Prognozy zapotrzebowania na przedstawicieli zawodów wskazują, że w Opolu na czele listy deficytowych profesji znaleźli się kierowcy. Wojewódzki Urząd Pracy w tym mieście informuje o wielu innych dziedzinach, w których przedsiębiorcy poszukują kandydatów do pracy.

Brakuje kierowców i nie tylko

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wskazuje na podstawie badania „Barometr zawodów 2017”, że na lokalnym rynku brakuje kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Pracodawcy chętnie zatrudnią osoby posiadające pełne i aktualnie potwierdzone uprawnienia. 

W grupie zawodów deficytowych w Opolu znalazły się również takie profesje, jak: fryzjer, grafik komputerowy, pracownik produkcji odzieży, krawiec, opiekun osoby starszej lub osoby niepełnosprawnej czy piekarz.

WUP w Opolu podkreśla, że do końca 2017 roku pracodawcy będą poszukiwać zarówno specjalistów, techników, jak i pracowników niższego szczebla. Chętnie zatrudnią sprzątaczki, dozorców, portierów czy pomoce kuchenne, ale także specjalistów ds. organizacji produkcji, marketingu, sprzedaży oraz rynku nieruchomości.

Dla poszczególnych pracodawców za każdym razem przy poszukiwaniu kandydatów kluczowe jest to, aby mieli oni pożądane umiejętności, a na stanowiskach specjalistycznych konieczne jest także posiadanie przez nich odpowiednich kwalifikacji.

Nadwyżki ekonomistów

Na opolskim rynku pracy wyraźnie widoczna jest nadwyżka ekonomistów. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zgłaszają się tłumnie absolwenci techników ekonomicznych oraz osoby z wykształceniem wyższym również tej w samej dziedzinie. Niemożliwe jest, aby aż tyle osób znalazło pracę. Tylko nielicznym się to udaje, a zdecydowanie częściej bezrobotni znajdują w końcu zatrudnienie poza wyuczonym zawodem.

Wśród nadwyżkowych profesji w województwie opolskim wymienia się również pracowników poczty, socjologów, prawników, mundurowych, nauczycieli czy specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych. Specjaliści takich dziedzin będą w najbliższym czasie mieć największe problemy ze zdobyciem zatrudnienia.

Na terenie miasta Opole nikłe szanse na znalezienie pracy mają pracownicy oświaty i specjalizujący się w zawodach administracyjno-biurowych, więcej jest bowiem chętnych do podjęcia pracy niż wolnych stanowisk.