Brzmi trochę jak żart, jednak tak naprawdę to całkiem poważna sprawa. Choroba zawodowa może dopaść każdego z nas, więc warto wiedzieć, czym jest i dlaczego coraz częściej mówi się o jej występowaniu. Jak się przed nią uchronić? Sprawdź!

Choroba zawodowa jest schorzeniem, które powstaje, mówiąc kolokwialnie, w wyniku wykonywania pracy. Może być również skutkiem działania szkodliwych dla zdrowia czynników w Twoim środowisku pracy. Często przez to w jednym momencie może przekreślić dalszą przyszłość zawodową, dlatego warto wiedzieć jak się przed nią chronić, choć wiemy, że czasem po prostu jest ona nieunikniona w przypadku niektórych zawodów.

Istnieje rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zawarty jest wykaz chorób zawodowych. Również Kodeks Pracy jasno określa obowiązki, związane z rozpoznaniem u pracownika choroby zawodowej, które nałożone są na pracodawcę.

Na podstawie czego stwierdzić, że dana osoba ma chorobę zawodową?

Chorobę zawodową z pewnością można stwierdzić, jeśli charakter pracy jest ściśle związany z jej warunkami i specyfiką. To znaczy, że jeśli bezspornie jesteśmy w stanie ustalić, że dana choroba została spowodowana zatrudnieniem w środowisku zwiększonego ryzyka.

Jako chorobę zawodową można zaliczyć wyłącznie taką dolegliwość, która widnieje w wykazie chorób zawodowych. Przykładami mogą być:

  • pylica płuc (u górników),
  • przewlekłe choroby narządu głosu, które głównie występują u nauczycieli czy aktorów,
  • wtórne zapalenie płuc (pracownicy rafinerii),

Należy pamiętać, że choroba zawodowa nie jest przypisana do konkretnego zawodu, a każdy przykład badany jest indywidualnie.

Choroba zawodowa – podstawa prawna

W wyroku z dnia 17 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II OSK 315/15) wskazał, że „stwierdzenie przez organ z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia czynnika szkodliwego w miejscu pracy, skutkującego powstaniem choroby zawodowej, niekoniecznie oznacza, że okoliczność ta musi być potwierdzona bezspornym dowodem. (…) Jeżeli bowiem określony czynnik może być odpowiedzialny za powstanie określonej jednostki chorobowej, to występowanie tego narażenia zawodowego na stanowisku pracy daje podstawę, by domniemywać, że doprowadził on do powstania choroby zawodowej”.

Długotrwały i stały uszczerbek na zdrowiu

W przypadku, gdy u pracownika stwierdzono chorobę zawodową, w kolejnym kroku ustalany jest jej stopień, który pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej dalszego jego zawodowego losu.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to taki, który narusza sprawność organizmu lub powoduje jego upośledzenie na okres przekraczający 6 miesięcy, ale mogący ulec poprawie. Jest jeszcze drugi rodzaj, który nazywany jest stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do takiej kategorii zaliczamy pracownika, którego naruszenie sprawności organizmu spowodowane jest upośledzeniem czynności. W tym przypadku niestety nie rokuje się poprawy.

Końcowa decyzja

Takiej oceny dokonuje się po przebytym leczeniu i ewentualnej rehabilitacji, czyli w momencie, gdy dołożono wszelkich starań, aby poprawić kondycję zdrowotną pracownika. W końcowej fazie lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź jej braku. Z kolei na podstawie takiego dokumentu, inspektor sanitarny wydaje decyzję również o stwierdzeniu choroby lub jej braku kierując dalej sprawę do pracodawcy.

 

Choroba zawodowa jest bardzo poważną sprawą, której nie należy lekceważyć. A jak się w Twoim przypadku? Czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne? Opowiedz nam o tym!