W całej Polsce karę pozbawienia wolności odsiaduje wiele osób. Mają one wyroki obejmujące nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i perspektywę starzenia się w czterech ścianach celi. Mogą to zmienić dzięki szansie na zatrudnienie, którą otrzymują m.in. więźniowie w Zabrzu.

Zachęty do zatrudnienia skazanych

Za sprawą zachęt śląskiej służby więziennej, 60 firm i samorządów ze Śląska zdecydowało się na zatrudnienie osób osadzonych w zakładach karnych i w aresztach śledczych. Łącznie do pracy, każdego dnia idzie około 2,8 tys. więźniów ze śląskich zakładów. Dzięki temu mają szansę na zdobycie zawodu, bycie pożytecznym dla społeczeństwa oraz na resocjalizację. Skazani uczą się dyscypliny, a przedsiębiorcy decydujący się na ich zatrudnienie mogą liczyć na atrakcyjne ulgi finansowe. Pracę w zakładach karnych m.in. w Zabrzu, można dostać za dobre sprawowanie. Więźniowie rywalizują o etaty, co pozwala im się oderwać od smutnego życia w zakładzie. Wychodzą poza mury więzienia i mogą przez 8 godzin dziennie poczuć się normalnie. Później wracają do swoich cel, a wypłatę otrzymują na konto. Są również prace nieodpłatne, na które również nie brakuje chętnych.

Aktywizacja skazanych w śląskich więzieniach

Śląska służba więzienna realizuje „Rządowy program pracy więźniów” i w ciągu kilku ostatnich miesięcy podpisała aż 60 umów z firmami i samorządami, gotowymi zatrudniać skazanych. Więźniowie pracują w branży spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, meblarskiej i w budownictwie przemysłowym.

Są jednak i tacy więźniowie, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wychodzić do pracy poza mury więzienia. Nie muszą jednak pozostawać bierni zawodowo. Mogą przysłużyć się społeczeństwu, wykonując określone prace w murach więziennych. Służba więzienna w kilku jednostkach, m.in. w Zabrzu, planuje budowę hal, do których wybrane firmy mogłyby przenieść swoją produkcję, a ich pracownikami staliby się skazani.

Pierwsza hala w murach więziennych ma powstać przy zakładzie karnym w Zabrzu i będzie mogło w niej pracować około 35 osób. Podobne hale będą budowane w Sosnowcu, w oddziale zamkniętym w Ciągowicach, czy w zakładach karnym w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Wojkowicach.

Praca w Zabrzu dla skazanych jest też dostępna w sortowni przesyłek, którą prowadzi Poczta Polska. Pracodawcy więźniów generalnie są zadowoleni z ich pracy, ponieważ są solidni, sumienni i szybko się uczą. Popularyzacja takiej opinii wśród śląskich i ogólnie polskich firm przyczyni się w dłuższej perspektywie czasu do zwiększonego zatrudnienia więźniów.