Sytuacja na rynku pracy w Opolu i w powiecie opolskim jest bardzo dobra, zwłaszcza dla pracowników. Problemy miewają jednak pracodawcy, którzy często zgłaszają, że ich oferty pozostają przez wiele tygodni bez odpowiedzi. Jak przedstawiają się statystyki bezrobocia w Opolu i jakie są perspektywy na przyszłość?

Bezrobocie spada

W lipcu 2017 roku bezrobocie w Opolu wynosiło zaledwie 4,7 proc., a w powiecie opolskim było wyższe – 7,9 proc. stopy bezrobocia. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wynika, że bez zatrudnienia pozostawało w sumie o 52 osoby więcej niż w czerwcu. Obserwujemy więc nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w tym mieście, który nie wpływa w sposób zdecydowany na ogólną stopę bezrobocia. 

W czerwcu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Opolu wynosiła 4,6 proc. i była najniższa od grudnia 2008 roku, kiedy notowano bezrobocie w Opolu na poziomie zaledwie 4,4 proc. Zaś w czerwcu bieżącego roku w powiecie notowano bezrobocie w wysokości 7,9 proc., a ostatni raz taki wynik powiat opolski  osiągnął w listopadzie 2008 roku. Na tle bezrobocia w Polsce, które wynosiło w lipcu 2017 roku 7,1 proc., tyle samo co w czerwcu, wyniki dla Opola i regionu opolskiego prezentowały się bardzo dobrze. Widać, że urząd pracy skutecznie walczy z bezrobociem, co odzwierciedla malejąca stopa bezrobocia.

Struktura bezrobocia w Opolu

Obecnie w Opolu mieszka około 6,5 tys. osób, które bezskutecznie poszukują pracy albo są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy tylko dla zapewnienia sobie ubezpieczenia, nie myślą jednak o aktywizacji zawodowej. Urzędnicy podkreślają, że osoby zdeterminowane w poszukiwaniach pracy stosunkowo szybko przestają być bezrobotne. Oczywiście nie znajdują profesji idealnej, często muszą się przekwalifikować , jednak nie pozostają na utrzymaniu państwa. Aktualną stopę bezrobocia na poziomie 4,7 proc. tworzy przede wszystkim tzw. bezrobocie strukturalne, czyli osoby wymagające co prawda pomocy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ale w nieco innej formie. 

Najliczniejszą grupę spośród puli osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu stanowią długotrwale bezrobotni. W samym mieście jest ich 1700, a w powiecie opolskim niewiele mniej – 1600 osób.  Spośród nich większość to kobiety, ale PUP w Opolu ma nadzieję, że aktualnie wprowadzany regionalny program pomocowy pozwoli na ich aktywizację.