Do niedawna określane jako jedyna możliwość na zdobycie wykształcenia przez te osoby, które nie zdołały dostać się na wymarzony kierunek studiów. Dziś coraz więcej chętnych – bez względu na wiek czy doświadczenie – zapisuje się na oferowane tam zajęcia, które pozwolą na zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych. Szkoły policealne, ponieważ o nich mowa, obecnie mają coraz większe znaczenie dla tych, którzy chcą pracować w ciekawym, mającym przyszłość zawodzie. Czy warto zwrócić uwagę na tego typu możliwość kształcenia? Jak właściwie wygląda nauka w takiej instytucji?

Czym jest szkoła policealna?

Tego rodzaju placówki edukacyjne są przeznaczone dla osób, które posiadają wykształcenie średnie, niekoniecznie maturalne – aby przystąpić do rekrutacji, wystarczy mieć świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły. Stwarza to dobre warunki do rozwoju zawodowego również dla osób, które nie były w stanie przebrnąć przez egzamin maturalny. Ukończenie szkoły policealnej ma zapewnić lepszy start na rynku pracy w danym zawodzie.

Szkoła policealna GoWork ma uprawnienia szkoły publicznej, dlatego absolwenci zdają egzaminy zewnętrzne, które są organizowane przez OKE. Uzyskany w ten sposób dyplom od OKE gwarantuje zdobycie wysokich kwalifikacji zdobytych w trakcie nauki danego kierunku.

Jak wygląda nauka w szkole policealnej?

Czas trwania nauki szkoły policealnej obejmuje dwa lata – w niektórych przypadkach kształcenie trwa 1 rok, czyli dwa semestry lub 1,5 roku, czyli trzy semestry. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje indeks oraz legitymację uprawniającą do korzystania z niektórych zniżek.

Tok nauczania w szkołach policealnych jest bardzo elastyczny, aby zapewnić możliwość łączenia kształcenia w placówce z innymi obowiązkami zarówno zawodowymi, jak i osobistymi. Tryb organizacji zajęć może być:

1) dzienny – w takim systemie zajęcia odbywają się minimum w 3 dni powszechnie w tygodniu i trwają od rana do popołudnia;

2) wieczorowy – zajęcia odbywają się minimum w 3 dni powszechnie w tygodniu i są prowadzone w godzinach popołudniowych;

3) weekendowy – zajęcia prowadzone są podczas weekendów.

Co po szkole policealnej?

Po ukończeniu szkoły policealnej istnieje możliwość podejścia do egzaminu państwowego, który daje uprawnienia do wykonywania danego zawodu, czyli otrzymania tytułu technika. Certyfikat będzie informacją dla pracodawcy, że dany kandydat nabył wiedzę teoretyczną i praktyczną wymaganą na konkretnym stanowisku. Absolwent szkoły policealnej z takim tytułem będzie miał okazję zyskać przewagę nad innymi kandydatami już na początku rekrutacji.

Zalety szkoły policealnej

Zalet szkół policealnych jest bardzo wiele. Dotyczą one darmowej możliwość kształcenia oraz krótszy, w porównaniu z uczelnią wyższą, czas trwania nauki. Zwraca się też uwagę na bogatą ofertę edukacyjną, czyli kierunki, których nie można znaleźć na studiach oraz program nauczania z uwzględnieniem większej liczby zajęć praktycznych. Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie.

Łączenie nauki z pracą

Kształcenie w szkole policealnej jest na tyle elastyczne, że pozwala swobodnie łączyć uczestnictwo w zajęciach z pracą. To z kolei daje szanse na możliwość sprawnego przebranżowienia, czyli nabycia umiejętności w innym zawodzie bez potrzeby zwalniania się z obecnej pracy.

Niektórzy uczniowie szkół policealnych łączą naukę na uczelni z uczestnictwem na zajęciach w drugiej placówce, najczęściej w systemie zaocznym – dzięki takiemu rozwiązaniu mogą uzupełnić swoją świeżo zdobytą wiedzę teoretyczną o dodatkowe informacje oraz konkretne umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Łączenie wiedzy teoretycznej, praktycznej i doświadczenia

W szkołach policealnych można nie tylko zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu, ale też dużo dowiedzieć się o samej branży. Prowadzący zajęcia są często przedsiębiorcami, którzy mają własne biznesy. Mogą więc podzielić się ze słuchaczami wiedzą wykraczającą poza program. Przydatne są szczególnie wskazówki dotyczące rozwoju własnej firmy i różnych wyzwań, czy pułapek, które czyhają na przyszłego przedsiębiorcę.

Bogata oferta edukacyjna

Kolejnym atutem szkoły policealnej jest duży wybór kierunków. Opanowanie specjalistycznej wiedzy, jak również zdobywanie doświadczenia zawodowego jest możliwe w wielu różnych branżach do wyboru. Przykładowe kierunki w szkole policealnej o dużym zainteresowaniu słuchaczy są następujące:

1) technik masażysta,

2) technik usług kosmetycznych,

3) asystentka stomatologiczna,

4) higienistka stomatologiczna,

5) opiekun medyczny.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane w powyższych stanowiskach mimo braku świadectwa dojrzałości są dla absolwentów przepustką nie tylko do zdobycia stabilnej pracy w kraju, ale również międzynarodowego rozwoju kariery, co łączy się z bardzo atrakcyjnymi zarobkami.

Czy są jakieś wady szkoły policealnej?

Przeciwnicy szkół policealnych zwracają uwagę na to, że „ilość nie zawsze oznacza jakość” – chodzi o to, że krótszy czas trwania nauki w danym zawodzie nie zawsze może dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do podjęcia pracy. Podkreśla się jednak fakt, że i osoby posiadające wykształcenie wyższe, jak też te z tytułem technika nie mogą liczyć na to, iż od razu dostaną dobrze płatną pracę w swoim zawodzie.

Co daje ukończenie szkoły policealnej?

Ukończenie wyższej uczelni w obecnych czasach nie stanowi wyróżnienia na rynku pracy w Polsce. Dyplom potwierdzający zdobycie cennych umiejętności i doświadczenie potencjalnego kandydata na dane stanowisko są znacznie bardziej cenione przez pracodawców. Zapisanie się na zajęcia organizowane w szkole policealnej może być dobrym pomysłem na zwiększenie swojej szansy na zatrudnienie – trzeba tylko pamiętać o podstawowej kwestii. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą naszej edukacji, warto wszystkie zagadnienia i rozwiązania przemyśleć, aby później nie żałować danego wyboru.

Szkoły policealne są mocno skupione na stronie praktycznej. Z tego względu pracownie na wielu kierunkach są wyposażone w nowoczesny sprzęt, z którego na co dzień korzystają specjaliści w danej dziedzinie. Wystarczy więc porównać szansę na rynku pracy. Przykładowo osoba po studiach marketingowych musi rywalizować z setkami kandydatów, którzy oprócz studiów mają dodatkowe doświadczenie i kursy. CV początkującego absolwenta z wyższym wykształceniem ma bardzo słabą siłę przebicia. Z kolei osoba, która po szkole policealnej przystępuje do egzaminu, a następnie go zda, ma spore szanse u pracodawców poszukujących pracowników znających się na konkretnym fachu.

Dla kogo przeznaczone są szkoły policealne?

Udając się do liceum, marzymy o tym, by pójść na studia. Wybierając technikum, będziemy chcieli pracować w zawodzie, którego tam się nauczymy. Dla kogo jest zatem szkoła policealna? Okazuje się, że dla każdego, kto chce zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – zarówno osoby bez doświadczenia zawodowego, która myśli nad wyborem odpowiedniej ścieżki, jak i pracownika wykazującego chęć przekwalifikowania się.

Ukończywszy szkołę policealną, nadal będziemy posiadać wykształcenie średnie, jednak będziemy również mogli otrzymać tytuł technika, jeżeli uda nam się zdać egzamin. Szkoła policealna jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują takiego tytułu do awansu, ale też chcą rozwijać swoje zainteresowania i realizować swoją przyszłość zawodową w dobrze płatnych zawodach.

Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_78072447_ameryka%C5%84ski-student-uniwersytetu-u%C5%9Bmiecha-si%C4%99-z-kaw%C4%85-i-torb%C4%85-na-ksi%C4%85%C5%BCki-na-kampusie-z-miejscem-do.html

Oceń artykuł
0/5 (0)