W tych trudnych czasach kryzysu każdy pracownik szuka prawdziwego i skutecznego przywódcy, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, spójności i produktywności oraz udzieli wskazówek i wsparcia w codziennych obowiązkach. Na czym zatem powinien skupić się lider w obliczu lokalnych i globalnych trudności na rynku? Aby zmaksymalizować swoją efektywność i prowadzić jak najlepiej zarówno siebie jak swój zespół w nadchodzących miesiącach rozważ następujące zasady.

 

Zachowaj spokój

SpokójW tej trudnej i niepewnej sytuacji jako lider jesteś na pierwszej linii frontu w budowaniu poczucia spokoju i dobrych morale Twojego zespołu. Zachowaj spokój i świeć najlepszym przykładem. Pamiętaj, że również inni współpracownicy, klienci czy dostawcy patrzą na Ciebie jako filar firmy, więc powinieneś stanowić solidne wsparcie również dla nich.

 

 

Komunikuj się

KomunikacjaMusisz nieustannie się komunikować, komunikować i jeszcze raz komunikować. Nie zapomnij jednak o strategii, ważne jest nie tylko co ale również jak mówisz. Zwróć szczególną uwagę na jasne i czytelne przekazywanie decyzji i priorytetów. Pamiętaj, że cisza jest najgorszą z możliwości, ponieważ wtedy rozwijają się plotki.

 

 

 

Określ priorytety

Priorytety„W dzisiejszych czasach musimy być wydajni, skuteczni, innowacyjni, szybcy, zwinni, jakościowi, elastyczni, samodzielni ”. Najgorsza jest sytuacja, w której jako lider przedstawisz swoim ludziom niejasne i sprzeczne priorytety. W ustaleniu ze swoimi przełożonymi określ czytelną listę wartości i działań dla swojego zespołu oraz zakomunikuj mu to w jasny sposób.

 

 

Wskaż cel

CelDla Twoich ludzi niezmiernie istotne jest, aby w czasie kryzysu poznali nie tylko krótkoterminową perspektywę swoich działań, ale również wizję firmy, kiedy sytuacja wróci już do normy. Skupienie na jasno określonym celu pomoże Wam osiągnąć wymierne efekty. Zastosuj metodę S.M.A.R.T. aby Twój cel był m.in. mierzalny, realistyczny i terminowy.

 

 

Współpracuj

WspółpracaAngażuj członków swojego zespołu w codzienne wspólne zadania, ponieważ pozwoli to nie tylko podnieść poziom zaangażowania, ale przede wszystkim da im poczucie wspólnoty. Jeżeli do tej pory nie wprowadziłeś pracy projektowej, zrób to właśnie teraz, gdyż znacząco podnosi ona motywację do działania oraz pozwala uzyskać lepsze wyniki.

 

 

Doceniaj

DocenienieWykorzystaj codzienną ogólną wewnętrzną komunikację w ramach firmy, aby doceniać członków swojego zespołu na jej forum. Wymieniaj nawet najdrobniejsze zasługi, komunikuj wszystkie osiągnięcia, wykaż się uznaniem dla zaangażowania i lojalności. Buduj poczucie uznania dla realnych wyników pracy, ale również dla wysiłków w nią włożonych.

 

 

Utrzymuj zaufanie

ZaufanieJest ono w sytuacji kryzysowej niezmiernie istotne dla funkcjonowania całej organizacji. Musisz mieć pewność, że uda ci się z powodzeniem przejść przez te trudne czasy przy minimalnym uszczerbku dla firmy, ale także dla wszystkich, którzy polegają na twoim przywództwie. Daj wszystkim poczucie, że uda Wam się przetrwać trudne dni i miesiące, które jeszcze przed nami.

 

 

Buduj społeczność

SpołecznośćPomimo wymuszonego dystansu społecznego człowiek zawsze pozostanie zwierzęciem stadnym. Pozostaw więc przestrzeń w swoim zespole na zacieśnianie więzi międzyludzkich przy Twoim silnym wsparciu. Postaraj się również zaangażować współpracowników w działania prospołeczne, na pewno dobrze wpłynie to na ich samopoczucie i poprawi morale w firmie.

 

 

Wykaż zrozumienie

ZrozumienieZespół jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo a w sytuacji kryzysowej o te słabości nie trudno. To wielkie szczęście, jeżeli masz wokół siebie silny zespół, ale pamiętaj, że nie wszyscy są tak samo odporni. Zapewnij swoim ludziom bezpieczną przestrzeń, aby mogli wyrazić swoje obawy. Współczucie w czasach kryzysu jest bardzo ważnym przejawem przywództwa.

 

 

Powtarzając za laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Dagiem HammarskjöldPrzywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska. Pamiętaj, więc że Twoja energia, koncentracja i kondycja w czasie kryzysu mają ogromny wpływ na zarządzany przez Ciebie zespół, całą organizację, klientów czy dostawców. Zadbaj więc o nich, codziennie budując wspólną odporność w obliczu kryzysu.