Wybór, jaka forma leasingu będzie najkorzystniejsza, należy do przedsiębiorcy. Czym różnią się leasing operacyjny i finansowy, jakie przepisy się z nimi wiążą? Tłumaczymy, na co zwrócić uwagę przy wyborze, a także od czego powinien on zależeć. Która forma jest najbardziej popularna i dlaczego?

Leasing finansowy a operacyjny – który lepszy?

Jesteście przedsiębiorcami i zastanawiacie się, która forma leasingu np. auta, byłaby dla Was korzystniejsza? W tym tekście wskażemy różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym, a także to, który z nich może lepiej odpowiadać potrzebom Waszej firmy. 

Definicje obydwu tych form leasingu wynikają także z dotyczących ich przepisów podatkowych. Czym dokładnie się różnią? Inne metody rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresów, w ciągu których użytkowany jest leasingowany przedmiot, to tylko jedne z różnic.

Kiedy już poznacie je wszystkie, łatwiej będzie Wam zadecydować, która z proponowanych form leasingu będzie dla Was najbardziej opłacalna.

Leasing operacyjny a finansowy – porównanie

Aby móc porównać leasing finansowy i operacyjny, warto, abyście poznali definicję obu tych form. Na jakich zasadach działają i jakie korzyści oferują np. przy zakupie auta na firmę? Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Leasing operacyjny – definicja, zasady, VAT

Jeśli wybierzemy operacyjną formę umowy leasingowej, przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingodawcy (może to być np. firma leasingowa). Kosztami uzyskania przychodu osoby korzystającej z umowy są tu zaś miesięczne raty leasingowe.

Do każdej takiej raty doliczany jest również podatek VAT. Dzięki temu zabiegowi nie jest już konieczne opłacanie VAT-u w całości już na samym początku trwania leasingu operacyjnego.

Opłata wstępna także może tu zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Może być ona również ujęta jednorazowo. Opłata ta bowiem dotyczy nie tyle samego trwania usług leasingu, co ogólnie prawa do korzystania z nich. Stąd nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Warto dodać, że przy wyborze formy leasingu operacyjnego po zakończeniu trwania jego umowy leasingobiorca zyskuje również prawo do wykupienia użytkowanego przedmiotu leasingu. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku takiej formy umowy jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy i to on dokonuje tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Leasing finansowy – co to, przepisy, podatki

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym dotyczą m.in. tego, kto musi dokonywać  odpisów amortyzacyjnych. O ile przy umowie leasingu operacyjnego to leasingodawca musi spełnić ten obowiązek, o tyle w przypadku leasingu finansowego przechodzi on na leasingobiorcę.

Dzieje się tak dlatego, że tutaj przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. Do tego korzystający z leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu mogą zaliczyć jedynie odsetkową część raty leasingowej.

Inaczej wygląda tu także sposób rozliczania należnego podatku VAT. 


Szukasz pracy w Lublinie? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Leasing operacyjny i finansowy a VAT 

O ile w przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT jest doliczany do każdej kolejnej raty leasingowej, o tyle przy wyborze leasingu finansowego konieczne jest uiszczenie go z góry. Opłacić należy go w całości i to już w momencie opłacania pierwszej raty, tuż po odbiorze przedmiotu umowy.

Warto wspomnieć, że zapewnia to także pewne przywileje. Największym jest to, że już po opłaceniu rat wraz z należnym podatkiem, leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Dodatkowo osoby korzystające z formy umowy leasingu finansowego są zwolnione z uiszczania opłaty wstępnej, odwrotnie, niż jest to w przypadku leasingu operacyjnego. 

Leasing operacyjny a finansowy – koszty

Szukacie jak najtańszego rozwiązania dla swojej firmy? Przy wyborze warto wziąć pod uwagę fakt, że choć leasing finansowy gwarantuje nam zwolnienie z opłaty wstępnej, to nadal jest to forma umowy, związana z wyższymi kosztami początkowymi.

W przypadku wyboru leasingu operacyjnego koszty te będą znacznie niższe, a to dzięki mniejszemu zaangażowaniu kapitału własnego i braku konieczności uiszczania całości podatku VAT z góry. To właśnie dlatego statystyki dotyczące leasingu operacyjnego i finansowego mówią o przewadze osób, wybierających tę pierwszą formę umowy leasingowej.

Leasing operacyjny a finansowy – który korzystniejszy?

Skoro wiecie już, na jakich zasadach funkcjonują umowy leasingu operacyjnego i finansowego, czas przyjrzeć się temu, który z nich może być dla Was korzystniejszy. Najlepiej pokażemy to na konkretnych przykładach potencjalnych przedmiotów umowy leasingowej.

Leasing operacyjny a finansowy: przykład

Jeśli jesteście właścicielami własnej działalności gospodarczej i pragniecie nabyć w ten sposób np. nowy samochód, większość doradców podsunie Wam formę leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny i finansowy na samochód będą różnić się zwłaszcza kosztami początkowymi.

Leasing operacyjny poleca się szczególnie w przypadkach, w których przewidywany okres użytkowania przedmiotu leasingu ma być dosyć krótki. Umożliwia to bowiem także zwiększenie bieżących kosztów działalności, co wiąże się ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

A z kolei jeśli jesteście przedsiębiorcami działającymi np. w branży przemysłowej i potrzebujecie zakupić nowe maszyny do firmy, korzystniejszy może okazać się leasing finansowy. Taka forma umowy zapewni Wam zostanie właścicielami przedmiotu umowy, po zakończeniu opłacania rat leasingowych i uiszczenia z góry należnego podatku VAT.