Gospodarka morska odgrywa w kontekście rozwoju Gdyni bardzo ważną rolę. Właśnie tutaj znajduje się drugi pod względem przeładunków port morski w Polsce oraz siedziba wielu firm z branży, która przeżywa obecnie kryzys. Z czego on wynika i jakie rozwiązania są potrzebne, aby się z nim skutecznie uporać?

Brak kadr poważnym problemem sektora morskiego w Gdyni

Bezrobocie w Gdyni jest niskie – wynosi tylko 3,8 proc. Wydawać by się zatem mogło, że każdy, kto szuka pracy w Gdyni, znajduje ją bez większych problemów. Jednakże w rzeczywistości sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Branża morska zapewnia w całym Trójmieście mnóstwo etatów, ale przedsiębiorcy coraz częściej narzekają na brak wykwalifikowanych kadr. Związane z tym zagadnienia były niedawno omawiane podczas konferencji „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – wyzwania, bariery, oczekiwania” zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Zmiany w systemie edukacji są niezbędne

Przedsiębiorcy reprezentujący sektor morski w Gdyni podkreślają, iż odpowiedzialność za zaistniały stan rzecz ponosi w głównej mierze system edukacji w Polsce. Przez szereg lat doszło do poważnych zaniedbań w obszarze szkolnictwa zawodowego. Konieczne są zatem zmiany, dzięki którym oferta edukacyjna będzie adekwatna do realnych potrzeb współczesnej gospodarki morskiej. Należy pamiętać, iż branża ta nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe specjalizacje jak np. stocznie jachtowe oraz wdrażane są nowoczesne, innowacyjne rozwiązania wymagające fachowej obsługi. Zdecydowanie najlepszą opcją jest połączenie zdobywania wiedzy teoretycznej z praktyką, przy czym pracodawcy z Gdyni są gotowi przystąpić do współpracy w tym zakresie.

Duże znaczenie ma również kształcenie kadry średniego szczebla – czyli mistrzów. Niektóre firmy z myślą o nich uruchomiły programy stażowe, w ramach których chętni odbywają płatne staże. Pomysł jest dobry, lecz nie wszystkich pracodawców stać na niego – w przypadku małych i średnich firm na przeszkodzie stoi nie tylko brak stosownych środków finansowych, ale i warunków do organizowania praktyk.

Konieczne jest tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości

Pomimo tego, iż praca w Gdyni w sektorze morskim jest atrakcyjna finansowo, wielu fachowców wyjeżdża z Polski i podejmuje zatrudnienie w innych krajach, gdzie mogą liczyć na znacznie wyższe uposażenie. Ważne jest więc to, by tworzyć w Gdyni miejsca pracy wysokiej jakości. Pracowników należy wynagradzać adekwatnie do posiadanych przez nich kwalifikacji, a przy tym warto inwestować w ich rozwój zawodowy.