Zastanawiacie się, kiedy należy się odprawa dla pracownika i od czego zależy wysokość odprawy? Zostaliście zwolnieni z pracy nie ze swojej winy? Z tego tekstu dowiecie się wszystkiego! Tłumaczymy, jak obliczyć wysokość odprawy i w jakich sytuacjach się ona należy.

Kiedy należy się odprawa?

Odprawa – czy wiecie o niej wszystko? Kiedy należy się pracownikowi i jaka jest jej wysokość? Wszystko wyjaśnimy Wam w tym tekście!

Odprawa dla zwalnianego pracownika nie należy się każdemu, kto traci pracę. Według przepisów Kodeksu pracy, wypłata odprawy zależy od takich czynników, jak:

  • tryb zwolnienia
  • przyczyna zwolnienia
  • ilość pracowników zatrudnianych przez pracodawcę

Tu warto wspomnieć, że na odprawę nie mogą liczyć Ci, którzy sami złożyli wypowiedzenie umowy o pracę. Odprawa pieniężna, stanowiąca formę rekompensaty za fakt utraty pracy, jest wypłacana w momencie, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika.

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli np. w Waszej firmie doszło do redukcji etatów i Wasze stanowisko uległo likwidacji, możecie liczyć, że rozstanie z pracą osłodzi Wam dodatkowa kwota odprawy pracowniczej do ostatniej pensji.

Odprawa pieniężna dla zwalnianego pracownika – jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy należy nam się odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę? Jak wspominaliśmy, podstawowym czynnikiem jest fakt rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem z przyczyn od niego niezależnych. Co jednak w sytuacji, w której przyczyny rozwiązania umowy nie leżą bezpośrednio po stronie firmy, która nas zwalnia?

Jeśli firma, w której pracowaliśmy do tej pory, zatrudnia powyżej 20 pracowników, odprawa nam się należy. Aby ją jednak wyegzekwować, konieczne może być udanie się do sądu pracy. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy pracownik był zatrudniony w firmie na czas określony, a ten dobiegł końca.

W takiej sytuacji pracodawca ma prawo bowiem zwolnić nas bez podawania konkretnej przyczyny, a co za tym idzie, trudno w takich wypadkach udowodnić, czy należy nam się odprawa pieniężna. To właśnie wtedy niezbędna może okazać się interwencja z zewnątrz.

Nie rezygnujcie z dochodzenia swoich praw! Dodatkowe środki w postaci odprawy pomogą Wam przetrwać okres, w którym będziecie rozglądać się za nowymi ofertami pracy.

Kiedy odprawa dla pracownika musi zostać wypłacona?

Odprawa dla pracownika musi zostać wypłacona również w przypadku zwolnień grupowych. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zwolnienia grupowego dochodzi w momencie:

  • zwolnienia minimum 10 osób w firmie zatrudniającej ich ponad 100
  • zwolnienia 10% pracowników w firmie zatrudniającej ponad 100 osób, ale nie więcej, niż 300
  • zwolnienia 30 osób w firmie, która zatrudnia minimum 300 osób

Uwaga! Oprócz powyższych warunków w przypadku zwolnienia grupowego spełnić trzeba będzie jeszcze jeden. Wszyscy zwalniani pracownicy muszą pracować na umowie o pracę!

Niestety, pracownicy zatrudnieni na podstawie „śmieciówek” nie mają co liczyć na odprawę pieniężną.

Kodeks pracy odprawa

Kodeks pracy omawia także trzy inne, należące się np. rodzinie zmarłego pracownika, rodzaje odpraw:

Jak obliczyć wysokość odprawy? Odprawa – jaka wysokość?

Wiecie już, że odprawa Wam się należy, ale nie wiecie, jak obliczyć wysokość odprawy? Spokojnie, zaraz wszystko stanie się jasne! Jaka odprawa?

SPRAWDŹ TEŻ: Prezent na pożegnanie

Wysokość odprawy dla zwalnianego pracownika będzie w dużej mierze zależeć od jego stażu pracy u danego pracodawcy. Wysokość odprawy obliczamy, biorąc pod uwagę poniższe wytyczne:

  • przy zatrudnieniu krócej niż 2 lata – wysokość odprawy to jednomiesięczne wynagrodzenie
  • przy zatrudnieniu 2-8 lat – wysokość odprawy to dwumiesięczne wynagrodzenie
  • przy zatrudnieniu ponad 8 lat – wysokość odprawy to trzymiesięczne wynagrodzenie

W staż pracy u obecnego pracodawcy koniecznie należy wliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u niego.

Czy w przypadku zwolnień grupowych będzie nam wypłacona ta sama stawka odprawy, co w sytuacji zwolnienia indywidualnego? Według Kodeksu pracy tak! Warto za to pamiętać o tym, że wysokość odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oceń artykuł
0/5 (0)