Wśród deficytowych zawodów w Płocku i okolicach wymienia się między innymi pracowników zatrudnionych w branży budowlanej, transportowej, oświatowej oraz służbie zdrowia. Jakie jeszcze zawody są poszukiwane w Płocku w 2022 roku? Sprawdź, kto nie będzie mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Kogo szukają pracodawcy w Płocku?

Aktualne oferty pracy w Płocku skierowane są w dużej mierze do pracowników fizycznych, osób poszukujących zatrudnienia przy produkcji, w branży logistycznej i transportowej. Czy można zaliczyć te profesje do deficytowych zawodów? Kogo poszukują pracodawcy w Płocku? Odpowiedzi na pytanie, kto ma największe szanse na zatrudnienie, warto szukać w analizach specjalistów. Badania, które przeprowadzili eksperci w ramach prognozy „Barometr Zawodów” w 2022 roku, wskazują, jakie zawody znajdują się na liście deficytowych. Ze względu na fakt, że wielu mieszkańców Płocka znajduje zatrudnienie także w okolicach miasta (tj. powiecie płockim, sierpeckim i gostynińskim), warto przeanalizować sytuację w całym regionie.

Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów wskazują, że wnioski, które można wysnuć, przeglądając oferty pracy, są trafne: poszukiwani są m.in. specjaliści z branży logistycznej i transportowej, a także pracownicy służby zdrowia, branży oświatowej i budowlanej. Sprawdźmy, kto jeszcze ma szanse na znalezienie pracy.

Poszukiwani specjaliści – Płock

Obecny rynek pracy w Płocku zdominowany jest przez PKN Orlen S.A., jednak zatrudnienie w mieście oraz jego najbliższych okolicach znajdą również przedstawiciele wielu innych zawodów. Poszukiwane zawody w Płocku to:

 • brukarze,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • krawcowe i pracownicy produkcji odzieży,
 • lekarze, pielęgniarki i położne
 • monterzy konstrukcji metalowych,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • spawacze,
 • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

Przy okazji warto tutaj wspomnieć, że w powiecie sierpeckim otworzono także magazyny logistyczne firmy DINO, co spowodowało znaczny wzrost zapotrzebowania na spedytorów, logistyków oraz magazynierów.

Jeśli chodzi o wyżej wymienione zawody, deficyt spowodowany jest głównie brakiem specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, wykształcenie i/lub uprawnienia. Pracodawcy z Płocka poszukują osób doświadczonych, a wielu kandydatów nie spełnia tych oczekiwań. W niektórych przypadkach deficyt pracowników spowodowany jest zbyt niskimi płacami na danym stanowisku i brakiem chętnych do pracy w zawodzie, a także faktem, że mieszkańcy Płocka i okolic wyjeżdżają w celach zarobkowych do większych miast lub za granicę, gdzie płace są wyższe.

Deficytowe zawody w Płocku i okolicach

Część osób, które nie znalazły się na liście poszukiwanych specjalistów w Płocku, może szukać zatrudnienia w okolicy. Kogo poszukują pracodawcy w okolicznych powiatach, tj. płockim, sierpeckim oraz gostynińskim? Zatrudnienie znajdą tu:

 • cieśle i stolarze budowlani,
 • farmaceuci,
 • elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy,
 • fizjoterapeuci i masażyści,
 • inżynierowie budownictwa,
 • operatorzy aparatury medycznej,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • pracownicy myjni, pralni i prasowalni (w szczególności prasowacze),
 • ratownicy medyczni.

Osoby borykające się z problemami ze znalezieniem pracy powinny skupić się na poszukiwaniu zatrudnienia w wymienionych zawodach. Konieczne może się jednak okazać przebranżowienie lub zdobycie dodatkowych kwalifikacji/kompetencji.

Kto może mieć problemy ze znalezieniem pracy?

Choć bezrobocie w Płocku jest wyższe niż w całej Polsce, większość mieszkańców nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Niekiedy większą trudność stanowi wręcz znalezienie osób chętnych oraz posiadających kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu.

Jednak poza deficytowymi zawodami w Płocku są również takie profesje, których przedstawiciele mogą mieć problem z zatrudnieniem. Zawody nadwyżkowe to:

 • ekonomiści,
 • inżynierowie inżynierii środowiska,
 • nauczyciele nauczania początkowego,
 • pedagodzy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • specjaliści administracji publicznej,
 • wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

W okolicach Płocka trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć również krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, specjaliści technologii żywności i żywienia.

Czynniki, które spowodowały, że zawody te są określane jako nadwyżkowe, to między innymi duży napływ osób wykształconych w danych profesjach przy braku nowych miejsc pracy.

Przedstawiciele niektórych profesji, choć nie są one zaliczane do nadwyżkowych, mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia przez brak kwalifikacji oraz istnienie szarej strefy (szczególnie w sektorze budowlanym), a także brak doświadczenia zawodowego. Spory odsetek pracodawców uzupełnia braki kadrowe, decydując się na zatrudnianie cudzoziemców – głównie pracowników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Oceń artykuł
0/5 (0)