Wolf System Sp. z o.o.

2 Dodaj merytoryczną opinię
Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?

 

Gdy specyfika stanowiska pracy tego wymaga, Kandydat może zostać poproszony
o wypełnienie testu wiedzy lub rozwiązanie zadania (studium przypadku itp.). Nierzadko się zdarza, że posiłkujemy się narzędziami rekrutacyjnymi, które ułatwiają nam dokonać rzetelnej i obiektywnej oceny Kandydata.

Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji i wyboru Kandydata do pracy jest bezpośredni Przełożony. W spotkaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć Wiceprezes Zarządu lub dodatkowa osoba, z którą będziesz na co dzień współpracował. Wstępnie wybranym Kandydatom dajemy możliwość, by zobaczyli firmę od wewnątrz, przyszłe stanowisko pracy, ludzi tworzących markę Wolf, pokażemy jakie panują u nas zwyczaje, reguły i zasady wpływające na atmosferę oraz komunikację w miejscu pracy. O pozytywnym przejściu całego procesu rekrutacji zostaniesz poinformowany telefonicznie bądź w czasie ostatniego spotkania rekrutacyjnego.

A co dalej?

Wiemy jak bardzo Kandydaci cenią sobie informację zwrotną na temat przebiegu etapu rekrutacji, dlatego staramy się na bieżąco informować o dalszych poczynionych krokach. Jeśli czujesz, że mógłbyś pasować do naszego zespołu, a z jakiegoś powodu nie zostałeś zakwalifikowany do dalszej części procesu, to pamiętaj, że mogą pojawić się inne propozycje w naszej firmie, z których warto w przyszłości skorzystać i spróbować na nowo swoich sił.

 

www.wolfsystem.pl

 
Wolf System Sp. z o.o.