Czy wypłata środków z PPK jest możliwa? Tłumaczymy, jak dokonać wypłaty środków z PKK przed 60. rokiem życia, a także, na jakich zasadach możecie podjąć odłożone na emeryturę pieniądze. Wypłata środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dopuszczalna również w przypadku szczególnych sytuacji życiowych, takich jak poważna choroba, czy zakup większej inwestycji.

Czy wypłata środków z PPK jest możliwa?

Gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych środki można zazwyczaj wypłacić po 60. roku życia. Co jednak w sytuacji, gdy będziecie potrzebować ich wcześniej? Czy wypłata środków z PPK jest możliwa? Tak!

Zaoszczędzone pieniądze będzie można podjąć zarówno przed ukończeniem 60 lat w przypadku rezygnacji, jak i w przypadku szczególnych sytuacji życiowych, np. poważnej choroby lub np. chęci zakupu większej inwestycji.

Na jakich zasadach można dokonać wypłaty środków z PPK po 60.roku życia? Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne, zatem możliwa jest także rezygnacja z uczestnictwa w programie, oraz wypłata zgromadzonych pieniędzy.

Wypłata środków z PPK przed 60. rokiem życia – na jakich zasadach można wypłacić pieniądze?

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolne. Można więc z niego zrezygnować, a także dokonać wypłaty środków. Jak podjąć zaoszczędzone pieniądze przed ukończeniem 60. roku życia?

W ty celu będziecie musieli złożyć wniosek u swojego pracodawcy wniosek o rezygnację z uczestnictwa w programie, a także kolejny, o zwrot środków z PPK u odpowiedniej instytucji finansowej.

Zwrot środków z PPK – o ile pomniejszona będzie kwota wypłaty?

Składając wniosek o wypłatę środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych będziecie niestety musieli liczyć się z tym, że wypłacona kwota zostanie pomniejszona. O ile? Od całości kwoty zgromadzonej na rachunku odjąć trzeba będzie:

 • wpłaty dokonywane z budżetu państwa;
 • podatek dochodowy od zysków kapitałowych;
 • 30% wysokości wpłat dokonanych przez pracodawcę.

Jaką więc otrzymamy kwotę zwrotu środków z PPK? Pracownik, który dokona jej przed 60. rokiem życia, otrzyma całość środków zgromadzonych w ramach dokonywanych przez niego wpłat podstawowych oraz dodatkowych. Do tego należy doliczyć również 70% wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę, które zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Wypłata środków z PPK w szczególnych sytuacjach życiowych – kiedy jest możliwa?

Wypłaty środków z rachunku PPK jest możliwa także w szczególnych sytuacjach życiowych. Co do nich zaliczamy? Pieniądze będzie można tu wypłacić m.in. w przypadku poważnego zachorowania. Uczestnik PPK może także dokonać wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w przypadku choroby członka swojej rodziny, np. małżonka lub dziecka.

PPK wypłata środków w przypadku poważnej choroby – jakie dokumenty?

Środki zgromadzone na rachunku PPK mogą być także wypłacone w razie poważnego zachorowania? Aby można było dokonać wypłaty, konieczne będzie uzyskanie od lekarza orzecznika zaświadczenia o całkowitej niezdolności do pracy. O koniecznym zakończeniu aktywności zawodowej może orzec także komisja lekarska ZUS. Abyście mogli dokonać wypłaty z PPK, orzeczenie powinno być wydane na okres co najmniej 2 lat.

Do wcześniejszej wypłaty środków uczestnika PPK upoważniać będzie również umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz zaświadczenie potwierdzające poważne schorzenie. Jakie choroby upoważniają do zwrotu środków z programu? Zgodnie z założeniami ustawy o PPK są to np.:

 • choroba Alzheimera;
 • choroba Parkinsona;
 • gruźlica;
 • HIV;
 • nowotwór złośliwy.

W przypadku wypłaty z racji choroby środki zgromadzone na koncie PPK mogą zostać podjęte jednorazowo lub w miesięcznych ratach, w zależności od potrzeb pracownika.

Wypłata środków z PPK na wkład własny – na jakich zasadach?

Potrzebujecie większej ilości gotówki na zakup nowej inwestycji lub planujecie budowę nowej nieruchomości? W tego typu sytuacjach także będziecie mieć możliwość wypłaty środków z PPK. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami. Wypłacone pieniądze zostaną tu potraktowane jako forma pożyczki zwrotnej, która może zostać przeznaczona na wkład własny do:

 • kredytu hipotecznego;
 • budowy domu.

Dodatkowo, z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia. Zwrotu wypłaconych z rachunku PPK środków trzeba będzie również dokonać nie później niż w ciągu 5 lat od daty wypłaty. Okres spłaty nie może także przekroczyć 15 lat.

Aby skorzystać z takiej formy pożyczki na cele mieszkaniowe, pracownik musi podpisać umowę. Zawiera ją pracownik oraz instytucja finansowa, zarządzająca PPK.

Umowa o wypłatę środków z PPK na cele mieszkaniowe – co musi się w niej znaleźć?

Dokument umowy, dotyczący wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe, musi zawierać kilka istotnych informacji. Poniżej wyjaśniamy, co powinno się w nim znaleźć:

 • informacje o planowanej inwestycji mieszkaniowej;
 • zasady i terminy wypłaty środków;
 • zasady i terminy zwrotu środków.

Dopiero po podpisaniu tak sporządzonej umowy będziecie mogli otrzymać pieniądze.

Wypłata środków z PPK po 60. roku życia – czy się opłaca?

Nie ma wątpliwości co do tego, że wypłata środków z PPK po 60. roku życia będzie najkorzystniejsza finansowo. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały po to, aby ułatwić Polakom oszczędzanie na emeryturę i nie tylko. Zaoszczędzonymi na rachunku PPK środkami po ukończeniu 60 lat możecie swobodnie dysponować bez względu na Wasz aktualny status aktywności zawodowej.

PPK wypłata środków po 60. roku życia – zasady

Będziecie wtedy musieli podjąć decyzję, czy chcecie dokonać wypłaty zgromadzonych środków, czy też dalej oszczędzać w ramach programu. Jeśli zdecydujecie się na wypłatę, jednorazowo będzie tu można podjąć 25% kwoty, jaka znajduje się na Waszym rachunku. Reszta pieniędzy będzie za to wypłacana Wam w miesięcznych ratach przez okres 10 lat.

Wypłata środków z PPK a podatek od zysków kapitałowych – kiedy nie trzeba go płacić?

Warto pamiętać o tym, że w przypadku takiej formy wypłaty jej kwota nie zostanie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych. Stanie się tak jednak tylko w przypadku braku skrócenia okresu ratalnego poniżej 10 lat.

Wypłata transferowa z PPK – jak jej dokonać?

Powyższa forma wypłaty środków z PPK nie jest jedyną dostępną. Osoby po 60. roku życia mają także możliwość dokonania tzw. wypłaty transferowej. W jej przypadku zaoszczędzoną kwotę będzie można przenieść na polisę ubezpieczeniową z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego. Środki będziecie mogli przenieść również na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Oceń artykuł
5/5 (1)