Urlop macierzyński daje gwarancję zachowania wynagrodzenia oraz miejsca zatrudnienia. Gdy opieka nad noworodkiem dobiega końca, część pracownic bierze pod uwagę odejście z pracy po macierzyńskim i znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Sprawdzamy, kiedy to zrobić i czy pracodawca może wypowiedzieć umowę po urlopie macierzyńskim.

wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy po porodzie, choć zgodnie z przepisami może zacząć z niego go wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. O ile w tym okresie bardzo trudno jest zwolnić pracownicę, o tyle po jego skończeniu może ona sama zainicjować zmianę pracy, składając wypowiedzenie. Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trakcie i po urlopie macierzyńskim? Co na to Kodeks pracy? Czy pracownica może złożyć powiedzenie o pracę już podczas urlopu macierzyńskiego?

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy po urlopie macierzyńskim? – pytanie do Eksperta GoWork

W komentarzu pod jednym z najchętniej czytanych artykułów na naszym Blogu pt. „Pracodawca nie chce podpisać wypowiedzenia – co robić?” (stanowiącego część cyklu „Pracodawca to nie Twój wróg”), nasza Czytelniczka napisała:

Czy jeśli urlop macierzyński przysługuje mi np do 10.07, to mogę złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3-miesięcznego z dniem np 10.06 tak, aby naliczał się ten okres (3 miesięcy) już od 1.07??? (jeśli przez te 10 dni lipca będę jeszcze na urlopie macierzyńskim)???
Pytam ponieważ (…) taka opcja byłaby dla mnie najbezpieczniejsza… Wówczas okres wypowiedzenia pokrywałby się z ilością zaległych dni urlopu wypoczynkowego… Mogłabym równocześnie złożyć wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy, aby był kontynuacją urlopu macierzyńskiego i wypowiedzenie? Możne te dwa pisma złożyć jednocześnie?
Jeśli złożę wypowiedzenie wraz z końcem urlopu macierzyńskiego, rozumiem, że sam pracodawca nie ma obowiązku wysłać mnie na cały zaległy urlop wypoczynkowy? A czy wówczas może nakazać mi powrót do pracy, jeśli mam dużo zaległego urlopu?
Proszę o odpowiedź
Dziękuję bardzo

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego

Czy można złożyć wypowiedzenie na urlopie macierzyńskim? Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim (poza określonymi wyjątkami), co jest związane z tzw. okresem ochronnym po macierzyńskim.

Zgodnie z zapisami artykułu, w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego oraz od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może nawet prowadzić przygotowań do wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem.

Tym, na co warto zwrócić w tym miejscu szczególną uwagę, jest to, że pracodawca nie ma prawa nie tylko wypowiedzieć umowy (czyli jednostronnie zdecydować o zakończeniu współpracy), ale również rozwiązać umowy (do którego może dojść również wskutek obustronnej decyzji, czyli rozwiązania umowy za porozumieniem stron).

Oznacza to, że pracodawca nie może również zwolnić pracownicy w ciąży za porozumieniem stron, do którego miałoby dojść z jego inicjatywy – może się to stać wyłącznie w sytuacji, gdy to ona zainicjuje zakończenie współpracy. Po stronie pracownicy możliwe jest więc złożenie wypowiedzenia po urlopie macierzyńskim wcześniej, tj. jeszcze w trakcie jego trwania tak, aby okres wypowiedzenia zaczął obowiązywać jeszcze w okresie trwania tegoż urlopu.

Tak zwana „szczególna ochrona” kobiety w ciąży jest przywilejem, a nie obowiązkiem pracownicy – może ona więc z niej zrezygnować i wypowiedzieć umowę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, co podkreśla określone w art. 10 i 11 Kodeksu pracy prawo do wyboru pracy i swobody nawiązania stosunku pracy.

Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego?

Na ogół firma nie może więc rozwiązać stosunku pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego, jednak jest to dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim jest możliwe tylko w dwóch przypadkach – w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Konieczne w wypowiedzeniu umowy jest podanie przyczyny, a w przypadku braku możliwości zapewnienia innego zatrudnienia, zatrudnionej należą się stosowne świadczenia.


Sprawdź również:


wypowiedzenie umowy po urlopie macierzyńskim

Wypowiedzenie umowy o pracę po urlopie macierzyńskim – kiedy złożyć je najwcześniej?

Jeżeli pracownica chciałaby jak najszybciej odejść z pracy po urlopie macierzyńskim, to może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w dowolnym momencie urlopu macierzyńskiego – wówczas urlop macierzyński zakończy się wraz z okresem trwania wypowiedzenia.


Myślisz o zmianie pracy? Zajrzyj do naszej zakładki z ofertami pracy we Wrocławiu!


Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim a wypowiedzenie

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Oznacza to, że pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy tuż po formalnym powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, nawet bez konieczności fizycznego powrotu do pracy.

Złożenie wypowiedzenia po urlopie macierzyńskim wraz z wnioskiem urlopowym – przepisy

Nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć wypowiedzenie umowy o pracę po urlopie macierzyńskim wraz z wnioskiem o urlop wypoczynkowy. Nie obowiązuje tutaj regulacja wynikająca z art. 41 Kodeksu pracy, zgodnie z którą nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie, bowiem w takiej sytuacji z inicjatywą rozwiązania umowy wychodzi pracownik.

Urlop wypoczynkowy a wypowiedzenie umowy o pracę po macierzyńskim

Jeżeli zatem pracownica złoży wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony po urlopie macierzyńskim wraz z wnioskiem urlopowym, to nie ma przeszkód, by okres wypowiedzenia i wliczony w niego czas urlopu stanowiły bezpośrednią kontynuację urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem jednak jest zgoda pracodawcy na udzielenie kobiecie w okresie wypowiedzenia umowy o pracy po macierzyńskim urlopu, który nabyła w danym roku kalendarzowym. W myśl bowiem art. 167[1] Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Takie zastosowanie jednakże nie dotyczy urlopu zaległego, za który – jeśli niemożliwe jest jego wykorzystanie – przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Odpowiadając na pytanie postawione przez naszą Czytelniczkę, pracownica wypowiadająca umowę po macierzyńskim ma obowiązek wykorzystać przysługujący jej urlop wypoczynkowy, który nabyła w danym roku, jeżeli pracodawca jej go udzieli. Jeżeli nie, to przysługuje jej ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca może, ale nie musi „wysłać” ją na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim (ale wyłącznie ten, do którego nabyła prawo w danym roku), zaś za urlop zaległy, jeżeli nie może zostać wykorzystany, przysługuje wyłącznie ekwiwalent pieniężny.


Może Cię zainteresować także:


wypowiedzenie umowy a urlop macierzyński

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę po urlopie macierzyńskim?

Skoro do wypowiedzenia umowy po urlopie macierzyńskim może dojść z inicjatywy pracownika, czy jest to możliwe ze strony pracodawcy? Okazuje się, że tak, ponieważ okres ochronny dotyczy tylko przebywania na urlopie macierzyńskim. Z drugiej strony pracodawcę czekają tu jednak pewne ograniczenia.

Może się okazać, że powrót po zakończeniu urlopu macierzyńskiego będzie utrudniony, ponieważ firma zatrudniła na dotychczasowym stanowisku nową osobę. Pracodawca może teoretycznie rozwiązać umowę, jednak tutaj też obowiązuje pewna ochrona stanowiska pracy.

Jego obowiązkiem jest przycięcie do pracy pracownicy po urlopie macierzyńskim, jednak w przypadku braku dotychczasowego stanowiska pracy, pracodawca musi umożliwić takiej osobie zatrudnienie na stanowisku równorzędnym, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Warunki pracy, w tym również wynagrodzenie powinno być nie mniej korzystne niż przed urlopem. Jeżeli jednak pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy odpowiadające jego kwalifikacjom, może zdecydować się na rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę po urlopie rodzicielskim

W przypadku urlopu rodzicielskiego stosuje się przepisy związane z udzieleniem urlopu wychowawczego. To oznacza, że pracodawca nie może zwolnić pracownika nawet przez 12 miesięcy od momentu powrotu do pracy z urlopu rodzicielskiego.

W tym przypadku ma zastosowanie art. 186⁸, który brzmi następująco:

„§  1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy”.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest możliwe wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy oraz pojawienia się przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Oceń artykuł
5/5 (1)