Bezrobocie w Płocku jest na średnim poziomie. Mimo że statystyki są coraz korzystniejsze, to wielu mieszkańców nadal ma problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Czy to się wkrótce zmieni? Ile wynosi stopa bezrobocia w Płocku? Poznaj aktualne dane dotyczące miasta i powiatu płockiego.

Bezrobocie w Płocku na tle całego kraju

Krajowa stopa bezrobocia pod koniec czerwca 2022 roku wyniosła 4,9%. Jak w związku z tym plasuje się bezrobocie w Płocku na tle całej Polski? Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa zostawił trwały ślad zarówno na rynku pracy w Płocku, jak i w całej Polsce. Aktualna sytuacja związana z zatrudnieniem jest coraz lepsza, jednak wiele osób wciąż poszukuje pracy w Płocku. Najnowsze dane udostępnione przez gov.pl są optymistyczne, bowiem w comiesięcznym zestawieniu widać tendencję spadkową w liczbie osób bez pracy, a to daje nadzieję tym, którzy wciąż mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Obecnie stopa bezrobocia w Płocku wynosi 5,9% i cały czas maleje.

Bezrobocie: Płock i okolice

Na jakim poziomie plasuje się obecnie bezrobocie? Płock to miasto w województwie mazowieckim, gdzie liczba osób bez pracy jest na stosunkowo niskim poziomie w całym regionie. Czy podobnie jest w Płocku? Niestety aktualne dane dotyczące poziomu zatrudnienia w mieście i powiecie płockim odbiegają od średniej wojewódzkiej, która pod koniec czerwca wyniosła 4,3%. Mimo że region może poszczycić się dobrą kondycją rynku pracy, to dane pozyskane dla miasta i powiatu płockiego póki co odbiegają od wartości prezentowanych przez całe województwo.

Struktura bezrobocia w powiecie płockim

Dane udostępnione pod koniec maja 2022 roku wskazują, że bezrobocie w powiecie płockim nie jest na zadowalającym poziomie. Stopa dla powiatu wyniosła bowiem 9,9%, a to ponad dwukrotnie przekracza średnią wojewódzką. Dlaczego w powiecie tak wiele osób wciąż pozostaje bez pracy? Zasadniczy wpływ mają na to uwarunkowania społeczno-demograficzne oraz duża liczba wsi otaczających miasto, w których trudno znaleźć pracę. Porównując jednak aktualne dane z tymi z poprzednich miesięcy, widać regularny spadek liczby bezrobotnych mieszkańców Płocka. Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2022 roku wyglądała następująco:

 • styczeń – 6,3%,

 • luty – 6,3%,

 • marzec – 6,1%

 • kwiecień – 6,1%

 • maj – 6%.

 • czerwiec – 5,9%

To dobra prognoza na przyszłość, a zebrane dane pokazują, że płocki rynek pracy zmierza w dobrym kierunku. Czy oferty pracy w Płocku są coraz liczniejsze, a pracodawcy chcą zatrudniać mieszkańców miasta i okolic? Aktualne dane dla Płocka są optymistyczne.

Bezrobocie w Płocku w 2022 roku

Stopa bezrobocia w Płocku sukcesywnie maleje, a kolejne miesiące potwierdzają założenia z końca 2021 roku, w których władze miasta zapewniały o poprawie sytuacji na tutejszym rynku zatrudnienia. Dane udostępnione przez Miejski Urząd Pracy w Płocku wskazują, że w grudniu roku 2021 poziom bezrobocia w mieście wynosił 6%. Jak sytuacja wyglądała w poprzednich okresach? Statystyki udostępnione przez urząd potwierdzają poprawę stanu wśród osób bez pracy:

 • styczeń – 7,3%,

 • luty – 7,3%,

 • marzec – 7%,

 • kwiecień – 6,8%,

 • maj – 6,7%.

 • czerwiec – 6,6%

 • lipiec – 6,5%

 • sierpień – 6,4%

 • wrzesień – 6,3%

 • październik – 6,2%

 • listopad – 6%

 • grudzień – 6%

Kolejne miesiące powinny przynieść jeszcze większe spadki. Można przypuszczać, że lista poszukiwanych zawodów w Płocku jest w centrum uwagi osób zajmujących się pomocą w znalezieniu pracy. Miastu wciąż daleko do uzyskania wyniku zbliżonego do stopy bezrobocia w całym województwie mazowieckim, jednak działania podejmowane przez Urząd Pracy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, przynoszą efekty i są motywacją dla tych, którzy wciąż szukają zatrudnienia w mieście.

Oceń artykuł
0/5 (0)