na wymyśleniu czegoś, a twórczością, która jest jej następstwem, mianowicie prowadzi do stworzenia dzieła.

Codzienna definicja kreatywności mówi o tym, że jest to jedynie potencjał do stworzenia czegokolwiek, ale bez konieczności powstania wytworu. Z tego też powodu może to być idea, pomysł czy zabawa. Z kolei w przypadku twórczości wytworzenie utworu jest konieczne, tak samo jak jego odbiór przez społeczeństwo. Zdolność tworzenia i postawa twórcza nie są zatem tożsame z kreatywnością.

Jakie są najważniejsze różnice między kreatywnością a twórczością?

 • kreatywność tyczy się jedynie cech dyspozycyjnych, zaś w przypadku twórczości mowa już o aktualizacyjności;

 • w przypadku kreatywności sam obszar tego terminu jest węższy, ponieważ dotyczy osoby i jej talentu, możliwości umysłowych, gdzie w twórczości mowa zarówno o osobie, jak i całym procesie twórczym;

 • o kreatywności mówimy zazwyczaj w przypadku zwykłych, codziennych spraw, co jest odmienne w przypadku twórczości, którą wykorzystujemy podczas rozmów o nauce, sztuce, życiu zawodowym;

 • kreatywność uznawana jest jedynie jako „twórczość niska”, ale kiedy mówimy o wybitnych dziełach kultury, wykorzystujemy w takich sytuacjach określenie „twórczość”.

Na podstawie powyższych można łatwo wywnioskować, że osobą kreatywną może być tak naprawdę każdy z nas, ale aby stać się jednostką twórczą, trzeba już przygotować, stworzyć jakieś dzieło, wytwór.

Czy można pobudzić kreatywność? Przegląd metod kreatywności

Jak już wiadomo, każdy z nas posiada zdolność do kreatywnego myślenia, ale jest ona rozwinięta w różnym stopniu. Czy w takim razie można ją w jakikolwiek sposób pobudzić? Dobra wiadomość jest taka, że jak najbardziej istnieje możliwość wyćwiczenia pomysłowości. Należy przy tym pamiętać o systematyczności w działaniu, zaangażowaniu oraz przestrzeganiu kilku ważnych zaleceń. Mowa tu przede wszystkim o pełnej relaksacji, odpoczynku i rozwiązaniu wszelkich kłopotliwych spraw życia prywatnego i zawodowego. Dzięki temu umysł będzie oczyszczony, co ułatwi bujanie w obłokach.

Do współczesnych metod pobudzania kreatywności można zaliczyć metody proste, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania oraz metody złożone, wieloetapowe, gdzie specjalistyczne przygotowanie jest już niezbędne.

Metody proste:

Metody złożone:

 • algorytm wynalazku,

 • analiza wartości,

 • synektyka Gordona.

Jak można rozbudzić kreatywność w codziennym życiu?

Aby pobudzić swoją kreatywność nie trzeba brać udziału w dedykowanych treningach, specjalistycznych sesjach czy bez reszty oddawać się literaturze psychologicznej. Wystarczy, że będziesz każdego dnia wprowadzać małe zmiany w swoim życiu, dzięki czemu już po pewnym czasie zauważysz namacalne efekty. Jak zatem w prosty sposób rozbudzić swoją kreatywność?

Przeznaczaj czas na swoje pasje i zainteresowania

Kiedy poświęcasz czas na swoje pasje i zainteresowania, wytwarzają się w Twoim ciele endorfiny, które są hormonami szczęścia, z kolei Ty sam czujesz się rozluźniony. Kreatywność to taka umiejętność, której nie da się do końca wyćwiczyć, jak np. przedmiotów ścisłych, ale umysł jest skłonniejszy do fantazjowania, kiedy jesteśmy szczęśliwi i zrelaksowani. Z tego też powodu należy jak najczęściej oddawać się swoim pasjom, które możesz również wykorzystać do przygotowania kreatywnego CV. Jeśli zaś lubisz swoją pracę, to jest to dodatkowy atut w rozwijaniu właśnie kreatywności.

Wysypiaj się i zdrowo się odżywiaj

Regularne i zdrowe posiłki oraz odpowiednia ilość snu są częstym zaleceniem w różnych kwestiach. W przypadku pobudzania kreatywności jest to szczególnie ważne, ponieważ niewyspany lub głodny człowiek będzie przeważnie skupiał się na znalezieniu pokarmu lub wolnej chwili na drzemkę w pracy. Z tego też powodu dobrze jest w trosce o rozwijanie kreatywności przeznaczyć 8 godzin dziennie na sen i na spożycie 5 pełnowartościowych posiłków. Kiedy już przyzwyczaisz swój organizm do takiego trybu życia możesz być pewny, że co rusz będą Ci wpadać do głowy ciekawe pomysły.

Staraj się wykonywać niektóre czynności inaczej niż do tej pory

O czym dokładniej mowa? Wiele czynności dnia codziennego wykonujemy niezmiennie od kilku czy nawet kilkunastu lat. Z tego też powodu większość z nich robimy po prostu bez większego zaangażowania czy zainteresowania. Nasz mózg zazwyczaj również nie przykłada większej wagi do takich czynności, co oznacza, że jest wtedy uśpiony. Aby rozbudzić kreatywność warto też pobudzać swój umysł i poznawać wszystko, co nowe. Jak więc to zrobić? Wróć do domu inną drogą, umyj zęby inną niż do tej pory ręką, spróbuj nowych smaków, posłuchaj muzyki z nieznanego dotąd gatunku, zacznij się uczyć nowego języka. To wszystko rozrusza Twój umysł i nabierze chęci nie tylko do poznawania, ale też do wymyślania.

Zadbaj o wysiłek fizyczny

Regularny ruch pobudza cały organizm do działania, co oznacza, że również rozrusza Twoją kreatywność. Możesz wykonywać wszystkie te sporty, które sprawiają Ci przyjemność. Podczas intensywnych i energicznych ćwiczeń raczej nie będziesz mógł się skupić na wymyślaniu oryginalnych rozwiązań, ale zapewne pojawią się one, kiedy Twoje tętno i oddech wrócą do normalnego rytmu. Zupełnie inaczej będzie podczas równomiernych, spokojnych ćwiczeń, kiedy będziesz mógł puścić swoje wodze fantazji i po prostu rozmyślać.

Dużo czytaj, a ewentualne przemyślenia staraj się ręcznie notować

Czytanie ma wiele ważnych zalet, a do najważniejszych można zaliczyć powiększanie zasobu słownictwa, poszerzanie horyzontów myślowych czy rozwijanie wyobraźni. Z tego też powodu, czytanie zdecydowanie pobudza kreatywność, bez względu na jej poziom zaawansowania. Co warto czytać? Tak naprawdę nie ma to większej różnicy. Mogą to być powieści, które lubisz, artykuły naukowe poszerzające Twoją wiedzę w danej dziedzinie czy też poradniki o różnorodnej tematyce. Wszystko to pomoże w wyćwiczeniu mózgu i tej konkretnej cechy. Jeśli poczujesz potrzebę zanotowania, postaraj się raczej notować ręcznie, niż pisać na klawiaturze. Dzięki takiej praktyce wykorzystasz jeszcze bardziej swoje szare komórki i intensywniej pobudzisz mózg do pracy.

Wprowadzaj niewielkie zmiany w swoim otoczeniu

Warto wziąć pod uwagę, że największym mordercą kreatywności jest rutyna – stale powtarzane obowiązki oraz to samo, niezmienne ułożenie mebli i przedmiotów otaczających Cię dookoła. Aby temu zaradzić, należy co jakiś czas poprzestawiać biurko, meble, ułożenie przedmiotów na pułkach czy nawet przesegregować książki. Zauważyłeś, że po takich zabiegach pomieszczenie wydaje się jakby odmienione, świeższe? Tak też reaguje Twój umysł, który po wprowadzeniu tych niewielkich zmian nabiera ochoty na wymyślanie interesujących pomysłów.

Cały czas poszerzaj swoją wiedzę

Jak już wiadomo, wiedza jest jednym z trzech głównych komponentów kreatywności. Z tego też powodu należy regularnie poszerzać swoją wiedzę z danej dziedziny, by z każdym dniem stawać się lepszym specjalistą. W tym przypadku nie warto skupiać się tylko na jednym źródle, ale należy czerpać wiedzę z wielu wiarygodnych źródeł. Należy też pamiętać, że często informacje zamieszczane w sieci nijak się mają z prawdą. Dlatego jeśli zależy Ci na sprawdzonych, szczegółowych informacjach, to lepiej wiedzy szukać w postaci podręczników lub poradników pisanych przez ekspertów z danej branży.

Wygospodaruj czas na łamigłówki i bujanie w obłokach

Postaraj się znaleźć w swoim napiętym grafiku chwili, kiedy będziesz mógł pozwolić sobie na bujanie w obłokach. Doskonałym zadaniem na pobudzenie kreatywności jest zwyczajne gdybanie „co by było, gdyby…”. Takie ćwiczenie pozwala jednocześnie na wymyślanie absurdalnej sytuacji i odpowiadanie w fantazyjny, nie zawsze logiczny sposób. Pamiętaj, że w przypadku kreatywności wszystkie chwyty są dozwolone, a każde następne ćwiczenie sprawia, że coraz bardziej przybliżasz się do osiągnięcia sukcesu.

Poświęcaj czas na testy na zbadanie kreatywności

Przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną często można się natknąć, że rekruterzy chcąc zbadać kreatywność czy myślenie dywergencyjne wykorzystują popularne testy. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś podczas wieczornego relaksu czy dłużącej się drogi powrotnej do domu puścił wodze fantazji i wykorzystał potencjał wspomnianych testów. Do najpopularniejszych należy wynajdywanie nowych zastosowań dla takich przedmiotów jak karta, długopis czy cegła. Innym pomocnym ćwiczeniem jest szukanie skojarzeń i podobieństw między odległymi od siebie przedmiotami, jak opona samochodowa i dziecięcy smoczek. Dzięki regularnym ćwiczeniom zauważysz, że poziom Twojej kreatywności znacznie wzrósł. Powodzenia!

Oceń artykuł
5/5 (1)