Czasem zdarza nam się zapominać o takich zawodach jak woźny w szkole, chociaż bez nich – ani rusz. Czym w szkole np. w Gliwicach zajmuje się woźna, każdy mniej lub więcej wie, czasem się domyśla.

W zakresie obowiązków najczęściej znajduje się egzekwowanie osób wchodzących i wychodzących, sprawdzanie obuwia, otwieranie i zamykanie szatni, pilnowanie porządku, dzwonienie na lekcje oraz sygnalizowanie przerw. To oczywiście w wielkim, telegraficznym skrócie. Kto jednak tak naprawdę jest odpowiedzialny za przydzielanie zadań woźnej?

Dyrektor wie wszystko najlepiej

Większość woźnych pracuje w oparciu o umowę o pracę, co daje raczej stabilne, chociaż niewysokie miesięczne wynagrodzenie. Na podpisanej przez dyrekcję umowie w większości przypadków można znaleźć podpunkt mówiący o konieczności wykonywania wszystkich innych czynności, jakie zostaną wskazane przez przełożonego. Pytaniem pozostaje, gdzie i czy w ogóle jest wyznaczona jakaś granica?

Co może, a czego nie może zrobić woźna?

Zakres obowiązków przy tak brzmiącej umowie o pracę jest bardzo płynny i nie zawsze do końca wiadomo, czy dane polecenie zawiera się jeszcze w niezbędnych do wykonania obowiązkach, czy nie. Na pewno poproszona o wyczyszczenie toalet będzie musiała zadanie wykonać, ale na przykład wypranie koszulek po lekcjach wychowania fizycznego we własnej pralce w domu powinno być uzgodnione pod względem dodatkowego wynagrodzenia. Wszystko, jak zawsze, powinno odbywać się w granicach rozsądku.