Jednym z najważniejszych miast na Mazowszu jest Płock. Rynek pracy w historycznej stolicy województwa mazowieckiego zdominowany jest przez największego pracodawcę: PKN Orlen S.A. Czy pandemia COVID-19 wpłynęła lub zmieniła rynek pracy w Płocku? Sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.

Rynek pracy w powiecie płockim

Płock to miasto liczące 116 962 mieszkańców (stan na koniec 2021 roku). Miasto położone jest w odległości nieco ponad 100 km od Warszawy, jednak dojazd do stolicy zajmuje około dwóch godzin samochodem i trzech godzin komunikacją. To sprawia, że mieszkańcy częściej poszukują zatrudnienia w swoich rejonach, a pracy w Płocku nie brakuje.

Ludność z miasta i okolic kształci się w różnych kierunkach – na terenie Płocka działają cztery uczelnie wyższe. W ostatnich latach najwyższy odsetek osób planujących wkroczenie na rynek pracy w powiecie płockim wybiera Politechnikę.

Powiat płocki to miasto Płock oraz powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński. Autorzy publikacji „Wybrane cechy rynku pracy w subregionie płockim” zauważają, że w powiecie płockim ziemskim główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. W powiatach sierpeckim i gostynińskim są to z kolei: rolnictwo, przemysł, budownictwo i usługi.

Lokalne władze oraz Powiatowy Urząd Pracy zapewniają przedsiębiorcom dofinansowania miejsc pracy dla bezrobotnych, a osobom nieaktywnym zawodowo – różne formy wsparcia. Miasto chętnie wspiera mieszkańców, którzy planują otworzenie własnego biznesu. Pokolenie młodych przedsiębiorców chętnie wykorzystuje swoją pomysłowość i zaradność – korzystają ze wsparcia Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i uruchamiają start-upy.

Najważniejsze dane dotyczące rynku pracy w Płocku

Stopa bezrobocia w Płocku wynosi 6% (stan na maj 2022 roku). Dla porównania – w styczniu 2022 było to 6,3%. Sytuacja na płockim rynku pracy jest więc coraz lepsza. Najnowsze dane udostępnione przez portal gov.pl wskazują na spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych.

Zdecydowanie największym pracodawcą na rynku pracy w Płocku jest Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., który zatrudnia tysiące mieszkańców miasta. To sprawia, że zdecydowany prym w niespełna 120-tysięcznym mazowieckim mieście wiedzie przemysł paliwowo-energetyczny.

Powiatowy Urząd Pracy pomaga osobom bezrobotnym, organizując programy aktywizacyjne oraz oferując różnego rodzaju formy wsparcia. Miasto bada, kogo szukają pracodawcy w Płocku, a następnie stara się pomóc nieaktywnym zawodowo mieszkańcom w dopasowaniu się do rynku pracy: Płock 2022.

Płock: rynek pracy 2022

W aktualnej sytuacji na rynku pracy w Płocku poważnym problemem jest brak odpowiednich kandydatów, którzy mogliby zająć określone miejsca pracy. PUP stara się oferować bezrobotnym różne formy wsparcia, które mają pomóc im w dopasowaniu się do trendów na rynku pracy.

Płock stara się również przyciągać nowych inwestorów – miasto chce się rozwijać, a jego władze patrzą szczególnie przychylnym okiem na przedsiębiorców m.in. z branży turystycznej, motoryzacyjnej, odnawialnych źródeł energii, chemicznej, biotechnologicznej, IT i BPO.

Wśród zadań wymienionych w „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku” znajduje się m.in. wspieranie innowacji i technologii przez współpracę sektora biznesowego i naukowego oraz władz samorządowych. Prowadzona jest proinwestycyjna polityka gospodarcza, promuje się tworzenie nowych miejsc pracy. Władze miasta starają się także zwiększyć znaczenie szkolnictwa wyższego i rozwinąć system transportowy oraz wprowadzić innowacje w edukacji.

Sytuacja na rynku pracy w Płocku podczas pandemii

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które miało miejsce 31 maja 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, potwierdzono, że sytuacja na rynku pracy w Płocku mimo pandemii COVID-19 pozostała stabilna.

Jak zaznaczono, bezrobocie w Płocku utrzymało się na względnie stałym poziomie, a Powiatowy Urząd Pracy skorzystał ze środków krajowych oraz unijnych i przeznaczył je na aktywizację osób bezrobotnych oraz pomoc przedsiębiorcom.

Daniel Olender, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, podczas rozmowy z dziennikarzem radia Płock.fm zwrócił uwagę na fakt, że bezrobocie na koniec 2020 roku było tylko o 0,9 punktu procentowego wyższe niż na koniec 2019 roku – oznacza to zwiększenie się liczby bezrobotnych o ok. 530 osób. Podkreślił jednak, że sytuacja i tak była stabilna – głównie dzięki cierpliwości przedsiębiorców, którzy czekali na powrót do normalności (szczególnie przedstawicieli najbardziej poszkodowanych branż), oraz przywyknięciu społeczeństwa do stanu pandemii.

W 2020 roku pracodawcy poza Polakami zatrudniali m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi – łącznie ok. 8900 pracowników z innych krajów. W pierwszym kwartale 2021 roku zatrudniono natomiast ponad 4200 zagranicznych pracowników. Cudzoziemcy znaleźli pracę głównie w branży ogólnobudowlanej, jako pracownicy rolni, w sadownictwie i przy sprzątaniu.

Oceń artykuł
0/5 (0)