Jak zostać psychologiem bez studiów? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć nauki na uniwersytecie. Sprawdź w naszym artykule, czy do pełnienia tego zawodu musisz mieć wykształcenie wyższe, czy wystarczy Ci kurs oferowany przez szkoły policealne. 

Psycholog bez studiów – czy to możliwe?

Osoby, które szukają odpowiedzi na pytanie, czy można zostać psychologiem bez studiów, będą rozczarowane. Do rozpoczęcia pracy w zawodzie psychologa konieczne jest gruntowne przygotowanie, które zapewniają jednolite studia magisterskie na uczelni wyższej. Przyszły psycholog musi kształcić się przez 5 lat, a następnie odbyć wielomiesięczny staż w poradni zdrowia psychicznego lub na oddziale psychiatrycznym w szpitalu. W zależności od wybranej specjalizacji, mogą być to również inne miejsca.

Psychologiem klinicznym może zostać osoba, która ukończyła pięcioletnią specjalizację dyplomową, składającą się ze specjalistycznego blogu podstawowego i szczegółowego, w których skład wchodzą ponad 2 lata staży. Aby zostać psychoterapeutą, należ uzyskać tytuł magistra i ukończyć 4-letnią szkołę psychoterapii w wybranym nurcie. Z kolei psychologowie, którzy chcą pracować z dziećmi i młodzieżą, muszą ukończyć studia podyplomowe o kierunku przygotowanie pedagogiczne, trwające trzy semestry. Dla psychologów oferowane są również inne studia podyplomowe, na przykład:

  • psychologia transportu
  • psychologia sądowa
  • psychologia motywacji
  • psychologia społeczna
  • psychologia śledcza
  • psychologia sportu
  • psychologia sprzedaży i marketingu
  • psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
  • psychodietetyka
  • psychoonkologia.

Psychoterapeuta bez studiów psychologicznych

Inne osoby zastanawiają się z kolei, jak zostać terapeutą bez studiów psychologicznych, posiadając ukończone inne kierunki. W niektórych szkołach psychoterapii, ukończenie studiów psychologicznych nie jest warunkiem koniecznym. W procesie rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub kierunków pokrewnych. Część szkół stawia również swoim kandydatom wymóg posiadania doświadczenia w obszarze pomagania. Mowa np. o odbyciu wolontariatu w fundacji lub instytucji państwowej.

Sprawdź również: Jak zostać terapeutą uzależnień?

Psycholog bez studiów po szkole policealnej

Wiele zawodów wymaga posiadania umiejętności z zakresu tak zwanych kompetencji miękkich, które przydają się w codziennej pracy czy w prowadzonych negocjacjach. Menedżerowie zespołów, trenerzy (również personalni) czy nauczyciele dużo zyskują, poszerzając swoją wiedzę właśnie w tym zakresie. Wiedza psychologiczna przydaje się również w branżach związanych z mediami, biznesem czy ekonomią.

Zdobycie tych umiejętności możliwe jest w szkołach policealnych na kierunkach takich jak psychologia z socjologią, psychologia rozwoju osobistego, psychologia kryminalna, psychologia wychowawcza i inne. W procesie rekrutacji potrzebne jest jedynie świadectwo ukończenia liceum lub technikum. Warto jednak pamiętać, że wykształcenie po szkole policealnej nie zmienia się. Jej absolwent nadal posiada wykształcenie średnie, które uniemożliwia mu zatrudnienie w części miejsc, np. poradniach czy szpitalach. Psycholog bez studiów nie powinien podejmować się stawiania diagnoz i pracy z pacjentami cierpiącymi na choroby lub zaburzenia psychiczne.

Zobacz: Jak założyć gabinet psychologiczny?

Oceń artykuł
4.2/5 (5)